Luonnon, maiseman ja sukupuolen esittäminen ja aistiminen on Kristiina-instituutissa toimiva Suomen Akatemian rahoittama (2007–2010) monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimusprojekti. Siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin ja sukupuolen välisiä suhteita eri alueilla: kuvataiteessa, kirjallisuudessa ja asuinympäristössä. Tutkimukset ulottuvat nykytaiteesta 1800-luvun maisemavalokuvaukseen ja populaaribiologisesta tieto- ja kaunokirjallisuudesta kaupunkiluontoon ja lähiöiden elettyihin tiloihin.

Projekti toimii yhteistyössä muun muassa Kuvataideakatemian ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Se järjestää seminaareja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Projektin johtajana toimii professori Kirsi Saarikangas.

Projekti on päättynyt

Lue lisää »