Initialpoäng

Initialpoäng för finländsk studentexamen

De sökande som avlagt studentexamen erhåller poäng för studentexamensprovet. Vitsord som höjts före utgången av ansökningstiden beaktas i den förhöjda formen. De sökande som avlagt studentexamen erhåller poäng för studentexamensprovet på följande sätt:

  

Huvudämne och examensämnen

  • Nationalekonomi och statistik:

modersmålet och matematiken och två bästa ämnen av följande: realprovet, andra inhemska språket eller främmande språk.

 

  • Andra ämnen (utan sosiologi och socialt arbete):

modersmålet, realprovet och två bästa ämnen av följande: andra inhemska språket, matematiken, främmande språk eller realprovet.

 

För studentexamensproven ges initialpoäng på följande sätt (det angår inte sociologi och socialt arbete):

Studentexamensproven avlagt 1996 eller senare:

Prov enligt långa lärokursen:

laudatur 9 initialpoäng

eximia cum laude approbatur 7 initialpoäng

magna cum laude approbatur 5 initialpoäng

Prov enligt medellånga eller korta lärokursen:

laudatur 7 initialpoäng

eximia cum laude approbatur 5 initialpoäng

magna cum laude approbatur 2 initialpoäng

 

Studentexamensproven avlagt 1995 eller tidigare:

Prov enligt långa lärokursen:

laudatur 8 initialpoäng

magna cum laude approbatur 6 initialpoäng

Prov enligt medellånga eller korta lärokursen:

laudatur 6 initialpoäng

magna cum laude approbatur 3 initialpoäng

 

För studentexamensproven i urvalsprovet till SOCIALT ARBETE, se: http://www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/

För studentexamensproven i urvalsprovet till sociologi, se: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijaksi/hakuopas/lahtopisteet.html

I Statistik finns det olika system med initialpoang: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijaksi/hakuopas/valintaperusteet.html

Extra poäng: Om sökande har avlagt långa lärokursen i matematik, får han/hon 4 extra poäng i ekonomi.

Avlagd International Baccalaureate (IB)-, eller Reifeprüfung -examen och EB-examen jämställs med finsk studentexamen. Sökande som avlagt International Baccalaureate (IB), EB -examen eller Reifeprüfung -examen ges initialpoäng så att examens sammanlagda poängtal omräknas till att motsvara finsk studentexamen.

Studentexamen ger sammanlagt högst 36 initialpoäng (om studentexamensproven avlagt 1996 eller senare) eller 32 initialpoäng (om studentexamensproven avlagt 1995 eller tidigare). Dessutom ges sökande till ekonomi 4 poäng för godkänt prov i lång matematik under förutsättning att sökanden kan antas på basis av det sammanlagda poängtalet.