Om institutionen Kontaktuppgifter

Inst. för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Inbjudan till seminarium: Färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag

Som en uppföljning av det lyckade seminariet om skogsbranschens internationella karriärvägar på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ifjol inbjuder Helsingfors Universitet i samråd med KSLA, Östra Finlands universitet, Forstmästarförbundet och Meto - Skogsbranschens experter samt jord- och skogsbruksministeriet att diskutera Färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag under ett endagsseminarium i Helsingfors den 4 maj 2011.

 

När: Onsdagen den 4 maj 2011.

Var: Helsingfors Universitet, Lilla festsalen, 4 våningen, Huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33, Helsingfors.

Målgrupper: alla som är intresserade av förutsättningarna för export av skoglig know-how, särskilt de som arbetar med skogsutbildning och rekrytering av sakkunniga för internationella skogsuppdrag, skogsstuderande vid universitet och högskolor, skogssektorns arbetsgivare etc.

Mål: att kritiskt granska de internationella färdigheter som skogsfolket utrustas med i dagens undervisning och praktik, att studera rekryteringsfrågan och attraktiviteten gällande internationella skogsjobb samt komma med förbättringsförslag och idéer till samlade insatser, eventuellt också på ett bilateralt eller nordiskt plan.

Program: Programmet

Video: Förmiddagen, eftermiddagen

Presentationer: »»

Arrangör: Helsingfors Universitet (HU) i samråd med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien,Östra Finlands Universitet (UEF), Forstmästareförbundet, METO - Skogsbranschens Experter och jord- och skogsbruksministeriet.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Finland och Sverige och en uppföljning av seminariet den 3.12.2010; "Internationella karriärvägar". Seminariet kommer att gå både på engelska och svenska, utan översättning.  

Varmt välkomna till Seminariet!

På arrangörernas vägnar i Finland,
Jan Heino
Ledande skogsspecialist
Jord- och skogsbruksministeriet

Tilläggsuppgifter

Om frågor uppstår kan ni gärna vända er till:
Sune Haga, tfn +358 500 161458, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi
Fredrik Ingemarson, tfn 08-54 54 77 11, e-post: fornamn.efternamn@ksla.se

Suomen metsäosaamisen viennin edistäminen -hanke (suomeksi)
Främjande av export av Finlands skogliga kunnande (på svenska)

Metsäalan koulutuksen tuottamia kansainvälisiä valmiuksia -raportti
International Competencies Provided by Forestry Education in Finland -report