Publications of project members related to the theme of the project:

Johansson, H. 1999. Between forest and language: Fragments of Finnish Environmental Art and forest as signifier. In: Katoava Taide. Ephemeral Art. Helsinki: Ateneum, 168-177.

Johansson, H. 2005. Maataidetta jäljittämässä. Luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa. Helsinki: Taide.

Lintonen, K. 2006. Hymyilevät rannat. I.K. Inhan (1865-1930) luonnon hurmaus ja melankolia. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo, Maahenki.

Saarikangas, K. 2004. Kaupungin rajoilla. Lähiöt, suunniteltu ja suunnittelematon. In: Kirsi Saarikangas ja Hanne Wikström (eds.) Rakkaudesta kaupunkiin. For Love of the City. Taidehistoriallisia tutkimuksia 28. Helsinki: Taidehistorian seura 2004, 66-77.

Saarikangas, K. 2004. Kaupungin rajoilla. Lähiöt, suunniteltu ja suunnittelematon. Teoksessa Kirsi Saarikangas ja Hanne Wikström (ed.) Rakkaudesta kaupunkiin. For Love of the City. Taidehistoriallisia tutkimuksia 28. Helsinki: Taidehistorian seura 2004, 66–77.

Saarikangas, K. 2005. On the Edges of the Forest. Encounters and Ambiguities between Planning and Habitation in Finnish Suburbs during the 1950s and early 1960s. Metsaserval. Planeerimise ja elamise kooskoläst ja lahknevustest 1950. aastate ja 1960-ndate alguse Soome äärelinnades. In Constructed Happiness. Domestic Environment in the Cold War Era. Võistlevad õnned. Elukeskkond külma sõja perioodil. Mart Kalm & Ingrid Ruudi (eds.). Estonian Academy of Arts: Tallinn, 200–221.

Saarikangas, K. 2006. Nuoruus lähiöissä. In Täältä tulee nuoriso! 1950–79. Kai Häggman (ed.). Helsinki: WSOY 2006, 38–63.

Saarikangas, K. 2006. Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saarikangas, K. 2007. Asuinpaikoista kotiseuduiksi. Pääkaupunkiseudun kerrotut ja eletyt lähiötilat 1950-luvulta 1970-luvulle. In Menneisyys on toista maata. Kalevalaseuran vuosikirja 86. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela (eds.). Suomalaisen kirjallisuuden seura: Helsinki 2007, 101–126.