Huvudämnen och studieinriktningar

Vid institutionen för skogsvetenskaper kan man avlägga både lägre och högre högskoleexamen: kandidatexamen i agronomie- och forstkandidatexamen (AFK) samt magisterexamen i agronomie- och forstmagisterexamen (AFM). Magistrar får också titeln av forstmästare.

Vid institionen för skogsvetenskaper finns det tre huvudämnen vilka fördelar sig vidare till studieinriktningar.


Huvudämnen från hösten 2011

Skogsekonomi och marknadsföring

 • Skogsindustrins marknadsföring och ledning
 • Skoglig företagsekonomi
 • Skoglig miljö- och naturresursekonomi

Läs mera »»


Skoglig ekologi och resurshushållning

 • Skogs- och torvmarksekosystemens funktion och produktion
 • Skogs- och torvmarksekosystemens skötsel och restaurering
 • Skogsentomologi och viltvård 
 • Skogspatologi och mykologi
 • Skoglig resurshushållning
 • Skogsteknologi och logistik
 • Träteknologi
 • Tropiska skogars ekologi och skötsel

Läs mera »»

Bioteknologi

 • De fördjupade studiernas inriktningsmöjligheter inom huvudämnet bioteknik är bioinformatik och systembiologi, naturresursernas bioteknik, cellbioteknik och strukturbiologi och hälso- och farmaceutisk bioteknik. Studieinriktningarna inom naturresursernas bioteknik är bland annat växt- och skogsbioteknik samt husdjursbioteknik.

Läs mera »»
Huvudämnen och studieinriktningar till hösten 2011

Skogsekologi

I huvudämnet skogsekologi kan studeranden välja mellan fyra studieinriktningarna.

Läs mera »»

Skogsekonomi

Det finns två inriktningsalternativ inom huvudämnet skogsekonomi: skogsbrukets företagsekonomi och skogsbrukets nationalekonomi.

Läs mera »»

Skogsresursvetenskap och -teknologi

I huvudämnet skogsresursvetenskap och teknologi kan studeranden välja mellan studieinriktningarna för skogsinventering, skogsplanering, skogsteknologi eller träteknologi. Som biämnen kan man studera geoinformatik och logistik.

Läs mera »»

Marknadsföring av skogsprodukter

I huvudämnet marknadsföring av skogsprodukter har bara en inriktningsalternativ, marknadsföring av skogsprodukter.

Läs mera »»

Bioteknologi

Läs mera »»