Bli studerande

en springande student

Skogen är en viktig förnyelsebar naturresurs och samtidigt är den, särskilt i Finland, en av de vanligaste livsmiljöerna i naturen. Skogarna ger oss bl.a. råvaror men också mentalt och socialt välbefinnande. Människorna behöver träd till råvaror för bl.a. papper, byggnadsmaterial och bioenergi.