2008

Hakkarainen,. K. (2008). Toward a trialogical approach to learning: Personal reflections. LLine - Lifelong Learning in Europe, 13, 22-29.

Hakkarainen, K. (2008). Työelämän asiantuntijuus. Teoksessa S. Helakorpi (toim.) Postmoderni ammattikasvatus; haasteena ubiikkiyhteiskunta (ss. 111-130). Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja 1/2008. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., & Hoffman, R. (2008) Teacher-researcher dialogue and expansive transformation of pedagogical practices. Nordic Journal of Digital Literacy, 3, 156-177.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Paavola, S. (2008). Verkostoälykkyys: välittynyt näkökulma älykkyyden tutkimukseen. Teoksessa R. Engeström & J. Virkkunen (toim.). Kulttuurinen välittyneisyys oppimisessa ja toiminnassa (ss. 117-155). Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Tutkimusraportteja 11, Helsinki.

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2008). Asiantuntijuuden kehittyminen, hiljainen tieto ja uutta luovat tietokäytännöt. Teoksessa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista ja taitavuutta (ss. 59-82). Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Ilomäki, L. (2008). The effects of ICT on school: teachers’ and students’ perspectives. Doctoral dissertation, University of Turku, Series B, Humaniora, 314. Available online.

Ilomäki, L. (toim.) (2008). Sähköä opetukseen! Digitaaliset oppimateriaalit osana oppimisympäristöä. Opetushallitus. Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy.

Ilomäki, L., & Kankaanranta, M. (2008). The ICT competence of the young. In L. Tan Wee & R. Subramaniam (Eds.), Handbook of research on new media literacy at the K-12 Level. Singapore: Information Science Reference.

Kosonen, K., Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2008). Kosonen, K., Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2008). Conceptual mapping as a form of trialogical learning intervention. In G. Kanselaar, J. van Merriënboer, P. Kirschner, & T. de Jong (Eds.), International perspectives in the learning sciences: Cre8ing a learning world. Proceedings of the eight International Conference for the Learning Sciences (ICLS 2008), Volume 3 (pp. 260-262). Utrecht, The Netherlands: ICLS. Available online.

Lakkala, M. (2008). Yhteisöllinen toiminta verkko-oppimisympäristöissä. Teoksessa S. Raitala & H. Ylilehto (toim.), Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta (ss. 28-36). Helsinki: Edita Prima Oy (Opetushallitus). Available online.

Lakkala, M., Muukkonen, H., Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2008). Designing pedagogical infrastructures in university courses for technology-enhanced collaborative inquiry. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 3(1), 33-64. Available online.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Palonen, T., Hakkarainen, K., & Lehtinen, E (2008). Motivational orientations at work. International Journal of Educational Research, 47, 213-222.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Inkinen, M., Lonka, K., Salmela-Aro, K. (2008). CASS-methods and tools for investigating higher education knowledge practices. In G. Kanselaar, V. Jonker, P. Kirschner & F. Prins (Eds.), International Perspectives in the Learning Sciences: Cre8ing a Learning World, Proceedings of the Eight International Conference for the Learning Sciences (ICLS 2008), Vol. 2 (pp. 107-114). Utrecht, The Netherlands: ICLS. Available online.

Muukkonen, H., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2008). Technology-Enhanced Progressive Inquiry in Higher Education. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology I-V. 2nd edition (pp. 3714-3720). Hershey, PA: Idea Group Inc. Available online.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2008). Pragmatisistinen välittyneisyys uuden luomisen perustana. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & S. Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä(ss. 162-184). Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2008). Välittyneisyys ja trialogisuus innovatiivisten tietoyhteisöjen perustana. Teoksessa R. Engeström & J. Virkkunen (toim.). Kulttuurinen välittyneisyys oppimisessa ja toiminnassa (ss. 47-80). Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Tutkimusraportteja 11, Helsinki. Käsikirjoitus saatavilla verkossa.

Paavola, S. Richter, C., & Mørch, A. (2008). Design and evolution of design principles for knowledge creation – The dynamics of theory and practice. In G. Kanselaar, J. van Merriënboer, P. Kirschner, & T. de Jong, (Eds.), International Perspectives in the Learning Sciences: Cre8ing a Learning World, Proceedings of the Eight International Conference for the Learning Sciences (ICLS 2008), Vol. 3. Utrecht, The Netherlands: ICLS. Available online.

Ryymin, E., Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2008). Networking relations of using ICT within a teacher community. Computer & Education, 5, 1264-1282.

Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Bauters, M., Paavola, S., & Lakkala, M. (2008). Knowledge Practices Environment - virtuaalinen työtila yhteisölliseen tiedonluomiseen. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 16.-18.4.2008, Hämeenlinna.

Hakkarainen, K. (2008). Työelämän asiantuntijuus. Teoksessa S. Helakorpi (toim.) Postmoderni ammattikasvatus; haasteena ubiikkiyhteiskunta (ss. 111-130). Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja 1/2008. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hakkarainen, K., Inkinen, M., Lonka, K., & Muukkonen, H. (2008, September). Studying knowledge practices by contextual activity sampling. In K. Hakkarainen & S. Paavola (Chairs), Investigating emerging technology-mediated knowledge practices in education and workplaces? Symposium conducted at the second ISCAR 2008 (International Society for Cultural and Activity Research) Congress, San Diego, California, USA.

Ilomäki, L. (2008). Aina ei käy niin kuin haaveillaan - tietotekniikan käytön todellisuus. Keynote-esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 16.-18.4.2008, Hämeenlinna.

Ilomäki, L. (2008). Tutkittua tietoa tietotekniikan käytöstä ja käytön ongelmista. Esitelmä teemaseminaarissa "Onnistumisen eväät - miksi tvt ei koulukäytössä aina innosta?", Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, 16.-18.4.2008, Hämeenlinna.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2008). Investigating “cross-boundary teachers'” changing professional role and expertise. Poster presented at the 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference, 27.-28.8.2008. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.

Ilomäki, L & Paavola, S. (Chairs) (2008, June). Developing and applying design principles for knowledge creation practices. Symposium conducted at the International Conference for the Learning Sciences (ICLS2008) “International Perspectives in the Learning Sciences”, Utrecht, the Netherlands. Available online.

Jalonen, S., Kosonen, K., & Lakkala, M. (2008). Technology enhanced co-construction of design products in an engineering course. Presentation at the Video Research Seminar: Insights and Challenges in video research, 22.-23.5.2008. University of Helsinki, Helsinki, Finland.

Jalonen, S., Kosonen, K., & Lakkala, M. (2008, August). Technology enhanced co-construction of design products in an engineering course. Poster presented at the 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. Available online.

Kosonen, K. (2008, Septmeber). Orienting a blind reader’s question asking in fostering reading comprehension. A case study. Presentation at the second ISCAR 2008 (International Society for Cultural and Activity Research) Congress, San Diego, California, USA.

Lakkala, M. (2008, June). Progressive Inquiry Learning. A workshop conducted in the 11th European Conference of Medical and Health Libraries (EAHIL 2008), University of Helsinki, Helsinki.

Lakkala, M. (2008, November). Why online learning should be designed to support collaborative inquiry and how to accomplish this objective? Keynote lecture at the 17. fnm-austria Conference, Vienna, Austria. A text based on the lecture available in the conference proceedings.

Lakkala, S., Kosonen, K., Bauters, M., & Rämö, E. (2008, August). Cross-fertilization of collaborative design practices between an educational institution and workplaces. Poster presented at the 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. Available online.

Paavola, S. (2008). Participation with Collaborative Knowledge Creation. A presentation at the Grasping the Future 08, A Challenge for Learning and Innovation. 1.10.2008, Wanha Satama, Helsinki.

Paavola, S., Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2008). Käytäntöjä korostavat metodologiat paradigmataistelujen välimaastossa. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä 27.-28.11.2008, Turku.

Paavola, S., Kosonen, K., Lakkala, M., Bauters, M., & Hakkarainen, K. (2008, September). How to examine and design technology-mediated epistemic practices? In K. Hakkarainen & S. Paavola (Chairs), Investigating emerging technology-mediated knowledge practices in education and workplaces? Symposium conducted at the second ISCAR 2008 (International Society for Cultural and Activity Research) Congress, San Diego, California, USA.

Rautanen, J., Lahtinen, M., & Lakkala, M. (2008). TV, verkko ja avoin oppimisympäristö - millaista täydennyskoulutusta opettaja.tv tarjoaa. Teemaseminaari Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 16.-18.4.2008, Hämeenlinna.

Ryymin, E., & Lallimo, J. (2008). Osaamisen jakaminen näkyväksi Voimaverkottajalla. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 16.-18.4.2008, Hämeenlinna.