Tutkinnot

Yliopiston tutkintojärjestelmä on kolmiportainen:

  • alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto
  • ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto
  • jatkotutkinto eli (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinto

Opiskelijavalinnan kautta saat yleensä heti oikeuden suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon.

Poikkeuksia ovat farmaseutti- ja lastentarhanopettajakoulutukset, näissä opiskelijat valitaan suorittamaan ainoastaan alempaa, ammattitehtävään valmistavaa, korkeakoulututkintoa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen alalla suoritetaan suoraan ylempi korkeakoulututkinto, joka poikkeuksellisesti on nimeltään lisensiaatin tutkinto. Oikeustieteellisen alan alempi tutkinto on poikkeuksellisesti nimeltään oikeusnotaarin tutkinto.

Tiedekuntakohtaisia tutkintotietoja löydät tiedekuntien opiskelu-sivustoilta.

Alempien ja ylempien tutkintojen laajuudet ja tavoitteelliset suorittamisajat

Tutkintojen laajuus ilmaistaan opintopistein (op). Opiskelijan vuosittainen työmäärä on 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

  • Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa.
  • Ylempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 120 op ja se suoritetaan kahdessa vuodessa. Poikkeus tästä on psykologian ylempi tutkinto, joka on laajuudeltaan 150 op ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi ja puoli vuotta.
  • Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan ensi kolmivuotinen kandidaatin tutkinto (180 op), jonka jälkeen suoritetaan kolmivuotinen lisensiaatin tutkinto (180 op), eli yhteensä 360 op.
  • Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op (suorittamisaika kuusi vuotta) ja hammaslääketieteen 300 op (suorittamisaika viisi vuotta).

Alempien ja ylempien tutkintojen sisältö

Alempi korkeakoulututkinto koostuu useimmiten pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opinnoista, kieliopinnoista sekä mahdollisista vapaista opinnoista. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielman teko, sekä mahdolliset muut opinnot. Tutkinto antaa hyvän perustan tieteellisille jatko-opinnoille kohti tohtorin tutkintoa.

Kaikkiin perustutkintoihin kuuluu tieto- ja viestintätekniikan opintoja, kieliopintoja sekä työelämäorientaatio-opintoja.


Lisää vaihtoehtoja maisteriohjelmilla

Maisteriohjelmat ovat itsenäisiä koulutusohjelmia, joihin voit hakea suoritettuasi alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot. Ohjelmien sisältö pohjautuu tyypillisesti monialaiseen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Maisteriohjelmilla on erillinen hakumenettelynsä.

Alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaai voit siis jatkaa suoraan ylempään korkeakoulututkintoon omassa oppiaineessasi tai koulutusohjelmassasi, siirtyä jonkun muun lähiaineen maisteriopintoihin tai vaihtoehtoisesti hakea johonkin maisteriohjelmaan, johon aiemmat opintosi antavat hakukelpoisuuden.

Tutustu maisteriohjelmiin

Jatkotutkinnot

Suoritettuasi maisterin tutkinnon voit hakea jatkotutkinto-oikeutta. Suoritettava tutkinto on nimeltään tohtorin tutkinto. Lisätietoja jatkotutkinnoista löydät Jatko-opiskelijaksi - sivustolta.