Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Luettelo pro gradu -tutkielmista

Nykykielten laitos (1.1.2010–31.5.2016)
Slavistiikan ja baltologian laitos
 • 2009 (2)
  • Rapo, Laura (Kaakkois-Euroopan tutkimus)
   Syntyvyys, sukupuoli ja kansalaisuus Kroatiassa
  • Wahlström, Max (Kaakkois-Euroopan tutkimus)
   Konikovon evankeliumin makedonialaisen tekstin grafemiikka
 • 2008 (4)
  • Hedberg, Birgitta (tšekki)
   Jára, Jarka vai Slávinka? Etunimien hypokorismit tšekissä; erityiskohteena Jaroslav ja Jaroslava
  • Hänninen, Jarno (puola)
   Rikos puolalaisessa elokuvassa – 1990-luvun kukoistuskausi ja sitä edeltäneet vaiheet
  • Marjamaa, Reeta (tšekki)
   Rauha maan päälle – tšekkoslovakialaisen Pacem in terris -järjestön julkisuuskuva vuosina 1971–1978
  • Vassilev, Leo (puola)
   Palataliteettikorrelaatio osana nykypuolan fonologista järjestelmää
 • 2007 (6)
  • Elovirta, Janne (puola)
   Puolan kaunokirjallisuuden vastaanotto Suomessa 1970–2005
  • Korhonen, Anu (tšekki)
   Pieni huomionosoitus – lahjan antaminen viranomaiselle Tšekin tasavallassa
  • Kärkkäinen, Kaisa (puola)
   Nationalistinen retoriikka Nyky-Puolassa – parlamenttivaalit 2005
  • Lepola, Johanna (tšekki)
   Diminutivbildningen i bulgariskan och tjeckiskan – deskriptiv och kontrastiv undersökning samt frekvensanalys
  • Pappi, Suvi (tšekki)
   Kirja- ja yleistšekin väliset fonologiset ja morfologiset erot
  • Tšernõšova, Anastassia (puola)
   Sufiks -тель w języku rosyjskim i jego odpowiednik -iciel / -yciel w języku polskim. Historia i stan dzisiejszy
   (Suffiks -тель venäjän kielessä ja sen vastike -iciel / -yciel puolan kielessä. Historia ja nykytila)
 • 2006 (5)
  • Hautala, Mikko (puola)
   Puolan murros 1980–1981 Kultura-lehden kuvaamana
  • Knuuti, Veera (tšekki)
   Tšekkiläinen kirjallisuus Suomessa – katsaus suomennoksiin, esittelyihin ja arvosteluihin
  • Leppämäki, Henna (puola)
   "Murhaajat laineilla": Aborttikeskustelun kansalliset erityispiirteet Puolassa – esimerkkinä Aborttilaiva-tapaus
  • Oghagbon, Laura (puola)
   Być, nie mieć! Rap-sanoitukset puolalaisuuden peilinä
  • Pacek, Katri (puola)
   Kulttuurierot ja kielimuuri valtanäkökulmasta suomalais-puolalaisessa työyhteisössä
 • 2004 (3)
  • Hellman, Matias (eteläslaavilaiset kielet)
   The Verbs znati and um(j)eti in Serbian, Croatian and Bosnian. A Case Study in the Grammaticalisation of Habitual Auxiliaries
  • Saari, Sampo (tšekki)
   Kevät, jona uudet liittolaiset pommittivat vanhaa. Oman historian käyttö Tšekin lehdistön Nato- ja Kosovo-keskustelussa alkuvuonna 1999
  • Wälläri, Sanna (tšekki)
   Käännöserot ja ekvivalenssi Hannu Ylilehdon Seifert-käännöksessä Ruttopylvät
 • 2003 (1)
  • Eskelinen, Leena (eteläslaavilaiset kielet)
   Montenegron kielestä. Njegošin runoelman Gorski vijenac kahden edition vertailun pohjalta
 • 2002 (4)
  • Graves, Nina (eteläslaavilaiset kielet)
   Eteläslaavien mennyt aika. Makedonian perfektit
  • Havukainen, Sari (puola)
   Witold Gombrowicz i młode panny − filozoficzno-feministyczne podejścia do postaci kobiecych w dramatach "Iwona, księżniczka Burgunda" i "Operetka"
   (Witold Gombrowicz ja nuoret naiset − filosofis-feministisiä lähestymistapoja
   näytelmien "Iwona, księżniczka Burgunda" ja "Operetka" naishahmoihin)
  • Järvinen, Jouni (tšekki)
   Oppositio Tšekkoslovakiassa vuosina 1969−1989: toisinajattelijoiden muodostaman opposition ja kommunistisen hallinnon suhteet tarkasteltuna kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittymisen valossa
  • Laitinen, Jutta (puola)
   Muotokuva muotokuvasta. Sławomir Mrożekin näytelmän "Portret" suomennos
 • 2001 (2)
  • Saikkonen, Nina-Maria (tšekki)
   Brundibárin tappio. Puheenvuoroja inhimillisen arvokkuuden
   puolesta nöyryytystä vastaan Arnošt Lustigin tuotannossa
  • Teir, Olivia (eteläslaavilaiset kielet)
   Bosniska i teori och praxis: en granskning av det bosniska språket i tre texter från 1995, 1998 och 2001
 • 2000 (1)
  • Rautio, Hannamari (tšekki)
   Janáčkovy nápěvky mluvy a melodie češkých otázek
 • 1999 (2)
  • Auvinen, Raila
   Wyrazanie ekspresywności i emocjonalności w języku polskim: na podstawie dramatów Sławomira Mrożka
  • Virkkula, Johanna
   Srednjovjekovna središnjojužnoslavenska osobna imena s tvorbenog gledišta
 • 1998 (2)
  • Olin, Satu
   O purizmu kod Hrvata i u njihovoj jezičnoj praksi
  • Rosti, Veli-Jussi
   Tęsknota za utraconym ogonem : o motywach przyrodniczych w poezji Wisławy Szymborskiej
 • 1997 (1)
  • Oksanen, Heta
   Spor o správnou češtinu : pojetí jazyka u puristů a funkcionalistů
 • 1996 (1)
  • Kärkkäinen, Tapani
   Polska a Rosja w "Panu Tadeuszu”
 • 1995 (2)
  • Bessonoff, Leo
   Analýza kombinace verbum + se v češtině : přístup z hlediska ZVS
  • Hellgren, Timo
   Деепричастието в българския език
 • 1994 (1)
  • Juvonen, Maria
   Problematyka i kultura żydowska w powieściach Głosy w ciemności, Austeria, Sen Azrila i Echo Juliana Stryjkowskiego
 • 1992 (1)
  • Nihtinen, Atina
   Kр. П. Мисирков в историята на българския и на македонския книжовен език
 • 1991 (1)
  • Olkinuora, Arja
   За изразяването на категорията определеност в преводи от български на фински
 • 1989 (1)
  • Sutinen, Kirsti
   Przysłówki nazywające sposób we współczesnym języku polskim
 • 1988 (2)
  • Heiskanen, Merja
   Formalno-semantyczna analiza polskich przymiotników zakończonych na -arsk(i)
  • Ivanov, Mirjami
   Ролята на езиковите образи при съставянето на значението в българските фразеологизми
 • 1987 (1)
  • Asikainen, Raija
   Systém a úzus českých partikulí ve srovnání s finštinou
 • 1986 (2)
  • Erola, Päivi
   Liczba mnoga jako wykładnik derywacji we współczesnym języku polskim
  • Paloposki, Päivi
   O słowotwórstwie neologizmów w utworze Stanisława Lema "Dzienniki gwiazdowe"
 • 1984 (2)
  • Haikala, Tuovi
   O vidu v češtine ve srovnání s finštinou
  • Oripelto, Anne
   O problematyce i symbolice w dramacie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego
 • 1983 (2)
  • Nuorluoto, Juhani
   Neka razmatranja vojvođanskog književnog idioma prve polovine XIX stoleća u svetlosti jezika Jovana Stejića
  • Pantova, Diana
   Емилян Станев и неговите историко-философски романи "Иван Кондарев", "Легенда за Сибин, преславския княз" и "Антихрист"
 • 1974 (2)
  • Rasi, Aarre
   r i l sonantyczne w historii i dialektach języka polskiego na tle ogólnosłowiańskim
  • Siraste-Suda, Kirsti
   O skloňování podstatných a vlastních jmen cizího původu na -um, -us v češtině a slovenštině
 • 1971 (2)
  • Reinikainen, Anna Maija
   Geneza polskiego mazurzenia
  • Suonsyrjä, Jarmo
   Monumenta Prussica: käsikirjoituslöytö Helsingin yliopiston kirjastossa
 • 1966 (1)
  • Hyrkkänen, Jukka
   Talijanski leksički elementi u Marina Držića
 • 1965 (1)
  • Kolari, Veli
   Neologismy v názvosloví savců v "Ssawectwe" od Jana Svatopluka Presla