Om institutionen Kontaktuppgifter

Inst. för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Historia

Skogsundervisningens början

Skogsundervisningen i Finland anses ha inletts år 1858, då Evon Metsäopisto inledde sin verksamhet. Skogsundervisningen överfördes till Helsingfors universitet år 1907. Då ingick läroämnena skogsskötsel, skogstaxation, skogspolitik och skogsteknologi i examen.

Med åren har antalet professurer vuxit, och det ökade antalet forskningsområden har även synts i undervisningen. Under de senaste åren har man satsat på tvärvetenskaplighet i undervisningen, och internationalismen har ökats bland annat genom att ett magisterprogram på engelska har grundats. Vid sidan av den tvärvetenskapliga undervisningen är de studerande och personalen mer mångkulturella än tidigare, och undervisning ges förutom på finska och svenska även på engelska.Mot större institutionshelheter

Universitetets ursprungliga förvaltningsstruktur utformades närmast kring lärostolarna i enlighet med professurerna, vilket innebar att fakulteten hade flera separata institutioner inom skogsbranschen. Förvaltningsreformen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten år 1993 ledde till att institutionerna förenades och tre skogsvetenskapliga institutioner uppstod. Institutionerna för skogsekonomi, skogsekologi och utnyttjandet av skogstillgångar, som då uppstod, fungerade som självständiga enheter fram till slutet av år 2009.

Som en följd av universitets- och institutionsstrukturreformen förenades Helsingfors universitets verksamhetsenheter för skogsvetenskap, inklusive Hyytiälä forststation och forskningsstationen i Värriö, till institutionen för skogsvetenskaper vid övergången till 2010-talet. Skogsundervisningen vid Helsingfors universitet finns sedan år 2000 i forstvetenskapshuset på campuset i Vik.