Antagning på grundval av tidigare studier

Vid sidan av huvudantagningen går det också att ansöka om rätt att avlägga examen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten på grundval av tidigare studier. Sökanden kan antas direkt till huvudämnet eller till ett av fakultetens internationella magisterprogram.

Tilläggsuppgifter »»