Om institutionen Kontaktuppgifter

Inst. för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Administration

Institutionsledare 2014-2017

Pasi Puttonen
Professor
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Rummet 213
Telefon 09 191 58107, 040 574 6058
E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Vice institutionsledare 2014-2017

Markus Holopainen
Professor
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Rummet 417
Telefon 02941 58181, 050 3804984
E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Petri Parvinen
Professor
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Rummet 532
Telefon  050 5264661
E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Annikki Mäkelä
Professor
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Rummet 519
Telefon  02941 58108
E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Jaana Bäck
Professor
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet
Rummet 313
Telefon  02941 58134
E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi


Institutionsråd 2014-2017

Ordförande Vice ordförande
Pasi Puttonen
Institutionsledare

Markus Holopainen
Professor

 

Medlem
Suppleant
Professorer  
Heimo Karppinen      Lauri Valsta
Markus Holopainen Anne Toppinen
Heljä-Sisko Helmisaari Jaana Bäck
Harri Vasander Bo Dahlin
   
Undervisnings- och forskningspersonal  
Arttu Malkamäki, forskarstuderande Aino Assmuth, forskarstuderande
Jaana Leppälammi-Kujansuu, forskardoktor Anu Riikonen, forskarstuderande
Juha Rikala, universitetslektor Veli-Pekka Kivinen, universitetslektor
Marjut Wallner, laboratoriomästare Outi Orenius, expert
   
Studerande  
Sara Lankinen
Mathias Hagback
Pietari Niemi
Venla Rantanen
Tuuli Suomala
Eero Virkkunen
Anna Lilja
Katri Konttinen

 

Protokollförare
Kaija Törrönen, servicekoordinator
Jaana Ikävalko, förvaltningschef