Om institutionen Kontaktuppgifter

Inst. för skogsvetenskaper
PB 27 (Ladugårdsbågen 7)
00014 Helsingfors universitet

Student service:
viikki-student@helsinki.fi
Registration av studieprestationer:
viikki-register@helsinki.fi
Forskarstudier:
viikki-phd@helsinki.fi
Mobilitet service:
studentexchange@helsinki.fi
Personal frågor:
hr-mm@helsinki.fi
Kommunikation service:
comms-viikki@helsinki.fi
Administration:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi


E-postadress: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Institutionen för skogsvetenskaper

en gul blomma

Institutionen för skogsvetenskaper ligger på campuset i Vik och är en av fyra institutioner vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet.

Vid skogsvetenskapliga fakulteten idkar man internationellt ansedd skogsvetenskaplig forskning och förmedlar undervisning på högsta nivå som relaterar till denna. Målet med den tvärvetenskapliga verksamheten är att främja ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av skogarna samt skogs- och myrmiljöerna

 

Aktuellt

Service