Contact Information

Institute of Behavioural Sciences
Speech Sciences
Siltavuorenpenger 1 A
PO Box 9
00014 University of Helsinki
tel. 02941 29342

Interaction research

Projects

Aphasic conversations Anu Klippi and Minna Laakso: Afasiakeskustelun tutkimus

  • Minna Laakso: Korjausjäsennys afaatikkojen arkikeskustelussa (SA 41193) (Sequential construction of repair in every day conversations of persons with aphasia)
  • Minna Laakso: Puhumisen ja puheen ymmärtämisen ongelmien käsittely afaattisten puhujien keskustelussa (Academy of Finland 49250) (Managing problems in speech production and comprehension in conversations of persons with aphasia)

Child's developing language and interaction (2002-2009) Minna Laakso

Early interaction, as it manifests in typically developing children, as well as between people with severe learning disabilities and their partners
Kaisa Launonen: Varhainen vuorovaikutus ikään ja kehitystasoon liittyvänä ilmiönä

Communication with the Help of Hearing Aid – research project

PhD theses

Anu Klippi (1996) Conversation as an achievement in aphasics. Studia Fennica Linguistica 6. The Finnish Literature Society. University of Helsinki.

Minna Laakso (1997) Self-initiated repair by fluent aphasic speakers in conversation. Studia Fennica Linguistica 8. The Finnish Literature Society. University of Helsinki.

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (2003) Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja sarjakuvatehtävässä (Aphasic speakers' linguistic choices in a cartoon-story task). Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki 46. http://ethesis.helsinki.fi

Tuula Tykkyläinen(2005) Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä - ohjailevan toiminnan tarkastelua (Interaction in directive sequencies: A speech and language therapist and a child performing a speech therapy task) Publications of the Department of Speech Sciences, University of Helsinki 50. http://ethesis.helsinki.fi

PhD theses under preparation

Patricia Gonzalez: The notion of preference for undertaking repair in interactions between a non-aphasic speaker and a non-fluent aphasic speaker

Sari Karjalainen: Topiikin ylläpito lapsen ja aikuisen yhteistyönä: osoittaminen ja konteksti varhaisen kuvakirjakeskustelun rakenneosina (Topic as co-operative achievement: pointing and context as constituents in early picture book conversation between child and adult)

Kaisa Martikainen: Henkilökunnan ja kehitysvammaisten keskustelukumppanien vuorovaikutustaidot. (Interactive skills of personnel and communication partners with intellectual disability)

Riitta Ronkainen: Puheterapeutin käyttämät korjaus- ja selventämisstrategiat sisäkorvaistutelasten kuntoutuksessa (Repair and clarification strategies used by speech and language therapists in the rehabilitation of children with cochlear implants)

Inkeri Salmenlinna: Viisivuotiaiden tyypillisesti kehittyvien ja kielihäiriöisten lasten korjaukset keskustelussa (The comparison of the organization of repair in conversations by 5-year-old typically developing children vs. 5-year-old children with specific language disorder)

Jaana Sellman: Ääniterapian vuorovaikutuksen rakenne ja sen merkitys asiakkaan kuntoutumisessa (The construction of interaction in voice therapy and the effect of interaction in the recovery of the client)

News

What´s on

Links