Kontaktuppgifter

Kansliet:
Unionsgatan 37 (PB 54)
00014 Helsingfors universitet
tel. 0294 1911 (växel)

 

Flamma

 

Helka

Nelli

Apply for Masters Degree program

Nya förskningsinstituts kontakuppgifter

Kontaktuppgifter till Institutet för kriminologi och rättspolitik (Rättspolitiska forskningsinstitutet) och Konsumentforskningscentret

Konsumentforskningscentret knyts till Institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet från och med den 1 januari 2015.

Rättspolitiska forskningsinstitutet går samman med Institutionen för socialvetenskap vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet från och med den 1 januari 2015. I samband med sammanslagningen ändras Rättspolitiska forskningsinstitutets namn till Institutet för kriminologi och rättspolitik.

Båda forskningsinstitutens kontaktuppgifter ändras i och med sammanslagningarna.


Adresserna till fakultetens nya forskningsinstituts webbplatser är följande:

Institutet för kriminologi och rättspolitik:helsinki.fi/kriminologian-ja-oikeuspolitiikan-instituutti

och

Konsumentforskningscentret: helsinki.fi/konsumentforskningscentret eller blogs.helsinki.fi/konsumentforskningscentret


Personalens kontaktuppgifter finns på enheternas webbplatser och från och med ingången av 2015 i universitetets telefonkatalog.


Personalens e-postadresser har från och med den 1 januari 2015 formen fornamn.efternamn@helsinki.fi. Bägge enheternas personal har kvar de nuvarande mobiltelefonnumren efter sammanslagningarna.

Närmare kontaktuppgifter: