2007

Holvikivi, J. (2007). Logical Reasoning Ability in Engineering Students: A Case Study. IEEE Trans Educ., 50(4), 367-372.

Holvikivi, J. (2007). Learning styles in engineering education: the quest to improve didactic practices. European Journal of Engineering Education, 32(4), 401-408.

Holvikivi, J. (2007). Culture and cognition in information technology education. European Journal of Engineering Education, 32(1), 73-82.

Ilomäki, L., & Rantanen, P. (2007). Intensive use of information and communication technology (ICT) in lower secondary school: development of student-expertise. Computers & Education, 48(1), 119-136.

Kangas, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2007). The Artifact Project - History, science, and design inquiry in technology enhanced learning at elementary level. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 2(3), 213-237.

Kosonen, K., & Hakkarainen, K. (2007). Facilitative effect of a conceptual meta-model on a young blind learner’s reading comprehension European Journal of School Psychology, 5(1), 11-37.

Kosonen, K., & Merisaari, A. (2007) Kootaan ajattelun työkalupakki - Perustiedosta elämänhallintaan - Pikkukeskosina syntyneiden sokeiden nuorten oppimiskuntoutushanke 2005 -2007. Sokeain lasten tuki ry:n verkkojulkaisu. Saatavilla verkossa.

Kotzinos, D., Christophides, V., & Ilomäki, L. (2007). The KP-Lab Framework for Knowledge Creation Practices. ERCIM News, 71. Available online.

Lakkala, M. (2007). The pedagogical design of technology enhanced collaborative learning. Published in E-Learning Europa Portal, June 20, 2007. Available online.

Lakkala, M., Ilomäki, L., & Palonen, T. (2007). Implementing virtual, collaborative inquiry practices in a middle school context. Behaviour & Information Technology, 26(1), 37-53. Available online.

Lakkala, M., Muukkonen, H., & Sins, P. (Eds.) (2007). D 8.2: Summary of research on KP-Lab courses and technology in education. Research designs, pedagogical models, use of tools, and results of the first KP-Lab studies. A report for the European Comission, KP-Lab Project, IST-2004-27490. Available online

Lallimo, J., Muukonen, H., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2007) Trialogical knowledge construction: The use of boundary object in multiprofessional negotiation. In H. Gruber & T. Palonen (Eds.), Learning in the workplace: New developments (pp. 157-184). Research in Educational Sciences 32. Finnish Educational Research Association.

Lallimo, J., & Toiviainen, H. (2007). Teknologialähtöisyydestä yhteisen oppimiskohteen tutkimiseen. KeVer-verkkolehti, 6(3). Available online.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Palonen, T. Hakkarainen, K., & Lehtinen, E. (2007). Motivational orientation to work in different organisations. In H. Gruber & T. Palonen(Eds.), Learning in the workplace: New developments (pp. 51-63). Research in Educational Sciences 32. Finnish Educational Research Association.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Jalonen, S., Kosonen, K., Heikkilä, A., Lonka, K., Inkinen, M., Salmela-Aro, K., Linnanen, J., & Salo, K. (2007). Process-and context-sensitive research on academic knowledge practices: Developing CASS-tools and methods. In C. Chinn, G. Erkens, & S. Puntambekar (Eds.), Computer Supportive Collaborative Learning: Mice, Minds, and Society. Proceedings of the Seventh International Computer Supported Collaborative Learning Conference (pp. 541-543). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Paavola, S. (2007) Abductive Logic of Discovery with Distributed Means. In Olga Pombo & Alexander Gerner (eds.) Abduction and the Process of Scientific Discovery (pp. 47-62). Colecção Documenta, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Draft - Available online.

Paavola, S. (2007). Miksi keksimisen ja luovuuden käsitteellistämistä ei kannata hylätä? Tieteessä Tapahtuu 2/2007, 25-29. Available online.

Paavola, S. (2007) Keksimisprosessien abduktiivinen käsitteellistäminen ja todellisuuden vastarinta. Teoksessa H. Veivo (toim.) Vastarinta/resistanssi. Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina (ss. 104-116). Helsinki: Yliopistopaino.

Paavola, S. (2007). Taidot, tiedot ja oppimisen kolme metaforaa. Teoksessa Hannu Kotila, Arto Mutanen & Matti Vesa Volanen (toim). Taidon tieto (ss. 37-45). Helsinki: Edita.

Toikka, S. (2007). ICT Supported Interorganizational Knowledge-Creation: Application of Change Laboratory. In Duval, E., Klamma, R., Wolpers, M. (Eds.), Creating New Learning Experiences on a Global Scale. Proceedings of the Second European Conference on Technology Enhanced Learning. Lecture Notes in Computer Science (pp. 337-348). Berlin, Germany: Springer. Available online.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2007). From monological and dialogical to trialogical approaches to learning. A paper at an international workshop "Guided Construction of Knowledge in Classrooms", February 5-8, 2007, Hebrew University, Jerusalem.

Hakkarainen, K. & Paavola, S. (2007). Toward trialogical approach on learning. A presentation at the Summer Institute 2007 - Building Knowledge for Deep Understanding. August 7-10, 2007. Institute for Knowledge Innovation and Technology (IKIT), Toronto, Canada.

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2007). Trialogical inquiry: Toward innovative knowledge practices in education and workplaces. A presentation in the Third Finnish Conference on cultural and Activity Research (FISCAR'07), September 27-28, 2007, Helsinki, Finland.

Ilomäki, L. (2007, August-September). Does ICT change school? A paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary.

Kosonen, K., Lakkala, M., & Muukkonen, H. (2007). Työelämän ja ammattikorkeakoulun käytäntöjen ristipölytys yhteisöllisen suunnittelun kursseilla. Esitelmä kolmansilla toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivillä (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Suomi.

Lakkala, M., Lahtinen, M., & Rimpiläinen, S. (2007). International, virtual teacher training course educating Progressive Inquiry. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 18.-20.4.2006, Hämeenlinna.

Lakkala, M., Muukkonen, H., Paavola, S., & Rämö, E. (2007, August-September). Pedagogical Design for Trialogical Approach on Learning. In S. Schrire (Chair), From dialogical learning to trialogical learning: Knowledge practices in higher education and teacher training. Symposium conducted at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary.

Lallimo, J. (2007). Project Way -projektikäytänteiden mallintaminen eri toimija- ja aikaperspektiiveistä. Esitelmä kolmansilla toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivillä (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Suomi.

Lallimo, J., Lonka, H., & Aminoff, A. (2007). Seeing and making the practice with epistemic object. A paper presented in a symposium 'Knowledge practices in professional networks'. Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research (ISCAR2007), June 15-17, Oslo, Norway.

Lonka, K., Numminen, A., Rantanen, P., & Hakkarainen, K. (2007, August-September). Polytechnic students’ conceptions of learning and knowledge: how do they relate to the aims of education. A paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary.

Muukkonen, H., & Bauters, M. (2007). Skenaariosta pilottikurssiin: Tietokäytäntöjen tutkimus ja KP-Lab työkalut. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 18.-20.4.2006, Hämeenlinna.

Muukkonen, H., Kosonen, K., & Hakkarainen, K. (2007). Toimijuuden tutkimus CASS-seurannassa. Esitelmä kolmansilla toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivillä (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Suomi.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2007, August-September). Promoting metaskills for collaborative object-oriented inquiry in a project management course. In A. Edwards & M. Scardamalia (Chairs), Fostering agency and knowledge creation: cases from higher education. Symposium conducted at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2007). Hajautettu kognitio ja trialogisuus kollektiivisen älykkyyden perustana. Esitelmä Suomen Filosofisen Yhdistyksen (SFY) kokouksessa, Helsinki, 31.1.07.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2007). Object of Inquiry within Trialogic Approach to Learning. A paper at the Iscar2007, Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, June 15-17, Oslo, Norway.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2007). Dialogues and Trialogues as a Basis for Collaborative Learning. A paper at CSCL 2007 (Computer Supported Collaborative Learning) conference, July 16-21, New Brunswick, USA.

Paavola, S., Lakkala, M., Bauters, M., & Engeström, R. (2007). Digitaalisten työvälineiden kehittäminen tukemaan "trialogista" yhteisöllistä tiedonluomista. Esitelmä kolmansilla toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivillä (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Suomi.

Paavola, S., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2007). Miten tukea yhteisöllistä tiedonluomista oppimisessa - ”Trialoginen” lähestymistapa oppimiseen. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 18.-20.4.2006, Hämeenlinna.

Ryymin, E., Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2007). Networking relations of using ICTs within a teacher community. Esitelmä kolmansilla toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivillä (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Suomi.

Toikka, S. & Toiviainen, H. (2007). Change Laboratory Application as an Object and Tool for Designing Global Work Practices. A presentation at The Third Finnish Conference on Cultural and Activity Research. (FISCAR'07), 27.-28.9.2007, Helsinki, Finland.