ALKUPERÄISAINEISTOA

Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys (PDF)
Valtiopäiväasiakirjat 1907-1908
Tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö
Naisten syrjinnän poistamisesta annettu asetus Suomessa 1986

NAISTEN YHTEISKUNNALLISIA KIRJOITUKSIA
1800-1900 -LUVUN VAIHTEESTA

Naisasialiitto Unioni Ry:n lahjoituskokoelma, HYK (PDF-muotoisia)

Pöytäkirjat ja toimintakertomukset
Ensimmäisen yleisen työläisnaisten edustajain kokouksen pöytäkirja, 1900
Berättelse öfver Föreningen Marthas värksamhet under året 1902
Työläisnaisten ylimääräisen edustajakokouksen pöytäkirja, 1906
Suomen Naisyhdistys 25-vuotias, 1909
Kertomus Martta-yhdistyksen toiminnasta, 1913
Unioonin käytännöllisiltä työmailta
Yhteiskunta
Nainen ja naisen työ Suomessa, 1893
Naisen laillinen ikä, 1896
Parannuksia naisen oikeusasemassa, 1906
Hilja Pärssinen: Äänioikeusasia työläisnaisten kannalta, 1903
Hilja Pärssinen: Naiset mukaan. Vähän äänioikeusasiasta, 1905
Suomen Naisyhdistys ja Voikan lakko, 1904
Voikan lakon johdosta ylioppilastalolla pidetty työväenkokous, 1904
Kertomus Kymin osakeyhtiön tehtaalla sattuneista selkkauksista, 1904
Maria Furuhjelm: Mietteitä naisten äänioikeuskokouksen ja Koiton Voikan-kokouksen johdosta, 1904
Hilja Pärssinen: Kysymyksiä sosiaalidemokratian alalta, 1907
Naisten suojelulainsäädäntö ja äitiysvakuutus, 1912
Naisten kotitaloudenhoito-opetuksen järjestämistä varten asetetun komitean mietintö (1/2), 1915
Naisten kotitaloudenhoito-opetuksen järjestämistä varten asetetun komitean mietintö (2/2), 1915
Ehdotus lainsäädännöksi naisen kelpoisuudesta valtionvirkaan, 1924
Raittius ja tavat
Jättäkäämme juovutusjuomat pois! 1886
Maikki Friberg ja Elsa Hästesko: Koti ja kotitavat, 1912
Alli Trygg-Helenius: Meidän nuorille naisillemme, 1925
Anni af Hällström: Kohteliaisuudesta ja seurustelutaidosta
Koulutytön puku / Hampaiden hoidosta / Vältettäviä tapoja
Prostituutio
Uttalande af fröken Rosina Heikel i prostitutionsfrågan vid läkaresälsskapets sammanträde, 1888
Ohjesääntöinen prostitutiooni, 1904
Frida Sjöblom: Ohjesääntöisen ammattihaureuden eli prostitutsionin kumoaminen, 1907
Kansainvälisyys
ICW: An Equal Moral Standard for Men and Women, 1900
Baroness Alexandra Gripenberg: Concerning Finland, 1911
Lectures in Holland by Miss H. Blouw, 1913
International Woman Suffrage Alliance Report 1, 1920
International Woman Suffrage Alliance Report 2, 1920
Pohjoismaista naisasiatyötä. Kolmas pohjoismainen naisasiakongressi Helsingissä, 1924
The Woman's Party and The Equal Rights Amendment, 1927
Landmarks on Finnishwomens Road to Suffrage and Equal Citizenship, 1929
Naisasian kehitys eri maissa – Amerikka
Naisasian kehitys eri maissa – Venäjä
Kvinnosakförbundet Unionen – Women's Rights Union in Finland
 

Yhteistyökumppanit

STM Tane Kristiina-instituutti Minna-portaali Tilastokeskus Eduskunta 100 vuotta Nytkis Kuntaliitto Naisunioni Naisjarjestot Opetushallitus Allianssi Valtikka.fi Tasa-arvo.fi Virtual Finland