Studier

Institutionen för skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet ger den högsta utbildningen i sina respektive ämnesområden. Undervisningen strävar till att ge studeranden en djupgående expertis på sitt eget område, vilket baserar sig på högtstående forskning och studerandens egen förmåga att tänka kritiskt. I undervisningen betonas speciellt förkovrande av information och olika metoder att behandla information. I tillämpningen av kunskap betonas speciellt studerandens eget ansvar i fråga om att uppskatta de ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter, som ligger bakom åtgärdsförslag inom skogsbruket.

 

Stödsystemen för inlärning

Webmail
Alma (intranet)
WebOodi (kurs informationer och anmälningar)
Moodle (läromiljö)
Blackboard (läromiljö)