Kontaktuppgifter

Spansk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Telefonkatalog

Välkommen!

Helsingfors universitet är det enda universitetet i Norden där man kan studera Iberiska halvöns samtliga romanska språk: spanska, portugisiska, galiciska och katalanska. Kurser i det icke-romanska baskiska språket anordnas årligen.

Galiciska och katalanska är de mest talade romanska språken på Pyreneiska halvön vid sidan av spanska och portugisiska. Den med portugisiskan nära besläktade galiciskan är officiellt språk i Galiciens autonoma region i nordvästra Spanien. Den galloromanska katalanskan är officiellt språk i Katalunien i nordöstra Spanien samt i Valencia och på Balearerna. Studierna i katalansk och galicisk filologi gör en förtrogen med katalanska och galiciska samt Galiciens och Kataluniens litteratur, historia och kultur. Man kan studera motsvarande 25 studiepoäng i respektive läroämne. Dessa lämpar sig som kompletterande studier, framför allt för studerande i romanska språk men även för andra som behöver breda språkkunskaper.

Del av undervisningen finansieras med stöd från utländska källor: en viktig samarbetspart är Galiciens autonoma regering, Xunta de Galicia, med vars finansiella hjälp man anordnar undervisning i galiciska och bl.a. anskaffar galicisk litteratur. Kataluniens autonoma regering (Generalitat de Catalunya) upprätthåller undervisningen i katalanska, och baskernas regering (Eusko Jaurlaritza) i baskiska.

Se också: Portugisisk filologi

Aktuellt

Mer