Klassikkogalleria

Feministisiä ajattelijoita 1600-1950 -luvuilta

Tervetuloa Klassikkogalleriaan!

Mikä on Klassikkogalleria?

Feministisen ajattelun juuret ovat pidemmät kuin usein ajatellaan. Klassikkogalleriassa esitellään feministisen ajattelun merkkihenkilöitä ja heidän keskeisiä teoksiaan neljän vuosisadan ajalta. Tätä kautta lähestytään feministisen ajattelun keskeisiä yhtäältä muuttuvia ja toisaalta hyvinkin samoina pysyneitä kysymyksenasetteluja.

Galleria alkaa 1600-luvulta esitellen sukupuolten välisen tasa-arvo-ajattelun uranuurtajia ja päättyy 1950-lukuun eli aikaan juuri ennen naisliikkeen niin sanottua toista aaltoa ja akateemisen naistutkimuksen syntyä. Gallerian ajattelijat edustavat erilaisia vaikuttamisen muotoja sekä filosofisia ja poliittisia suuntauksia. Kaikki ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla siihen, miten naisten asemasta ja sukupuolijärjestyksestä voi ajatella.

Jokaisesta klassikosta esitetään lyhyt elämänkerta ja keskeinen elämäntyö sekä annetaan lukuvihjeitä. Kansainvälisen feminismin keskeisten ajattelijoiden lisäksi galleria esittelee useita suomalaisia kirjoittajia, joiden panos feministisinä ajattelijoina on ollut vähemmän tunnettua. Galleria voi toimia sekä naistutkimuksen opiskelijoiden ja muiden kiinnostuneiden itseopiskelun välineenä että naistutkimuksen opettajien opetusaineistona. Kokeile myös hauskaa muistipeliä!

Galleriahankkeesta

Idean Klassikkogalleriasta esitti Anna Rotkirch, joka vuosina 2001 ja 2002 opetti valtakunnallista verkkokurssia "1900-luvun feministejä — Kollontai, Goldman ja Colette: elämät ja ideat". Nämä tekstit ovat olleet tämän gallerian lähtökohtana ja innoittajina.

Klassikkogalleria ei ole koskaan valmis, vaan paremminkin runko, tyhjät huoneet, joita voi pikkuhiljaa sisustaa. Se voi täydentyä nyt esiteltävien klassikkojen osalta, joistakin on tässä vaiheessa vain lyhyt esittely. Sinne voi tulla kokonaan uusia klassikkoja, uusia tekstejä. Galleriaan on tulossa myös aikajana ja uusia linkkejä ja pelejä.

Klassikkogalleria-hanke osallistui Helsingin yliopiston Opetusteknologiapalkintokilpailuun vuonna 2007.