Opinto-oikeudet

Tältä sivulta löydät tietoa opinto-oikeuksista, miten opinto-oikeuden voi menettää ja saada takaisin sekä siitä, miten opinto-oikeudesta luovutaan.

Tutkinnonsuoritusoikeus
Erillisten opintojen opinto-oikeus
Tutkinnonsuoritusoikeuden menettäminen ja palauttaminen sekä ilmoittautumisen laiminlyönti
Opinto-oikeudesta luopuminen (lomake, blankett, form)

Tutkinnonsuoritusoikeus

Helsingin yliopistossa tutkinnon suoritusoikeuden myöntää tiedekunta.

Perustutkinnon suoritusoikeuden saa valintamenettelyn kautta. Lisätietoja valinnoista löydät sivustolta Hae Helsingin yliopistoon.

Jatkotutkinto-oikeutta haetaan suoraan tiedekunnasta. Lisätietoja jatkotutkinto-oikeuksista löydät Jatkotutkinnot-sivustolta.

Erillisten opintojen opinto-oikeus

Lisätietoja löydät Erilliset opinnot -sivulta.

Tutkinnonsuoritusoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi menettää kolmesta eri syystä:

  • Kun sinut on hyväksytty tutkintoon johtaviin opintoihin sinun tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat tiedekunnan määräämään päivämäärään mennessä. Muuten menetät tutkinnonsuoritusoikeuden.
  • Jos olet lykännyt opintojen aloittamista etkä ilmoittaudu läsnäolevaksi tiedekunnan hyväksymän määräajan päätyttyä, niin menetät tutkinnonsuoritusoikeuden.
  • Jos et joka lukuvuosi ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi menetät tutkinnonsuoritusoikeuden.

Ilmoittautumisen laiminlyönyt erikoistumistutkinnon (erikoislääkäri ja erikoishammaslääkäri) suorittaja otetaan uudelleen opiskelijaksi ilman eri hakemusta. Lukuvuodesta 2013-2014 alkaen erikoistumistutkintojen suorittajat joutuvat kuitenkin maksamaan uudelleenkirjoittautumismaksun (katso alla).

Jos rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi päättyi 31.7. ja olet ollut siihen asti läsnä- tai poissaoleva sekä olet anonut/saanut tiedekunnaltasi lisäaikaa, sinun ei tarvitse maksaa alla mainittua uudelleenkirjoittautumismaksua, vaikka ilmoittautuisit ilmoittautumisajan jälkeen.

Tutkinnonsuoritusoikeuden palauttaminen ja uudelleenkirjoittautuminen

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja esität kuitin maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä. Lisäksi läsnäolevaksi ilmoittautuvan perustutkinto-opiskelijan, samoin kuin HYY:n jäseneksi haluavan jatkotutkinto-opiskelijan, on esitettävä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus.

Jos kirjoittaudut uudeellen vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta ja sen jälkeen sinun on maksettava tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen uudelleenkirjoittautumismaksu. Lisäksi läsnäolevaksi ilmoittautuvan perustutkinto-opiskelijan, samoin kuin HYY:n jäseneksi haluavan jatkotutkinto-opiskelijan, on esitettävä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus.

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta osoitetaan sille tiedekunnalle, jossa sinulla oli oikeus suorittaa tutkinto. Jos sinulla samanaikaisesti on ollut useita tutkinnon suoritusoikeuksia, voit jättää hakemuksen niihin tiedekuntiin, joissa haluat jatkaa opintojasi.

Lisätietoja saat opiskelijaneuvonnasta. Yhteystiedot löydät alla olevan linkin kautta.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. (Valtioneuvoston asetus 17.12.2009)

Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:
NORDEA FI23 1660 3000 0777 20.

Viitenumero on 0253 62312.

Jos uudelleenkirjoittautumismaksun maksaa ulkomailta, niin maksutiedot ovat seuraavat:
IBAN FI23 1660 3000 0777 20, Swift NDEAFIHH.

Opinto-oikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tiedekunnalle. Tällöin tutkinnon suoritusoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivästä lukien. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta.

Lomake suomeksi
Blankett för att avstå från sin studierätt på svenska
Form for renouncing a study right in English