Jatkokoulutus Opinnäytteet Slavica Helsingiensia Maineikas julkaisusarja, joka sisältää tutkimuksia slaavilaisista kielistä ja kirjallisuuksista.

 

Yhteystiedot

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Väitöskirjat *

  • Max Wahlström, 33: The loss of case inflection in Bulgarian and Macedonian, 2015
  • Johanna Virkkula, 40: First name choices in Zagreb and Sofia, 2014
  • Jussi Halla-aho, 35: Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology. On the Basis of Old Church Slavic, 2006
  • Svetlana Ragrina, 48: Календарный цикл славянских рукописных текстов на праздник Преображения Спаса (XII-XVII вв.): культурно-исторический и лингвотекстологический аспекты, 1999
  • Juhani Nuorluoto, 33: Jovan Stejič's language: a contribution to the history of the Serbo-Croatian standard language, 1989
  • Kari Liukkonen, 44: Восточнославянские отглагольные существительные на –м-, 1987
  • Jouko Lindstedt, 30: On the Semantics of Tense and Aspect in Bulgarian, 1985
  • Veli Kolari, 43: Jan Svatopluk Presl und die tschechische botanische Nomenklatur: Eine lexikalisch-nomenklatorische Studie, 1981
  • Jukka Hyrkkänen, 31: Der lexikalische Einfluss des Italienischen auf das Kroatische des 16. Jahrhunderts: Die italienischen Lehnwörter im Sprachgebrauch der dalmatinischen Kroaten im Licht der kroatischen Renaissance-Literatur, 1973
  • Valentin Kiparsky, 30: Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen, 1934
*) Ml. slaavilaiset kielet ja kulttuurit & slaavilainen filologia