Historia Palkinnot ja opiskelijatoiminta Tiedotus Yhteystiedot

Sukupuolentutkimus
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Unioninkatu 38 E, 2 krs.
Topelia
Kampuskartat

Puhelin 02 941 233 87
sukupuolentutkimus@helsinki.fi

Yhteystiedot

Henkilöstö

EsteettömyysFlamma

Aikaisemmat Kristiina-tutkimusseminaari

Kevät 2013

Anne Emanuelle Berger: Between “drag” and “drague” : The French Imitation of Gender Theory
Professor of French Literature and Gender Studies, Director of Centre d’études féminines et d´études de genre. Université Paris 8.

Aika: tiistai 7.5. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112
Lisätietoja englanninkielisillä sivuilla

***

Sari Irni: The politics of materiality: affective encounters in a transdisciplinary debate
Postdoctoral Researcher , Åbo Akademi
Aika: tiistai 23.4. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112

***

Tiina Rosenberg: Feministinen taide ja poliittinen toivo
Taideyliopiston rehtori, Helsinki
Aika: tiistai 9.4. kello 16-18
Paikka: Päärakennus, Fabianinkatu 33, SALI 3

Toivosta, tulevaisuudesta ja kriittisestä utopiasta puhuminen ei ole helppoa aikana, joka on pitkään painottanut negatiivisuutta, dystopiaa ja masennusta. Sen sijaan, että hyväksyisimme kielteiset muutokset yhteiskunnassamme meidän täytyy kysyä mitä voimme tehdä asioiden parantamiseksi. Yksi mahdollisuus on tehdä ja tutkia feminististä taidetta. Tämä esitelmä lähtee filosofi Ernst Blochin ajatuksesta toivosta ja taiteen utooppisesta tehtävästä. Feministisen taiteen esteettinen ja poliittinen perusta on militantti optimismi. Tämän käsitteen metaforinen käyttö tarkoittaa valmiutta kamppailuun feminististen vaatimusten puolesta. Militantin optimismin voi parhaiten tiivistää sanaan: peräänantamattomuus.

Tiina Rosenberg toimii Taideyliopiston rehtorina. Hän on myös teatteritieteen professori Tukholman yliopistossa. Rosenberg on aikaisemmin toiminut sukupuolentutkimuksen professorina Tukholman ja Lundin yliopistoissa. Rosenbergin uusin kirja on Ilska, hopp och solidaritet. Med feministisk konst in i framtiden (2012).

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus järjestetään Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistyksen,  sukupuolentutkimuksen oppiaineen  ja Kristiinan ystävät -alumniryhmän yhteistyönä.

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu.

Tilaisuuden Facebook-tapahtuma

****

Anu Koivunen: Beyond Vulnerability? Girls as Animals in She-Monkeys (Lisa Aschan 2011) and Attenberg (Athina Rachel Tsangari 2011)
Professor, Department of Media Studies, Stockholm University)
Aika: tiistai 26.3. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112
Lisätietoja englanninkielisillä sivuilla

****

Ebba Witt-Brattström: Sisterhood is powerful. The impact of second wave feminism of the 1970's on (swedish) literature
Pohjoismaisen kirjallisuuden professori, Helsingin yliopisto
Aika: tiistai 12.3. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112

***

Elina Vuola: Nainen jota naiset rakastavat ja feministit inhoavat? Neitsyt Maria -symbolin  feministinen kritiikki
Akatemiaprofessori, Helsingin Yliopisto, Teologinen tiedekunta
Aika: tiistai 26.2. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112

Neitsyt Maria on kristinuskon tärkein naishahmo. Hän on keskeinen katolisessa ja ortodoksisessa teologiassa ja hurskaudessa. Naisille Marialla on usein erityistä merkitystä. Feministit ovat tulkinneet Marian hahmoa alistetun naisen mallina ja mahdottomana esikuvana. Feministiteologit ovat kritisoineet Mariaan liittyvää naiskielteisyyttä. Opillisen tason lisäksi Mariaan liittyvä kuvallinen, kulttuurinen ja uskonnollinen perinne on rikasta ja monimuotoista. Esittelen sekä Mariaan kohdistettua feminististä kritiikkiä että sen rajoituksia. Otan esimerkkejä tutkimuksestani Costa Rican katolisten naisten parissa. '

Teologian tohtori Elina Vuola toimii Suomen Akatemian akatemiaprofessorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään Jumlainen nainen. Neitsyt Mariaa etsimässä, Otava, Hki 2010.

***

Annamari Vänskä: Viatonta seksikkyyttä - myydään muodikkaita identiteettejä
Tutkijatohtori, dos., Centre for Fashion Studies, University of Stockholm
Aika: tiistai 29.1. kello 16-18
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112

Lastenvaatteet ja lapsia esittävät kuvat herättävät voimakkaita tunteita aikuisissa. Monella on selkeä näkemys siitä, millainen lasten pukeutuminen on sopivaa ja millaiset vaatteet ja kuvat altistavat lapsen hyväksikäytölle. Yhteiskunnassa vallitsee selvä ristiriita. Tavallisesti lapsia pidetään huolenpitoa tarvitsevina viattomina olentoina. Lapsille suunnattuja tuotteita valmistavat ja markkinoivat yhtiöt kohtelevat heitä kuitenkin kuin ostopäätöksiin kykeneviä aikuisia. Luennollaan Annamari Vänskä käsittelee teemoja, joita hän nostaa esille kirjassaan "Muodikas lapsuus". Miten ja mihin lasten muodin mainonta hyödyntää viattomuuden ja seksikkyyden välistä ristiriitaa?

Dosentti, visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkija Annamari Vänskä työskentelee muodintutkimuksen instituutissa Tukholman yliopistossa. Hän väitteli vuonna 2006 taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen alaan kuuluvalla väitäskirjallaan "Vikuroivia vilkaisuja". Hän on tullut tunnetuksi suomalaisen taidehistorian päivittäjänä tuomalla tutkimuksen piiriin marginaalisena pidetyn muotimainonnan. Vänskä toimii myös taidenäyttelyiden kuratoijana ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa kolumnistina.

**

Niko Besnier: Transgender, Shifting Morality, and the Bifocality of Culture in Tonga
Professor of Cultural Anthropology, University of Amsterdam
Aika: KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 13.2. kello 14-16 (Huom!)
Paikka: Topelia, Unioninkatu U38 SALI D112

In recent decades, Euro-American NGOs concerned with human rights, particularly gendered and sexual, have operationalized in the Global South a liberatory politics predicated on the conversion of same-sex practices into identities that are legible through Western eyes.  Joseph Massad has provocatively argued that, far from freeing anyone, this politics has authorized new local forms of structural repression.  In Tonga, all social, personal, and sexual projects are deployed in the context of a “bifocality” associated with the profound instability of the local that diasporic dispersal has engendered since the 1960s.  All actions are backgrounded by realms of reality of differing scale, which agents constantly negotiate intersubjectively.  The transgender are particularly attuned to this bifocality, through which they contest local moralities by claiming that their practices should be evaluated against certain aspects of a cosmopolitan context associated with NGO discourses of HIV prevention.  While the privileged are particularly adept at appropriating this discourse, it has also opened up new forms of experience for the less privileged, affecting sexual, personal, and social subjectivities.  Yet bifocality has also introduced Pentecostal and Mormon moralities that are equally cosmopolitan and liberatory, but lead to radically divergent solutions.  Transgender identities in Tonga are being transformed by global discourses, including HIV prevention efforts and new forms of Christianity.  All discourses are liberatory and embed transgender identities in global flows of morality, but they have radically different consequences.  The transnational circulation of discourse is constituted by a complex array of positions and agents that complicate what is local, what is global, and everything else in between, and requires a much more subtle understanding of these dynamics that Massad offers.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineiden kanssa ks. lisää Helsinki Social and Cultural Anthropology Visitors’ Research Seminars

Syksy 2012

Alison Stone: Feminism, Psychoanalysis and the Dynamics of Mother-Daughter Relationships
Professor, Department of Philosophy, University of Lancaster
Aika: tiistai 18.12. kello 16-18
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu U40 SALI 14

In this talk Alison Stone considers how the experience of being the mother of a daughter may differ from that of mothering a son. She offers a gender specific rereading of feminist psychoanalytic theories, emphasising mothers' lived experience of mother-daughter relations rather than focusing on the effects of mothers' attitudes upon their daughters.

Stone tries to correct the bias that casts mother-daughter relations as inferior to mother-son relations in the work of Sigmund Freud, Helene Deutsch, Nancy Chodorow, Jane Flax and others. However, Stone agrees that mothers are typically more ambivalent towards daughters than sons; but, drawing on recent re-evaluations of maternal ambivalence, she argues that this very ambivalence can be the source of a particular creativity in mother-daughter relations.

Alison Stone is a Professor of European Philosophy at Lancaster University, and her research interests are in Hegel and German Idealism and contemporary feminist philosophy. Her most recent book is Feminism, Psychoanalysis, and Maternal Subjectivity (Routledge 2011).

***

Sari Roman-Lagerspetz: Tunnustusteoria ja feministinen uskonnonfilosofia
Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto/valtio-oppi ja Jyväskylän yliopisto/filosofia
Aika: tiistai 4.12. kello 16-18
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu U40 SALI 14

Tunnustusteoriat tutkivat ihmisyyden konstituutiota, sellaisia asioita kuten itsetietoisuutta, persoonuutta, minuutta, autonomiaa ja subjektiutta, sekä sitä, miten nämä asiat rakentuvat sosiaalisesti. Tunnustusteoriat tarkastelevat myös ”kamppailuja tunnustuksesta” eli sitä, miten tunnustus liittyy valtaan, tunnustuksen saamiseen ja sen epäämiseen.  Uskonto ja uskonnollinen sosiaalisuus on näytellyt suurta osaa siinä miten ihmisyyden konstituutio ymmärretään sekä siinä miten sukupuoli, seksuaalisuus ja ruumiillisuus käsitetään. Tässä esitelmässä tarkastellaan ihmisyyden, sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentumista uskonnonfilosofiassa ja sitä miten feministinen uskonnonfilosofia on tuonut ”kamppailun tunnustuksesta” uskonnonfilosofian ja uskonnollisen käsitteistön sisälle. Feministiset uskonnonfilosofit kuten Pamela Sue Anderson hyödyntävät tunnustusteoreetikoiden kuten G.W.F. Hegelin ja Judith Butlerin teorioita tässä kiinnostavassa teoreettisessa taistelussa ja politiikassa, joka pureutuu merkittävällä tavalla länsimaisen ihmiskuvan ytimeen ja sen uskonnolliseen perustaan

Valtiotieteiden tohtori Sari Roman-Lagerspetz toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Suomen Akatemian hankkeessa, jossa tutkitaan tunnustusta psykologisena, sosiaalisena, filosofisena ja poliittisena ilmiönä sekä siihen liittyviä patologioita. Hän on opiskellut myös uskonnonfilosofiaa Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksella ja valmistelee kirjaa tunnustusteorioiden merkityksestä feministisessä uskonnonfilosofiassa.

***

May-Len Skilbrei: Ambiguous sympathies: How to understand the Nordic approach to prostitution.
Director of Fafo institute for Applied International Studies, Oslo.
Aika: tiistai 20.11. kello 16-18
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu U40 SALI 14

Prostitution policies and debates on them are never just about prostitution. The topic of prostitution holds symbolic functions in public debate as it serves as a proxy for several contemporary concerns. Ideas about society and personhood are energised in such debates, and in the Nordic context, these pertain to issues such as gender relations, sexualities, migration and public space.

In this paper, Skilbrei explores symbolic aspects of how prostitution is approached in the Nordic countries and she argues that in this, sympathies and antipathies towards women who sell sex live side by side.

May-Len Skilbrei is a sociologist working at Fafo Institute for Applied International Studies in Oslo. She has since the mid-1990s explored issues of gender, sexuality, class and ethnicity through empirical studies on migration, working life and prostitution. Next year Skilbrei is publishing a book on Nordic prostitution policies and she is currently heading a large research project on the role of health and social services in prostitution (fafo.no/prostitution).

***

Daniel Monk: Queer Wills: An Alternative Politics of Inheritance?
Director of Gender and Sexuality Studies, Bickbeck Collega, University of London
Aika: tiistai 6.11. kello 16-18
Paikka: Päärakennus, Fabianinkatu 33 SALI 10

Drawing on literary, media sources, case-law and empirical research this paper argues that wills and inheritance are an overlooked but critical site for exploring the active negotiating (or ‘doing’) of kinship. 

The principle of testamentary freedom enables a lawful and public expression of non-conventional relationships and 'deviant' and 'unnatural' desires. At the same time the application and regulation of the principle exposes sexual minorities to particular risks. Moreover it represents a highly contingent space for political strategy. In thinking through these tensions the paper questions the extent to which it is possible to sustain an alternative, feminist or queer politics of inheritance.

The paper endeavors to develop a conversation between inheritance studies and scholarship about intimate and sexual citizenship and intentionally foregrounds and engages with a variety of methods.

Daniel Monk is the Director of Birkbeck Institute of Gender and Sexuality at the University of London. His research has explored a wide range of issues relating to families, children, education and sexuality. His current research focuses on inheritance. Undertaking empirical research and drawing on historical sources he is examining the relationship between inheritance law and alternative kinship structures. More information (Birkbeck)

**

26.10. Andrea Peto: Gendered memory of political violence and war: consequences of amnesia
Professor, Gender Studies Central European University, Budapest
Time: 26 October 2012, 14.00-16.00
Place: Main building, Lecture room 3, Fabianinkatu 33

What are the causes and consequences if women are left out from writing the history of political violence and war? The lecture explores the case of Hungary focusing on controversial process of post Second World War transitional justice period. The paper presents some of the results of a two year research project executed at the CEU Department of Gender Studies funded by the Rothschild Foundation (Europe). The research is pioneering in the field of quantitative analysis of transitional justice process after WWII in Hungary which aims to explain the causes of divided memory of WWII in Hungary from a gender perspective.

Andrea PETŐ is an Associate Professor at the Department of Gender Studies.  She edited twelve volumes in English, six volumes in Hungarian, two in Russian. Her works appeared in different languages, including Bulgarian, Croatian, English, French, Georgian, German, Hungarian, Italian, Russian and Serbian. She has also been a guest professor at the universities of Toronto, Buenos Aires, Stockholm and Frankfurt. Her books include: Women in Hungarian Politics 1945-1951 (Columbia University Press/East European Monographs New York, 2003), Geschlecht, Politik und Stalinismus in Ungarn. Eine Biographie von Júlia Rajk. Studien zur Geschichte Ungarns, Bd. 12. (Gabriele Schäfer Verlag, 2007). Presently she is working on gendered memory of WWII and political extremisms. She was awarded by President of the Hungarian Republic with the Officer’s Cross Order of Merit of The Republic of Hungary in 2005 and Bolyai Prize by the Hungarian Academy of Sciences in 2006. She is serving as co-president for AtGender, European Association for Gender Research, Education and Documentation.

Comments by Postdoctoral Researcher Dr  Jemima Repo
University of Helsinki,  Political Science, Department of Political and Economical Studies

Discussion & coffee
Warmly welcome!

Järjestäjät: Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine, Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistys, Kristiinan ystävät ja Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Pirkko Moisala: Sukupuoli musiikissa
Musiikkitieteen professori, Helsingin yliopisto

Aika: tiistai 9.10. kello 16-18
Paikka: Metsätalo, Unioninkatu U40 SALI 14

Tarkoitukseni on esitellä feministisen musiikintutkimuksen tapoja tutkia sitä, miten sukupuoli kuluu ja näkyy musiikissa ja musiikkikäytänteissä. Keskustelun painopiste on siis kulttuurin- ja taiteentutkimuksen metodologioissa eikä se vaadi nuotinlukutaitoa tai hyvää laulunumeroa. Poimin esimerkkejä omista tutkimuksistani, joista monet ovat kenttätyöpohjaista musiikkiantropologiaa. Feministisistä filosofeista minua on eniten inspiroinut Luce Irigaray ja tulenkin puhumaan myös siitä, miten Kaija Saariahon musiikkia voi kuunnella Irigarayn etiikan auditiivisena ilmentymänä.

Pirkko Moisala on musiikkitieteen ja etnomusikologian professori Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli sukupuolirooleja nepalilaisen gurungkansan musiikissa ja myöhempiin julkaisuihin kuuuluvat "Sukupuolistava musiikintutkimus" (1993), "Musiikin toinen sukupuoli: Naissäveltäjiä keskiajalta nykypäivään" (Otava, 1994), "Music and Gender" (University of Illinois Press, 2000) ja "Gender and Qualitative Methods" (SAGE, 2003). Viimeisin kirja käsittelee Kaija Saariahon musiikkia (University of Illinois Press 2009).

Kevät 2012

Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö ja korjaava katse - lastensuojelun asiakastytöt näkyväksi dialogin avulla
8.5.2012 klo 16-18,
Helsingin yliopiston päärakennus, ls 10, Fabianinkatu 33

Maailman ihanin tyttö -projekti on kymmenen vuotta kestänyt valokuvaprojekti, jossa kaltoin kohtelua kokeneet tytöt saivat nähdä itsensä itse määrittelemällään tavalla. Valokuvan kyky on sekoittaa totta ja fiktiota ja tehdä näkyväksi asioita, jotka voivat olla todellisuudessa niin hauraita, etteivät ne ole vielä oikeastaan olemassa oikeassa todellisuudessa. Kuvissaan nuoret näkivät itsensä ehjinä ja arvokkaina. Vaikka olen rikki, voin olla myös ehjä. Moni tytöistä koki kuvissa tulevan ensimmäisen kerran esiin sen ihmisen, joka he ihan oikeasti ovat. Lastenkodin lapset ovat elämässään tulleet määritellyiksi toisten tarpeiden kautta. Projektiin liittyvä kirja ja näyttely ovat koskettaneet poikkeuksellisella tavalla yleisöä, erityisesti eri-ikäisiä ja hyvin eri lähtökohdista tulevia naisia – lukuisat ihmiset tunnistavat elämässään lastenkodin tyttöjen tarinan näkymättömyyden kokemusta ja joskus elinikäistä kamppailua oman lempeämmän katsomisen tavan löytämiseksi. Kehittämäni voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu dialogisuuteen. Sen työväline ei ole niinkään valokuva, vaan katse, joka on yksi niistä aistista peileistä, jossa ihmisen kuva itsestä alun perin rakentuu vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Menetelmässä hoidollisen työn ammatillisuus nähdään vastavuoroisempana kuin perinteisesti. Työntekijän ja asiakkaan roolituksen muuttaminen poistaa suhteessa usein olevaa valtataistelua ja verbaalisen kielen tasolla ilmenevää sosiaalista peliä. Suomessa täydennyskoulutuksen menetelmän käyttöön on saanut 3 000 sosiaali-, terveys ja opetusalojen moniammatillista työntekijää. Menetelmä ja Maailman ihanin tyttö -projekti ovat lisänneet hoidollisten alojen ymmärrystä sukupuolisensitiivisyydestä ja taiteen menetelmien käytön merkityksestä ihmisen osallisuuden rakentamisessa, sekä esittänyt suurelle yleisölle lastenkodin lapset tavalla, joka poikkeaa julkisen kuvaston, häpeään kytkeytyvästä, nimettömyydestä ja kasvottomuudesta.

Jenna Pystö: ”Kuvauspaikoilla kameran edessä poseeraus tuntui tosi pahalta ja ahdistavaltakin, koska en ollut ikinä saanut olla huomion keskipiste. Mutta kuvat nähtyäni ilostuin hurjan paljon: olen kaunis ja erikoinen! Kun katson mun kuvia, musta tuntuu että olen ehjä ja voimakas.”

Monna Makkonen: ”Roolileikkiä? Ei todellakaan. Oikeestaan päinvastoin Meidän kuvissa musta tuntuu ensimmäistä kertaa mun elämässä, että niissä näkyy se, joka mä ihan oikeasti olen. Mun sielu on näissä kuvissa.”

Paula Anttila: ”Kuvissa en näe mitään roolileikkiä, ainoastaan pienen kokemattoman tytön, joka on tosimaailmassa kokenut paljon enemmän. Kuvien tunnelma on satumainen, koska niistä löytyy rakkautta ja rauhallisuutta, mitä tosi elämässä saa etsimällä etsiä. Niissä on ollut onnellisuuden tunne mukana.”

Miina Savolainen
Kuva: Miina Savolainen

Järjestäjät: Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine, Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistys, Kristiinan ystävät ja Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Voimauttavan valokuvan menetelmästä lisää täällä: http://www.voimauttavavalokuva.net/etusivu.htm

Syksy 2011

5.12.2011

Rachel Jones Ph.D: Irigaray, Sexuate Subjects and the Sublime Abyss: Rethinking Relations to Material Nature

22.11.2011

Elisabeth L. Engebretsen, PhD: A special self': Telling sexual stories in China

8.11.2011

Mervi Autti, TaT: Etsimessä neitikulttuuri - 1900-luvun alku, valokuvaus ja toiminnan tilat

Kevät 2011

01.02.2011
Donna McCormack Ph.D., Tutkijakollegium: Indo-Caribbean Belonging, Hindu Nationalism and Heterosexual Queerness in Shani Mootoo’s Literary and Visual Work

15.02.2011
Ulla Vuorela: Vapaan tutkijan merkittävät toiset - Näkökulma Hilma Granqvistin tutkijanuraan

01.03.2011
Marjaana Jauhola: The girl of today is the woman of tomorrow" - Fantasizing the Adolescent Girl as the Future Hope in Post-tsunami Reconstruction Efforts in Aceh, Indonesia

15.03.2011
Tuula Juvonen: Julkilesbot ja -homot poliitikkoina Suomessa ja Saksan liittotasavallassa

29.03.2011
Mulki Al-Sharmani Ph.D., Tutkijakollegium: TBA

12.04.2011
Livia Hekanaho, FT, dosentti, äidinkielen ja viestinnän lehtori HDO, Helsinki: Bareback-alakulttuurin sisäisyyden, läheisyyden ja rajoittamattoman intiimiyden fantasmat

Syksy 2010

12.10.2010
Sara Heinämaa, FM, dosentti, Akatemiatutkija, Tutkijakollegium: A Phenomenology of Sexual Difference: Types, Styles and Persons

26.10.2010
Marianna Muravyeva, Ph.D., Docent, Tutkijakollegium: Trafficking in Women: Challenges to Russian Policies of Combatting Organized Crime


Kevät 2010

19.01.2010
YTT Raija Julkunen
Tasa-arvon paradoksit

Luennossa Tasa-arvon paradoksit Julkunen analysoi sukupuolten tasa-arvon käsitteen ja politiikan jännitteitä ja sukupolvimurrosta, tasa-arvon samanaikaista itsestäänselvyyttä ja kiusallisuutta. Onko nuori sukupolvi hylännyt 1960-lukulaisen tasa-arvokäsityksen ja kiinnittyvätkö 2000-luvun naiset pikemmin sukupuolieroon (ruumiillisuutta alleviivaavat esitykset, äitiys)? Lujittaako tasa-arvo kaksisukupuolisuutta ja haastaako queer sen perusteita? Onko tasa-arvo 2010-luvulla pikemmin miesten kuin naisten retorinen resurssi? Miksi hallitusten tasa-arvopolitiikan saavutukset ovat vähäisiä tasa-arvon työkalujen (tasa-arvolaki, valtavirtaistaminen, EU:n direktiivit) vahvistumisesta huolimatta?

Raija Julkunen on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja lehtori emerita (JY). Hänen tutkijantyönsä alkoi 1960-luvulla ja on kattanut mm. ajan sosiologian, työaikojen modernisaation, työn organisoinnin ja työprosessin murrokset, tietotyön, työn ja ikääntymisen sekä hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan aikalaisanalyysin ja sosiaalipolitiikan suunnanmuutoksen. 1980-luvulta alkaen Julkunen on vieraillut myös sukupuolen tutkimuksessa (esim. ajan, iän, ruumiillisuuden ja hoivan sukupuolittuneisuus, Marxin feministinen kritiikki, hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan sukupuoli, työelämän sukupuolijaot) ja johtanut joitakin naistutkimushankkeita (esim. yhdessä Liisa Rantalaihon kanssa Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä, 1990-luvun alussa). Julkunen on kirjoittanut yksin tai yhdessä muiden kanssa 13 kirjaa, muita monografioita, satoja artikkeleita ja satakunta kolumnia tai vastaavaa. Uusin kirja on /Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista/. (Vastapaino 2008) ja uusin julkaisu hallituksen tasa-arvoselonteon taustaselvitys /Työelämän tasa-arvopolitiikka/ (STM 2010).

02.02.2010
Anu Pylkkänen, oikeushistorian dosentti, Turun yliopisto
Oikeudellisen tasa-arvon historiallisesti muuttuvat tulkinnat


Dosentti Anu Pylkkäsen esitys perustuu hänen teokseensa ”Trapped in Equality: Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law” (SKS 2009), ja se käsittelee oikeudellista tasa-arvoa ja sen historiallisesti muuttuvia tulkintoja. Historian tarkastelun kautta nähdään, miten ja millaisissa konteksteissa merkitykset muuttuvat ja millaisia kamppailuja niistä käydään.

Oikeudellisen tasa-arvon olennaisimmaksi piirteeksi nähdään usein se, että oikeus ei erottele ihmisiä heidän ominaisuuksiensa tai asemansa perusteella vaan suhtautuu kaikkiin samalla tavalla, ”sokeasti”. Oikeus siis suojaa sekä yksityisyyden vapautta että demokratiaa ja on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen nimenomaan neutraaliutensa vuoksi.

Tämä Suomessa 1800-luvun lopulla luotu modernin oikeuden perusjuonne on edelleenkin yksi oikeuden kulmakivistä, mutta 1900-luvun lopulla oikeudelle on kehittynyt aiempaa aktiivisempi luonne. Oikeuden ei enää tule seurata passiivisena yhteiskunnallisia ilmiöitä, vaan sitä käytetään välineenä yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja syrjinnän tunnistamiseen ja muuttamiseen. Syrjintää kokevat ryhmät ovat tulleet suojelun tai erityistoimien kohteiksi.

Mitä monipuolisemmaksi tasa-arvokäsitys on muuttunut, sitä kiistanlaisemmaksi se on käynyt. Erilaisten syrjintäperusteiden moninaisuudessa piilee vaara perusteiden epäasiallisesta arvottamisesta: jotkut syrjinnän muodot katsotaan vakavammiksi kuin toiset. Tällöin vaarana on syrjittyjen ryhmien asettaminen toisiaan vastaan sen sijaan, että keskityttäisiin haittojen eliminointiin. Tasa-arvosta tulee helposti hallitsematon kenttä, jossa kukaan ei enää voi oikeutetusti vedota yhteen legitiimiin tulkintaan tasa-arvosta.

16.02.2010
Susanne Dahlgren, PhD, Helsinki Collegium for Advanced Studies
Colonial Feminism Revisited: Tracing the Methodological Genealogies of "The Muslim Woman"

The idiom of “Muslim woman” has emerged in European public debates on multiculturality, migration and the so-called European values. Even though social scientists have attempted to show the variety in women's lives living under Muslim normativities, the idea of a “Muslim woman” has persisted also in scholarly writings to such an extent that the American
literature scholar miriam cooke has coined the term “the Muslim woman”. In my paper, I will explore idiomatic uses of women, Islam and veiling in texts by the American anthropologist Lila Abu-Lughod and the Turkish sociologist Nilufer Göle. Idiomatic uses attempt to pave a
way to understanding veiling as a universal practice while concrete legislation work in European countries collides with very practical impediments.

16.2.2010
Jin Haritaworn, Helsinki Collegium for Advanced Studies
Queer plots: the German drama of Gay Love and Migrant Hate

In Germany, sexual politics are progressively racialized. From a problem between straights and queers, homophobia is redefined as a problem between gay-friendly ‘Germans’ and homophobic ‘migrants’. This is accompanied by an invention of new ‘German’ traditions and core values of ‘gay friendliness’, whose constitutive outside are globalized notions of Islam, which in Germany interpellate the majority of the post/migrant population. As intimate publics expand for (certain) queer bodies and subjects, this ambivalent and melancholic embrace nevertheless requires performances of victimhood, vulnerability and assimilation, which call for protection from Others who become repositories for a violence which was never grieved.

In Germany, the recently imported Hasskriminalität (hate crimes) discourse is especially productive as a catalyst in this necropolitical conversion. Set in the exceptional metropolis, and in the ambivalently celebrated and demonized space of the inner city, its script appears intensely local. Nevertheless, near-identical stories are now mushrooming across Western Europe. The existential struggle between queer lovers and fearsome Others seems endlessly transposable, and calls for similar forms of intervention across vastly different national contexts. What sense do we make of this replicability in the face of a rapid travel of capital, techniques of governance and LGBT activisms across various borders - European, trans-Atlantic, and beyond? What is the work of the ‘Muslim homophobia’ discourse in both producing and concealing political economies of neoliberalism, assimilation, gentrification, policing and militarization?

16.3.2010
Martina Reuter, Academy research fellow, University of Helsinki
Wollstonecraft's critique of separate virtues

 The paper examines Wollstonecraft’s attempt to present truth as the foundation of virtue. The idea that virtue is based on the use of reason and the knowledge of truth is in several ways intrinsically related to Wollstonecraft’s feminism. It will be argued that Wollstonecraft’s critique of Rousseau’s conception of separate virtues is based on a Platonist conception of the unity of virtue, which she adopted from the mathematician and moral philosopher Richard Price.

Vasterling and Pulkkinen30.3.2010
Veronica Vasterling, Associate professor, Department of Philosophy and the Institute for Gender Studies, Radboud University Nijmegen, Netherlands

Nature-nurture revisited: How evolutionary psychology and social constructionism continue the dualist tradition

There is widespread consensus among scholars and scientists that Cartesian dualism and the subsequent nature-nurture dichotomy need to be rejected in favour of interactionism, that is, the assumption that biological and socio-cultural factors interact in various ways in shaping and determining human behaviour. The paper examines two theories boasting an interactionist approach that are presently very influential in empirical gender research, i.e. evolutionary psychology and biosocial theory, a new variety of social constructionism. Though they contest each other’s claims, both theories provide explanations of behavioural gender differences which, to a varying degree, take biological factors into account. The theories are popular exactly because they seem to have overcome the deadlock of the nature-nurture debate. A critical examination, however, will show that both theories have a similar way of recycling the old wine of dualism in the new sacks of interactionism.

13.4.2010
Jeff Hearn Professor of Management and Organisation, Hanken School of Economics, and Professor of Gender Studies, Linköping University
Transnationalisations and transpatriarchies: Some implications for the "Men Question"?

In this session he will discuss how the "Men Question" has often been dominated by local and national concerns. As a result some major transnational and global questions have been downplayed. In addressing these, the term "transnationalisation(s)" is preferred to the over-used "globalisation", and the case for a concept of transnational patriarchies or "transpatriarchies" is considered.

27.4.2010
Penelope Deutscher, Professor, Department of Philosophy, Northwestern University, Chicago III, USA
From analogy: The Appeal to Animals and Slaves in Wollstonecraft’s Defence of Women’s Rights

When Mary Wollstonecraft decried women's trivial values, feeble education, low aspirations, and subordinate role in marriage, she worried these factors made animals of women. Or perhaps women were being made childish (impious, comic, and useless) and if not that, perhaps (in her imaginary) Islamic.

"And this desire making mere animals of them, when they marry, they act as such children may be expected to act: they dress; they paint, and nickname God's creatures. Surely these weak beings are only fit for the seraglio!" (Vindication of the Rights of Woman, 1792)
Wollstonecraft appealed to multiple arguments and rhetorical devices in defense of women's claims. In the light of the complex circulation of argument, analogy and metaphor intertwined with Wollstonecraft's politics and morality of perfectibility, the paper considers the role of a feminist imaginary of slavery, animality and the brutish. Interrogating Wollstonecraft’s literal appeal to biological facts, and her sense of their qualified mutability, I look at the interact
tion of such references with a more flexible metaphorical level of reference to animals, metaphorical animality, brutishness and different races.

11.5.2010
Dr. Heike Bauer, Senior Lecturer in English and Gender Studies, Director, Birkbeck Institute of Gender and Sexuality (BIGS)
RACE’, NORMATIVITY AND THE HISTORY OF SEXUALITY: Magnus Hirschfeld’s Racism and Early Twentieth-Century Sexology

This paper extends current debates about normativity and the historicization of sexuality to include considerations of ‘race’ as well as gender. It focuses on the institution of sexology in Germany by Magnus Hirschfeld and its reception during the early twentieth century.

The paper will contextualize Racism in relation to the racialized reception of Hirschfeld’s own work – characterised by various conflations of anti-Semitism, homophobia and a fear of failed masculinity – before scrutinizing in more detail Hirschfeld’s theorization of ‘race’ and sexuality, and the gendered assumptions that underpin his understanding of who owns sexological knowledge. Racism shows, I argue, in that Hirschfeld employed distinct models of sexual and racial identity and identification – a constructivist critique of ‘race’ alongside a strategic essentialism in relation to questions of male homosexuality – which nevertheless had the shared aimed of tackling racist and homophobic thinking. However, the work also provides a striking reminder of the gendered limits of Hirschfeld’s sexological project, as it dismisses ‘lesbian’self-identification in a discursive bid that denies the female subject a stake in sexual discourse formation.

 

Syksy 2009

08.09.2009
Clare Hemmings, London Scool of Economics, Gender Studies Institute
From 'Merely Cultural' to Culture Bound: the Changing Fortunes of Sexuality's Transnational Travels

22.09.2009
Anne Holli, Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos
Sukupuoli ja valta

06.10.2009
Naomi Scheman, University of Minnesota, Philosophy Department
The Sociality of Stones: Toward a Feminist Metaphysics.

20.10.2009
Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos
Toisen asteen sukupuoli ja seksuaalisuus

03.11.2009
Eeva Jokinen, Joensuun yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka
Tavanmukainen sukupuoli: etuoikeuksia ja hiljennettyä arkisuutta.

17.11.2009
Katrin Kivimaa, Helsinki Collegium for Advanced Studies / Estonian Academy of Art Institute of Art History
How Does Feminism Speak East? Checking Politics of Gender in Eastern European Art

01.12.2009
Michaela Schäuble, Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Institute for Social Anthropology
Gender as a marker of ethnic difference in the former Yugoslavia

15.12.2009
Laura Werner, Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti / University of Chicago
Committee on Social Thought: Politics of Virility