NAISTEN TÄYDET POLIITTISET OIKEUDET 100 VUOTTA

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus täyttää 100 vuotta vuonna 2006. Vuosi on tärkeä merkkipaalu naisten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen kannalta. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa naiset käyttivät täysimittaisesti äänioikeuttaan ja vaalikelpoisuuttaan. Vuoden 1907 valtiopäiville valittiin 19 naiskansanedustajaa.

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta -verkkosivusto esittelee juhlavuoden tapahtumia ja taustoja. Se tarjoaa perustietoja naisten äänioikeuden 100-vuotishistoriasta, poliittisista oikeuksista sekä merkkivuoden tapahtumista. Sivujen toivotaan palvelevan asiasta kiinnostuneita kansalaisia, naisjärjestöjä, erilaisten tapahtumien järjestäjiä, koululaisia ja opiskelijoita sekä viestintävälineitä. Sivujen tuottaja on sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin kanssa. Sivujen ja linkkien aikaansaamista ovat tukeneet monet tahot, kuten esimerkiksi naisjärjestöt, yliopistot ja eri ministeriöt ja Tilastokeskus.

Sivuille on koottu tiiviitä, yleiskielisiä asiantuntijatekstejä. Ne käsittelevät äänioikeuden historiaa sekä ajankohtaisia sukupuoleen, politiikkaan ja kansalaisuuteen liittyviä teemoja. Artikkelikanta täydentyy vuosina 2006-2007. Sivuilla on myös naisten poliittista historiaa käsittelevää alkuperäisaineistoa, vaalitilastoja ja tietoja aihetta käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Tapahtumakalenterista voi selvittää minkälaisia juhlavuoteen liittyviä juhlia, seminaareja ja näyttelyitä järjestetään vuosina 2006 ja 2007.

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta –toimikunta toivoo, että äänioikeuden juhlavuotena naisten poliittisten oikeuksien saavuttamiseen ja käyttämiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Poliittiset oikeudet ovat kansalaisten perusoikeuksia. On tärkeää, että niiden merkitystä ja niiden saavuttamisen historiaa nostetaan aika ajoin esille, mihin äänioikeuden merkkivuosi antaa erinomaisen mahdollisuuden. Samalla voidaan tarkastella myös ajankohtaisia poliittisiin oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Instituutiot, järjestöt ja yhteisöt voivat tarkastella omaa suhdettaan poliittisten oikeuksien historiaan ja ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin.

Miina Sillanpää puhuu eduskunnassa Säätytalolla 1907

Miina Sillanpää puhuu eduskunnassa Säätytalolla 1907.
Työväen Arkisto.

 

Yhteistyökumppanit

STM Tane Kristiina-instituutti Minna-portaali Tilastokeskus Eduskunta 100 vuotta Nytkis Kuntaliitto Naisunioni Naisjarjestot Opetushallitus Allianssi Valtikka.fi Tasa-arvo.fi Virtual Finland