Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Studieguide

Studieguidenn WebOodi innehåller information om bl.a. examensstrukturerna, examenskraven och undervisningen.

Examensfordringarna 2014–2016

Examensfordringarna 2012–2014

Andra uppgifter rörande studierna finns på Flamma-intranät »»


IKEBB-studieenheten

Inom ramen för Alexandersinstitutets biämnesenhet Östra centraleuropa-, Balkan- och Baltikumforskning (IKEBB) finns kurser som lämpar sig för alla som studerar Väst- och sydslaviska språk och kulturer. En del av kurserna är gemensamma för båda ämnen; i sådana fall kan man istället välja andra studieperioder i det andra ämnet. Läs mer »»