Contact Information

Institute of Behavioural Sciences
Speech Sciences
Siltavuorenpenger 1 A
PO Box 9
00014 University of Helsinki
tel. 02941 29342

Research on speech, language and communication

Projects

Oral-motor functions after oral cancer surgery Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka: Suusyöpäpotilaiden oraalifunktiot, hanke 92-4052-02.

Augmentative and alternative communication Kaisa Launonen: Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

Early interaction, as it manifests in typically developing children, as well as between people with severe learning disabilities and their partners Kaisa Launonen: Varhainen vuorovaikutus ikään ja kehitystasoon liittyvänä ilmiönä

Recovery of speech recognition and production abilities in cochlea implant recipients Eila Lonka

Child's developing language and interaction (2002-2009) Minna Laakso

PhD theses

Tuula Savinainen-Makkonen (2001) Suomalainen lapsi fonologiaa omaksumassa. (Finnish children acquiring phonology). Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki 42.

Helena Heimo (2003) "Kaikki on enemmän kuin joka toinen": Oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetusiässä. (Learning difficulties and relational concepts at preschool-age). Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki 44.

PhD theses under preparation

Päivi Kovasiipi: Pitkien sanojen omaksuminen normaalisti kehittyvillä ja huuli-suulakihalkiolapsilla 2;0-3;0 iässä (The acquisition of long words by typically developing and cleft palate children from the age of 2;0 to the age of 3;0)

Eila Lonka: Kokleaimplanttipotilaiden puheen havaitsemisen ja puheen tuoton kuntoutuminen (Development of perception and production of speech in patients using a cochlea implant).

Anna Mari Mäkelä: Magnetoencephalographic evidence of the interconnections speech production and perception - from the processing of vowels towards the perception of connected speech (Puheentuottomekanismin heijastuminen puheen havaitsemisen kortikaalisiin tapahtumasidonnaisiin magneettikenttiin; funded by Emil Aaltonen Foundation). Part of the project Human Auditory Cognition: Topographic Representations and Neural Prerequisites, funded by Academy of Finland, at the Department of Psychology (Docent Hannu Tiitinen).

Heidi Nurminen: Kehityksellinen kielihäiriö ja sähkömagneettiset aivovasteet (SLI and electromagnetic brain responses).

Marianna Ohtonen: Blisskieli Internetissä (Blisslanguage in the Internet)

Katri Saaristo-Helin: 1-3-vuotiaitten lasten äänteellisen kehityksen tasot (The stages of phonological development in children at the age of 1 to 3 years)

Suvi Stolt: Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys (Language development in low-weighted preterm children).

News

What´s on

Links