Ansökning

Ansökningstiden för universitetens gemensamma antagning börjar den 3 mars 2014 och slutar den 1 april 2014 kl. 16.15.

Ansökningen sker via universitetens gemensamma elektroniska ansökningssystem på adressen www.universitetsansokan.fi.

Ansökan till Helsingfors universitet genom universitetens gemensamma ansökningssystem görs på adressen www.universitetsansokan.fi. I systemet kan man söka utbildningar bland de finländska universitetens utbildningsutbud och fylla i och skicka sin ansökan. Man söker till alla universitets ansökningsmål med en och samma blankett.

Man kan söka till flera fakulteter vid Helsingfors universitet och till flera universitet eller högskolor, men antalet ansökningsmål har begränsats i universitetens gemensamma ansökningssystem så att man kan söka till högst nio (9) olika ansökningsmål. Dessutom kan antalet ansökningsmål vara begränsat inom en fakultet eller mellan universiteten t.ex. när det ordnas gemensamma urvalsprov. Den elektroniska ansökningsblanketten beaktar automatiskt alla begränsningar som gäller ansökningsmålen.

Ansökningsblanketten meddelar om den sökande måste ange preferensordningen för vissa ansökningsmål. Den ordningsföljd ansökningsmålen har på blankettens första sida är inte ansökningsmålens preferensordning.

Det rekommenderas att man fyller i ansökningsblanketten i god tid före sista ansökningsdagen – det tar nämligen tid att fylla i blanketten om man samtidigt bekantar sig med utbildningsutbudet. Ansökningssystemet lotsar vidare när man fyller i blanketten och ger allmän information om ansökningen, men den sökande måste dessutom läsa universitetets och fakultetens ansökningsanvisningar omsorgsfullt. När blanketten har fyllts i och sänts in, meddelar systemet om den sökande dessutom måste skicka in bilagor. Det är viktigt att man ger en fungerande e-postadress på blanketten, eftersom kvitteringen som meddelar att ansökningsblanketten har tagits emot och sparats skickas e-postadressen. Till e-postadressen som anges på blanketten skickas också alla meddelanden om att bilagorna har tagits emot och om komplettering av bilagorna. Blanketten har inte sparats i systemet om den sökande inte får en kvittering i sin e-post eller om texten ”Din ansökningsblankett har skickats och tagits emot” inte visas på skärmen.

Det rekommenderas också att man sparar den färdigt ifyllda blanketten i en fil som bevis för att ansökan har lämnats in. Man kan spara blanketten med spara-funktionen som finns på blankettens sista sida. Vid tekniska problem med ansökningsblanketten kan man kontakta rådgivningstjänsten för universitetsansökan, tfn 02 9533 1011.

Sökande som inte kan fylla i ansökningsblanketten på nätet, kan beställa en pappersblankett från Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänst för universitetsansökan, tfn 02 9533 1011. En ifylld pappersblankett ska skickas till adressen Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors och vara framme före kl. 16.15 den sista anmälningsdagen. Det rekommenderas att blanketten skickas i ett rekommenderat brev, så att man har ett kvitto på att ansökan har skickats in.

Ansökningstiden går ut 1.4.2014 kl. 16.15, då också ansökningar som skickats per post måste vara framme. Den sista ansökningsdagens poststämpel duger inte. Ansökningar som kommer in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte.

Det är möjligt att skapa ett användarkonto i ansökningssystemets nättjänst Min ansökan genom att identifiera sig med sina bankkoder, ett identitetskort med medborgarcertifikat eller mobilcertifikat. En sökande som registrerar sig kan t.ex. göra ändringar i sin ansökan under ansökningstiden och få information om resultaten av antagningarna, och också ta emot en studieplats elektroniskt. Däremot behöver man inte registrera sig för att fylla i en e-ansökan. Systemet är öppet dygnet runt och året om med undantag för vardagar mellan kl. 8.00 och 10.00 då det är stängt för underhåll. Ansökningar kan skickas in endast under ansökningstiden. Anvisningar för hur man använder tjänsten Min ansökan finns på adressen www.universitetsansokan.fi.

 

Ansökningsservicen
Tfn
(09) 191 24140 (kundservice)
PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Besöksadress: Fabiansgatan 33, 1 vån.
studera@helsinki.fi

Öppettider
Information om öppettider och telefontider finns på adressen www.helsinki.fi/ansokningen/kontakt

 

Studiebyrån av statsvetenskapliga fakulteten ger också rådgivning som gäller studenturval, tel. (09) 191 24812 (studierådgivare). Mån-fre 9-11 och 13-14.45. E-post: valt-valinnat@helsinki.fi.