Contact Information

Institute of Behavioural Sciences
Speech Sciences
Siltavuorenpenger 1 A
PO Box 9
00014 University of Helsinki
tel. 02941 29342

Research on communication disorders

Projects

Speech, language, and communication after stroke Anu Klippi: Aivohalvauspotilaiden puhe, kieli ja kommunikointi, project 94-4052-05.

Semantic impairment in Alzhemer's disease (Academy of Finland no. 213023: 2005-2008) Seija Pekkala

PhD theses

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (2003) Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja sarjakuvatehtävässä (Aphasic speakers' linguistic choices in a cartoon-story task). Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki 46.

Seija Pekkala (2004): Semantic fluency in mild and moderate Alzheimer's disease. Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki, 47.

Susanna Simberg (2004) Prevalence of voice disorders and vocal symptoms among teachers and teacher students and a model for early intervention. Publications of Department of Speech Sciences, University of Helsinki, 49.

PhD theses under preparation

Sinikka Hannus (Kansanterveystieteen laitos / Department of Public Health): Dysfaattisen lapsen kielellisten taitojen mittarit; tarkkuus, herkkyys ja erottelukyky (Assessment methods for the evaluation of special language impairment in children: accuracy, sensitivity and discrimination)

Pia Isoaho (Kansanterveystieteen laitos / Department of Public Health): Dysfaattinen lapsi aloitti koulun - dysfasian vaikutuksesta oppimiseen peruskoulun 1.-3. luokilla (A child with SLI started the school - the effects of special language impairment in learning at 1st to 3rd grade at school)

Heidi Nurminen: Kehityksellinen kielihäiriö ja sähkömagneettiset aivovasteet (SLI and electromagnetic brain responses).

Jutta Paloheimo: Dysartrisen puheen ymmärrettävyys (The intelligibility of dysarthric speech)

Satu Saalasti: Kielelliset taidot ja puheen havaitseminen 7-10 -vuotiailla lapsilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä (Speech perception and linguistic skills by 7-10 year old children with Asperger syndrome)

Inkeri Salmenlinna: Viisivuotiaiden tyypillisesti kehittyvien ja kielihäiriöisten lasten korjaukset keskustelussa (The comparison of the organization of repair in conversations by 5-year-old typically developing children vs. 5-year-old children with specific language disorder)

News

What´s on

Links