Arbetslivet

Exempel på möjliga karriärer

  • Forskare, Skogsforskningsinstitutet
  • Bioenergiexpert, Skogscentralen Lappland
  • Distriktschef, Stora Enso Abp
  • Arbetarskyddschef, UPM-Kymmene Abp
  • Informationschef, Forststyrelsen
  • Informatiker, Finska Forstföreningen rf
  • Specialplanerare, Finlands miljöcentral
  • Logistikdirektör, Honkarakenne Oyj