Antagning av sökande som belönats i Finland akademis vetenskapstävling eller Ekonomigurutävlingen

Ekonomigurutävlingen

Fakultetens studiebyrå ger mera information. valt-optoim [ä] helsinki.fi

Information på finska