Personal Kontaktuppgifter

Inst. för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Kontaktuppgifter

en byggnad i Vik

Institutionen för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Finland


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Administration