2006

Björkstrand, R., & Lallimo, J. (2006). Knowledge intensive design system - an attempt for better engineering environment. In J.Malmqvist & F. Berglung (Eds.), Proceedings of 1st Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM'06, 243-253. Göteborg: Chalmers University of Technology.

Björkstrand, R., Lallimo, J., & Kanerva, J. (2006). Socio-technical knowledge management in design engineering. A report for Finnish Technology Agency, 3-Dimensional Knowledge Management Project. Espoo, Finland: BIT Research Centre.

Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Paavola, S., Muukkonen, H., Toiviainen, H., Markkanen, H., and Richter, C. (2006). Design Principles and Practices for the Knowledge Practices Laboratory (KP-Lab) project. In W. Nejdl and K. Tochtermann (Eds.), Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing. Proceedings of the first European Conference on Technology- Enhanced Learning, EC-TEL. Lecture Notes in Computer Science (pp. 603-608). Berlin, Germany: Springer. Available online.

Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Markkanen, H., & the KP-Lab Research Community (2006). Design principles for the Knowledge-Practices Laboratory (KP-Lab) project. In S. Barab, K. Hay, & D. Hickey (Eds.) Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 2006 (pp. 934-935). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2006). Kollektiivisen asiantuntijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia – kognitiotieteellinen näkökulma. Teoksessa J. Parviainen (toim.) Kollektiivinen asiantuntijuus (ss. 214-272). Tampere: Tampere University Press.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2006). Tietokone opetuksessa: opettajan apu vai ongelma? Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (ss. 184-212). Helsinki: WSOY.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Paavola, S. (2006). Case studies of learning objects used in school settings. Learning, Media, and Technology, 31(3), 249-267.

Lakkala, M. (2006). Verkkoteknologian mahdollisuudet opetuksessa. Opetus & teknologia, 6, 16-19.

Lakkala, M., & Ilomäki, L. (2006). School peer-review outcomes and suggestions for future peer-reviewing processes. A research report for European Comission, P2P project. Available online.

Lipponen, L., & Lallimo, J. (2006). Oppimisen infrastruktuurit ja teknologian yhteisöllinen käyttö. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (ss. 167-180). Helsinki: WSOY.

Lipponen, L., Lallimo, J., & Lakkala, M. (2006). Designing infrastructures for learning with technology. In D. Fisher & M. S. Khine (Eds.), Contemporary approaches to research on learning environments: Worldviews (pp. 449-460). Singapore: World Scientific Publishing.

Lonka, K., Hakkarainen, K., Ferchen, M., & Lautso, M. (2006). Psykologia! Osa 2: Psyykkinen kehitys. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Lonka, K., Hakkarainen, K., Paavola, S., & Wirtanen, S. (2006). Kollektiivinen luovuus – and all that jazz. Teoksessa J. Husu & R. Jyrhämä (toim.), Suoraa puhetta. Kollegiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta (ss. 139-158). Jyväskylä: PS-kustannus.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2006). Metaskills of Collaborative Inquiry in Higher Education. In S. Barab, K. Hay, & D. Hickey (Eds.), Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 2006 (pp. 966-967). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Paavola, S. (2006). Hansonian and Harmanian Abduction as Models of Discovery. International Studies in the Philosophy of Science, 20(1), 93-108. Draft - available online.

Paavola, S. (2006). On the Origin of Ideas: An Abductivist Approach to Discovery . Doctoral dissertation, Philosophical Studies from the University of Helsinki 15. (Introduction) Available Online.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2006). Entäpä jos …? Ideoiden abduktiivinen kehittely tutkimusprosessin olennaisena osana. Teoksessa K. Rolin, M.-L. Kakkuri-Knuuttila & E. Henttonen (toim.) Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia (ss. 268-284). Helsinki: Gaudeamus.

Paavola, S., Hakkarainen, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2006). Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: "trialoginen" tiedonluomisen malli. Teoksessa S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (ss. 147-180). Helsinki: WSOY.

Paavola, S., Hakkarainen, K., & Sintonen, M. (2006). Abduction with Dialogical and Trialogical Means. Logic Journal of the IGPL 14(2), 137-150. Available online.

Veermans, M., Ryymin, E., Lakkala, M., & Pärkkä, K. (2006). Tutkivan verkko-oppimisen käytänteiden levittäminen – tuloksia ja kokemuksia. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 28-45.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K (2006). Developing Methods for Studying Knowledge Practices. A paper presented at the Summer Institute of Institute of Knowledge Innovation and Technology (IKIT). University of Toronto, August 8-11, 2006.

Hakkarainen, K. (2006) Kollektiivinen älykkyys. Esitelmä Mensan juhlaviikon tilaisuudessa 16.11.2006, Vernissa, Tikkurila. Available Online.

Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Markkanen, H., & the KP-Lab Research Community (2006). Design principles for the Knowledge-Practices Laboratory (KP-Lab) project. In S. Barab, K. Hay, & D. Hickey (Eds.) Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 2006 (pp. 934-935). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Kosonen, K. & Hakkarainen, K. (2006, June-July). Systematic formation of reading comprehension in visually impaired children. A poster presented at the 7th International Con-ference of the Learning Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.

Lakkala, M. (2006). How to design classroom practices for collaborative inquiry? Interactive demonstration conducted in the Inquiry Learning, Building Bridges to Practice Workshop, May 29-31, 2006. Kaleidoscope & EARLI SIG Inquiry Learning, University of Twente, The Netherlands. Presentation. Case description.

Lakkala, M., Veermans, M., & Ilomäki, L. (2006). Teachers’ practices in scaffolding primary students’ technology-enhanced collaborative inquiry. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 6.-7.4.2006, Hämeenlinna.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2006, June-July). Metaskills of collaborative inquiry in higher education. A poster presented at the 7th International Conference of the Learning Sciences, Indiana University, Bloomington, USA. Available online.

Paavola, S. (2006). Abduction with Distributed Means. A paper at the "Abduction and the Process of Scientific Discovery" Conference, 4-6 May 2006, Lisbon, Portugal. Available online.

Paavola, S. (2006). Why we should not abandon conceptualization of discovery and creativity? Lectio praecursoria, 25.11.2006, University of Helsinki. Available online. See also in Finnish.

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2006,June-July). Facilitating Social Creativity through Collaborative Designing. A poster presented at the 7th International Conference of the Learning Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Iivonen, M., Kangas, K., Bollström-Huttunen, M., & Hakkarainen, K (2006). City plan, home, and users - Children as “Trialogical” architects. A paper presented at Knowledge Building Summer Institute, Institute for Knowledge Innovation and Technology (IKIT), University of Toronto, August 8-11, 2006.