Kontaktuppgifter

Spansk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Telefonkatalog

Forskning

Lärarna vid ämnet forskar i det spanska språkets struktur eller språkhistoria och jämför finskan och spanskan i komparativa studier.

Den nära relation till Madrids (Complutense-) universitet som varat i över ett hundra år fortsätter numera tack vare ett samarbetsavtal mellan universiteten: Finlands kulturinstitut (Madrid-institutet) har en filial vid Complutense-universitetets filologiska fakultet.

Läs om läroämnets historia

Det finns information om forskarutbildning på webbsidor av humanistiska fakulteten.