TAITA Publications

Reports and papers:

Clark, B.J.F. & P.K.E. Pellikka (2005). The development of a land use change detection methodology for mapping the Taita Hills, South-East Kenya. Proceedings of the 31st International Symposium of Remote Sensing of the Environment, 20- 24 June 2005, St. Petertsburg, Russia. CD-Rom publication.

Hurskainen, P. & P. Pellikka (2004). Change detection of informal settlements using multi-temporal aerial photographs ? the case of Voi, SE-Kenya. Proceedings of the 5th AARSE conference (African Association of Remote Sensing of the Environment), 18-21 October, 2004, Nairobi, Kenya. CD-Publication, no page numbers.

Kivikkokangas-Sandgren, Ritva, Riitta Paalanen & Sakari Tuhkanen (eds.) (1990). Taita Hills - kuivan savannin ympäröimät vehreät vuoret Kaakkois-Keniassa (The Taita Hills - a verdant mountain massif surrounded by a dry savanna in southeastern Kenya), Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita / Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography, 24. 171 pp. Department of Geography, University of Helsinki.

Kivikkokangas-Sandgren., Ritva, Sakari Tuhkanen & Jyrki Uotila (eds.) (1991). Land Use and Strategies for Survival in the Taita Hills, Taita-Taveta District, Southeastern Kenya. Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita / Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography 25. 203 pp + appendices. Department of Geography, University of Helsinki.

Pellikka, Petri (1990c). Taita Hillsin vuoristometsät - katoavatko ne lopullisesti? Maapallo 1990:1-2, 3-12. (In English: The mountain forests of Taita Hills, SE-Kenya - do they disappear definitively?)

Pellikka, Petri (1991). Land Use and its Classification Using a Multispectral SPOT XS Satellite Image in the Taita Hills, SE-Kenya. In Kivikkokangas-Sandgren, Ritva, Sakari Tuhkanen & Jyrki Uotila (eds.): Land Use and Strategies for Survival in the Taita Hills, Taita-Taveta District, Southeastern Kenya. Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita / Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography 25. 35-64. Department of Geography, University of Helsinki.

Pellikka, P. (2003a). Maankäytön muutoksia tutkitaan Keniassa. Terra 115:3. (In English: Investigating land use in Kenya).

Pellikka, P. (2003b). Ilmakuvilta tietoa maankäytön seurantaan. Positio 3/2003, 12-13. (In English: Application of aerial photographs on land use change detection).

Pellikka, P., J. Ylhäisi & B. Clark (eds.) (2004). Taita Hills and Kenya, 2004. Expedition Reports of Department of Geography, University of Helsinki 40. 148 p. Department of Geography, University of Helsinki.

Pellikka, P. (2004a). Pääkalloluolien jäljillä - Kenian Taitavuoren luolissa on varastoitu tuhansia pääkalloja. Helsingin Sanomat, (Science and Nature), July 27, 2004, pp. D1. (In English: Skull caves in the Taita Hills, Kenya).

Pellikka, P. (2004b). Maankäyttö selville paikkatiedon avulla. Helsingin Sanomat, (Science and Nature), July 27, 2004, pp. D1. (In English: Land use investigations using GIS).

Pellikka, P. & N. Himberg (2004). Ekoturismi tulee vuorille. Helsingin Sanomat, (Science and Nature), July 27, 2004, pp. D1. (In English: Ecoutourism potentiality in the Taita Hills).

Pellikka, P. (2005). Taita Hills – kuivan savannin ympäröimät kosteat vuoret Kakkois-Keniassa. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 168:75-90.

Pellikka, P.K.E., B.J.F. Clark, T. Sirviö and K. Masalin (2005). Environmental change monitoring applying satellite and airborne remote sensing data in the Taita Hills, Kenya Proceedings of the 1st International Conference on Remote Sensing and Geoinformation Processing in the Assessment and Monitoring of Land Degradation and Desertification. Trier, Germany, 7.-9. September 2005 (RGLDD) (e-proceedings).

Pellikka, P., B. Clark, P. Hurskainen, A. Keskinen, M. Lanne, K. Masalin, P. Nyman-Ghezelbash & T. Sirviö (2004). Land use change monitoring applying geographic information systems in the Taita Hills. Proceedings of the 5th AARSE conference (African Association of Remote Sensing of the Environment), 18-21 October, 2004, Nairobi, Kenya. CD-Publication, no page numbers.

Raitis, Riikka (1991). Population Growth in Kenya and a Case Study of the Taita-Taveta District. In Kivikkokangas-Sandgren, Ritva, Sakari Tuhkanen & Jyrki Uotila (eds), Land Use and Strategies for Survival in the Taita Hills, Taita-Taveta District, Southeastern Kenya. Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita / Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography 25. 65-111. Department of Geography, University of Helsinki.

Sirviö, T., A. Rebeiro-Hargrave & P. Pellikka (2004). Geoinformation in gully erosion studies in the Taita Hills, SE-Kenya, preliminary results. Proceedings of the 5th AARSE conference (African Association of Remote Sensing of the Environment), 18-21 October, 2004, Nairobi, Kenya. CD-Publication, no page numbers.

Soini E. (2005). Livelihood capital, strategies and outcomes in the Taita hills of Kenya. ICRAF Working Paper no. 8. Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre.

Virtanen, Aija (1991). Forests in the Taita Hills. In Kivikkokangas-Sandgren, Ritva, Sakari Tuhkanen & Jyrki Uotila (eds), Land Use and Strategies for Survival in the Taita Hills, Taita-Taveta District, Southeastern Kenya. Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita / Occasional Papers of the Finnish Association for Development Geography 25. 7-17. Department of Geography, University of Helsinki.

Tuhkanen, Sakari & Ritva Kivikkokangas-Sandgren (eds.) (1989). Tähtäimessä Kenia. Kokoelma Keniaa käsitteleviä seminaariesitelmiä. Kehitysmaantieteen yhdistyksen toimitteita, 22. 206 pp. Department of Geography, University of Helsinki.


MSc Theses:

Floor, Kirsti (1991). Inequality and changing rural household economies. Evidence from the Taita Hills, southeastern Kenya. 125 pp. and appendices. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki.

Hermunen, Taru (2004). Land use policy in Kenya - experiences from Taita Taveta district. 118 pp. and 2 appendice. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki.

Himberg Nina (2006). Community-based Ecotourism as a Sustainable Development Option in the Taita Hills, Kenya.134 pp. + appendices. Unpublished M. Sc.thesis, Department of Geography, University of Helsinki.

Hurskainen, Pekka (2005). Change Detection of Informal Settlements Using Multi-Temporal Aerial Photographs – the Case of Voi, Kenya. 124pp. and 8 appendices. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki.

Ollikainen, Päivi (1990). Pientilallisten mahdollisuudet maidontuotannon tehostamiseen Taitavuorilla, Keniassa. 76 pp. and 2 appendice pp. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki, in Finnish.

Masalin, Katja (2005). Land use change detection in the Taita Hills, Kenya applying SPOT XS satellite data. (PDF). 113 pp. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki, in Finnish.

Pellikka, Petri (1990a). Land Use and its Classification Using a Multispectral Spot XS Satellite Image in the Taita Hills, SE-Kenya. 54 pp. + 4 appendices. Unpublished M.Sc. thesis, Development Geography, University of Helsinki.

Raitis, Riikka (1990). Population growth and fertility in Kenya and a case study of the Taita-Taveta District. 133 pp. Unpublished M.Sc. thesis. Department of Geography, University of Helsinki.

Teinilä, Y. (1990). Maaperäeroosio luonnon riskitekijänä Taita Hillsillä Keniassa. Paikallisen väestön näkökulma. Unpublished M.Sc. thesis, Department of Geography, University of Helsinki, in Finnish.

Vilkuna, Johanna (1991). Epävirallinen talous: voimavara Kenian alueellisessa kehityksessä? 95 pp. Unpublished M.Sc. thesis. Department of Geography, University of Helsinki.

Virtanen, Aija (1991). Kenian metsien kohtalo – monimuotoisista metsistä erillisiksi metsäsaarekkeiksi. 89 pp. Unpublished M.Sc. thesis. Department of Geography, University of Helsinki.


MSc theses in progress:

Nyman-Ghezelbach, Pia. Development of map server for the TAITA project

Lanne, Milla. The structure of indigenous forests in the Taita Hills, Kenya applying airborne digital camera data.

Keskinen, Antero. A State of road network in the Taita Hills based on interpretation of map and remote sensing data.

Msagha, Johanna. Population development in the Taita Hills.

Vanonen, Juuso. Land use conflicts in Taita Taveta district.


PhD theses in progress:

Clark, Barnaby. Advanced multispectral classification methodologies for the enhanced land use mapping of the Taita-Taveta district in SE-Kenya.

Himberg Nina. "Traditional" meets "modern" - The Changing Values and Practices: Justifications or Obstacles for Community-based Natural Resource Management in the Taita Hills, Kenya.

Siljander, Mika. Land Use Change and Environmental Hazard Detection in Africa Using Remote Sensing and Geographical Information Systems. Case studies Taita Hills SW-Kenya, East-Caprivi Namibia.

Sirviö, Tommi. Geoinformation in the soil erosion studies on the foothills of the Taita Hills.


Webmaster -- (C) 2003-2009 -- University of Helsinki