Kontaktuppgifter

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

 

Välkommen!

Inom ämnet väst- och sydslaviska språk och kulturer är det möjligt att studera polska, tjeckiska och bosniska / kroatiska / montenegrinska / serbiska. Dessa språk och deras nära släktspråk talas av ca 100 miljoner människor mitt i vår världsdel, där de västeuropeiska, östeuropeiska och
muslimska traditionerna möts. De slaviska länderna hör till den del av Europa som är i förändring, och därför behövs experter på språken och kulturerna även i Finland. Examen syftar till att studenten förutom en god språkförmåga uppnår en bred sakkunskap i kultur och samhälle. I urvalsproven för de väst- och sydslaviska språken och kulturerna krävs inga tidigare kunskaper i språken.

Studenter vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet har
möjlighet att bygga upp sin examen enligt sina önskemål och behov tack vare en brett urval biämnen. Goda biämnen för slavister är allmän språkvetenskap och språkteknologi, översättningsvetenskap, ämnena för konst- och kulturforskning och andra språkämnen. Studenter som är intresserade av samhällsrelaterade ämnen kan välja biämnen från statsvetenskapliga fakulteten. Dessutom erbjuder Alexanderinstitutets studiehelhet Östra Centraleuropa-, Balkan- och Baltikumstudier en inblick i områdets samhällen och närhistoria.