VAALITILASTOT

Johdantoartikkelit
Johdanto tilastoihin
Vaalit ja naisten aktiivisuus
Kotimaiset tilastot
Eduskuntavaaleissa valittujen nais-ja mieskansanedustajien lukumäärä 1907-2003 (PDF)
Kuntaliiton tasa-arvoon liittyviä tutkimustuloksia, tilastoja ja hankkeita
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Eduskuntavaalit
Europarlamenttivaalit
Kunnallisvaalit
Presidentinvaalit
Tilastokeskuksen artikkelit ja katsaukset
Eduskuntavaalit
Naiset eduskuntavaaleissa
Europarlamenttivaalit
Kunnallisvaalit
Naiset kunnallisvaaleissa
Presidentinvaalit
Opetusministeriön Nuora-tutkimusjulkaisut
Kuuluiko nuorten ääni kunnallisvaaleissa 2004 ja Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Helsingissä (PDF)
"Kyllä politiikalle, mutta..." Nuoret ja eduskuntavaalit 2003 (PDF)
Kansainväliset tilastot
Naisten osuus kansanedustuslaitosten jäsenistä eri maissa (PDF)
Ulkoministeriö: Pekingin julistus ja toimintaohjelma
UN Womenwatch: Beijing +5
UNECE – Gender Statistics Website for Europe and North America
European Database on Women in Decision Making
Global Database of Quotas for Women
Interparliamentary Union: Women in National Parliaments
UNDP: Human Development Report 2005

Julkaisuja

Berqvist, Christina et al
1999. Proportion of Women in the Nordic Parliaments 1900-1990. See in: Equal Democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Oslo: Scandinavian University.
Haataja Anita – Laiho Ritva
1985. Naiset kuntien luottamustehtävissä vuoden kunnallisvaalien 1984 jälkeen. Tilastoselvitys. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan monisteita 1985:3. Helsinki, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
Holli, Anne Maria
2004. Quotas for Indirectly Elected Bodies: A Tailor-Made Solution for Finland. European Political Science 3, Summer 2004, 81–89.
Vaalimainos 1930-luvulta

Vaalimainos 1930-luvulta. Kansallisarkisto.

 

Yhteistyökumppanit

STM Tane Kristiina-instituutti Minna-portaali Tilastokeskus Eduskunta 100 vuotta Nytkis Kuntaliitto Naisunioni Naisjarjestot Opetushallitus Allianssi Valtikka.fi Tasa-arvo.fi Virtual Finland