Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien opiskelusta

Aineessa on kolme linjaa: puolan linja, tšekin linja ja eteläslaavilainen linja. Opiskelija voi valita niistä yhden tai useamman. Joka vuosi ei voi kuitenkaan aloittaa välttämättä kaikkia kieliä, vaan alkavat kielet vaihtelevat.

Perusopinnot kestävät vuoden ja tähtäävät kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen tasolle A2. Perusopintojen rinnalla jo ensimmäisenä vuonna aloitetaan sivuaineitten opiskelu. Yksi keskeinen sivuaine on IKEBB eli itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, jossa on tarjolla alueen historian ja yhteiskunnan tutkimuksen kursseja.

Aineopinnot kestävät sivuaineopiskelijoilla vuoden ja pääaineopiskelijoilla kaksi vuotta (jälkimmäisenä vuotena suoritetaan proseminaari ja kirjoitetaan kandidaatintutkielma). Kielitaidon tavoitetaso on B1/B2.

Kandidaatintutkinnon sivuaineet vaikuttavat maisterintutkinnon suuntautumiseen ja myöhemmin työllistymiseen, ja niihin kiinnitetään erityistä huomiota opintojen ohjauksessa.

Eräitä syventävien opintojen kursseja (erityisesti kielitaitokursseja) voi käydä jo ennen kandidaatintutkinnon valmistumista. Syventävät opinnot muodostavat maisterintutkinnon, johon ei tarvita sivuaineita. Kielitaidon tavoitetaso on C1.

Maisterivaiheen opinnoista vähintään yksi lukukausi suoritetaan jossakin kohdemaan yliopistossa. Oppiaineen opettajat auttavat opiskeluvaihtostipendien haussa.

Aineessa opetetaan länsi- ja eteläslaavilaisia kieliä nimenomaan vieraina kielinä; äidinkielisten opettamiseen ei valitettavasti ole resursseja. Jotakin länsi- tai eteläslaavilaista kieltä äidin- tai sivistyskielenään hallitsevat opiskelijat, joilla ei ole suomalaista ylioppilastutkintoa, suorittavat sen vuoksi perus- ja aineopinnot sekä syventävien opintojen kielitaitokurssit jostakin toisesta aineessa opetettavasta kielestä.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.