Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Ut i arbetslivet

På arbetsmarknaden har väst- och sydslaviska samt baltiska språk och kulturer ett trumfkort: en unik kultur- och språkexpertis för centrala europeiska länder och områden. Utexaminerade har också funnit sysselsättning: största delen av dem som svarat på arbetslivsförfrågan
som gjordes 2010 hade fått arbete inom ett halvår från sin utexaminering. Däremot finns det inte en typisk karriärstig för slavister och baltologer: de som utexaminerats arbetar bl.a. inom handel och administration, som översättare och som kultur- och samhällsexperter. Utexaminerade arbetar inom statlig administration, vid universitet, i företag och föreningar eller som privatföretagare.

Våren 2005 gjorde Katri Pacek en undersökning av hur de som avlagt examen inom Väst- och sydslaviska språk och kulturer placerat sig inom arbetslivet. Ladda ner utredningen (pdf, 47 kb).