Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Sijoittuminen työelämään

Länsi- ja eteläslaavilaisten sekä balttilaisten kielten työelämävaltti on merkittävien Euroopan maiden ja alueiden ainutlaatuinen kulttuuri- ja kieliasiantuntemus. Aineesta valmistuneet ovatkin työllistyneet hyvin. Suurin osa vuonna 2010 tehtyyn työelämään sijoittumisselvitykseen
vastanneista on työllistynyt puolen vuoden kuluessa valmistumisesta. Tyypillistä urapolkua ei slavistille ja baltologille kuitenkaan ole: aineista valmistuneet työskentelevät muun muassa kaupan ja hallinnon aloilla sekä kääntäjinä ja kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijoina. Aineista valmistuneet työskentelevät valtionhallinnossa, yliopistossa, yrityksissä, yhdistyksissä tai yrittäjinä.

Keväällä 2005 Katri Pacek teki selvityksen länsi- ja eteläslaavilaisista kielistä ja kulttuureista valmistuneiden urapoluista. Lataa selvitys (pdf, 47 kt).

Marjo Kauppinen on laatinut selvityksen vuosina 1980–2010 valmistuneiden länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien sekä balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään:

Ks. myös oppiaineen työelämäblogi

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivulla.