Kontaktuppgifter

Spansk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Telefonkatalog

Studier

Examensfordringarna och undervisning i spanska innehåller utöver studier som utvecklar praktisk språkfärdighet även olika områden inom språkforskning, litteratur och kulturhistoria. Man studerar språk och kultur i både Europa och Latinamerika och Afrika. Utbildningen ger den studerande möjlighet att arbeta inom flera olika slags yrken.

Studera hos oss Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Studierna i spanska är för dig som intresserar dig för något av följande alternativ:

  • att arbeta med en fascinerande och exotisk kultur
  • spansk eller latinamerikansk musik
  • intressant och högklassig litteratur
  • språkets strukturer och ordens ursprung.

Det finns ungefär fyrahundra miljoner spansktalande människor i världen. Kunskaper i spanska ger nyckeln till ett stort och rikt kulturområde. Personer som talar flytande spanska behövs på många områden: som lärare, översättare, språkexperter vid företag och i internationella organisationer. Sysselsättningssituationen för de utexaminerade är god.

Placering i arbetslivet

Studierna i spansk filologi ger dig lämpliga färdigheter för att arbeta som lärare eller i olika uppgifter inom den offentliga förvaltningen eller affärslivet.

  • Du kan arbeta bl.a. inom turism och media, i kulturinstitutioner eller internationella organisationer.
  • Om du studerar på linjen för ämneslärare får du behörighet att arbeta som lärare i spanska i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildning.
  • Du kan också komplettera dina studier med kurser från linjen för översättning och rikta in dig på att bli översättare eller tolk.
  • Efter magisterexamen kan du fortsätta med påbyggnadsstudier om du siktar på en forskarkarriär.

Helsingfors universitet erbjuder ett brett urval av intressanta och nyttiga biämnen att välja mellan. Du kan också välja lämpliga studiehelheter bland språkämnena, till exempel portugisiska, galiciska, katalanska eller baskiska.

Baskiska

Helsingfors universitet är det enda universitetet i Norden där man kan studera Iberiska halvöns samtliga språk: spanska, portugisiska, galiciska och katalanska. Kurser i det icke-romanska baskiska språket anordnas årligen.

Galicisk filologi

I galicisk filologi kan man vid Helsingfors universitet avlägga en biämneshelhet som omfattar 25 studiepoäng eller enskilda studieperioder. Målet med studierna är för det första att ge grundkunskaper i galiciska och för det andra att skapa en filologisk grund för tilläggsstudier och forskning i galiciska. Studier i galiciska är särskilt lämpliga för personer som studerar portugisiska och personer som är intresserade av språkhistoria. Galiciska är ett ålderdomligt språk, som har bevarat många drag som har försvunnit ur de språk som talas på Iberiska halvön. Även andra än personer som studerar spansk eller portugisisk filologi är välkomna på kurserna, om de har tillräckliga kunskaper i spanska eller portugisiska.

Katalansk filologi

I katalansk filologi kan man vid Helsingfors universitet avlägga en biämneshelhet som omfattar 25 studiepoäng eller enskilda studieperioder. Studierna i katalansk filologi ger en överblick över det katalanska språket och katalansk litteratur, historia och kultur samt skapar en filologisk grund för tilläggsstudier och forskning i katalanska. Katalansk filologi passar som kompletterande studier för i synnerhet studerande av romanska språk, men undervisningen är öppen för alla studerande vid Helsingfors universitet.