Ansökning

Till institutionen för skogsvetenskaperna kan man söka antingen i huvudantagningen eller genom en separat antagning.
Ansökningsobjekten av inst. för skogsvetenskaperna

På Universitetsansokan.fi -sidorna kan du söka universitetsutbildning och fylla i ansökningsblanketten till universiteten. Ansökningstiderna för gemensam ansökan och separata antagningar hittar du i fakultetens ansökningsguide.
Ansökningsguide »»
Universitetsansokan.fi »»