Växelverkan med samhället
  • Samarbete
  • Verksamhet
  • Alumner
  • Fråga experten

Alumner

Har du studerat eller arbetat vid Helsingfors universitet? Som alumn kan du ansluta dig till vårt lands mest omfattande nätverk av akademiska experter, skapa nya kontakter samt upprätthålla kontakten med dina kolleger eller med dina vänner från studietiden.

Registering och ytterligare uppgifter om Alumnverksamheten (på finska) »»