Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ämnesföreningen Rupla rf

Ämnesföreningen för studerande vid Väst- och sydslaviska språk och kulturer (samt Ryska språket och litteraturen) är Rupla rf. Rupla rf upprätthåller bl.a. en egen e-postlista och en blogg för aktuella händelser och frågor.