2005

Bollström-Huttunen, M., Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen K. (2005). Kuinka tutkiva oppiminen toteutetaan? Kokemuksia esinehankkeesta. Teoksessa Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo,R. & Lonka K. (toim.) Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Porvoo: WSOY, 211-249.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R., & Lonka, K. (2005). Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. WSOY.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005) Hindamine aktiivöppes ja protsessipöhises öppes. In J. Larissa & T. Ristolainen (Eds.), Öppimine ja öpetamine avatud ulikoolis (p. 387-390). Tarku: Kirjastus.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005) Probleemipöhine öppimine. In J. Larissa & T. Ristolainen (Eds.), Öppimine ja öpetamine avatud ulikoolis (p. 262-272). Tarku: Kirjastus.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005) Öppija enesejuhtimise soodustamine ja protsessipö-hine öpe. In J. Larissa & T. Ristolainen (Eds.), Öppimine ja öpetamine avatud ulikoolis (p. 83-89). Tarku: Kirjastus.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (2005) Öppimise toetamise viise. In J. Larissa & T. Ristolainen (Eds.), Öppimine ja öpetamine avatud ulikoolis (p. 309-312). Tarku: Kirjastus.

Iivonen, M. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Student reflections on collaborative design process. In Proceedings of the Designs on E-learning, Teaching and Learning with Technology in Art, Design and Communication conference 14-16.9.2005, London, United Kingdom. Publications on CD-Rom.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Toikka, S. & Lallimo, J. (2005). Seinäjoen ammattikorkeakoulun opettajien tietotekniikan osaaminen, käyttö ja odotukset. Raportteja 6. Seinäjoki: Ruralia-Instituutti, Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa.

Kollias, V., Mamalougos, N., Vamvakoussi, X., Lakkala, M., & Vosniadou, S. (2005). Teachers’ conceptions of virtual environments in the context of an international implementation. Computers & Education, 45(3), 295–315.

Lahti, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Towards participatory design in craft and design education. CoDesign, 1(2), 103-117.

Lakkala, M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2005). Teachers’ pedagogical designs for technology-supported collective inquiry: A national case study. Computers & Education, 45(3), 337-356. Available online. Journal homepage.

Lakkala, M., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (2005). Patterns of scaffolding in computer-mediated collaborative inquiry. Mentoring & Tutoring: Partnerships in Learning, 13(2), 281–300. Available online.

Lallimo, J., & Veermans, M. (2005). Yhteisöllisen verkko-oppimisen rakenteita. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston julkaisusarja 1. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla verkossa.

Ligorio, M. B., & Veermans, M. (2005). A preface: Perspectives and patterns in developing and implementing international web-based Powerful Learning Environments. Computers & Education, 45(3), 271–275.

Lipponen, L., Lallimo, J., & Lakkala, M. (2005). Teknologiaperustaiset oppimisympäristöt infrastruktuureina. Teoksessa T. Varis (toim.), Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen (ss. 65-74). Tampere: Okka-säätiö.

Lonka, K., Hakkarainen, K., Ferchen, M., & Lautso, M. (2005). Psykologia! Osa 1: Psyykkinen toiminta, oppiminen, ja vuorovaikutus. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Muukkonen, H., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2005). Technology-Mediated Progressive Inquiry in Higher Education. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology I-V (pp. 2771-2776). Hershey, PA: Idea Group Inc.

Muukkonen, H., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2005). Technology-mediation and tutoring: how do they shape progressive inquiry discourse? The Journal of the Learning Sciences, 14(4), 527–565.

Paavola, S. (2005). Peircean abduction: instinct or inference? Semiotica 153-1/4, 131-154. Draft - available online.

Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2005). Three abductive solutions to the Meno paradox - with instinct, inference, and distributed cognition. Studies in Philosophy and Education 24(3-4), 235-253. Draft - available online.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005) The Knowledge Creation Metaphor – An Emergent Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14, 535-557. Draft - available online.

Raami, M.-L. (2005). Asiantuntijuuden jakaminen opettajien työyhteisössä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kasvatustieteen laitos. Pro Gradu –työ. Saatavilla verkossa.

Ryymin, E., Lakkala, M., & Veermans, M. (2005). Dissemination Practices of Technology-supported Inquiry Learning. In Ruohotie, P. (Ed.) Learning the Skills. Special Edition of The Finnish Journal of Vocational and Professional Education (pp. 65-85). Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K. (2005). The Artifact Project. Knowledge building in a networked learning environment. In Kullas, S. & Pelkonen, M.-L. (eds.) The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology. Proceedings from a NordFo conference in Rauma, September 20.-26.2004. Techne series B:14/2005, 87-113.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Kangas, K. & Hakkarainen, K. (2005). Esineet ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen tiedonrakentamisen tukena. Teoksessa Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu, oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Life as Learning -julkaisu, 147-165.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., & Hakkarainen, K. (2005). Three design experiments for computer-supported collaborative design. Art, Design & Communication in Higher Education, 4(2), 101-119.

Toikkanen, T. (2005). Sosiaalisen verkostoanalyysin soveltuminen yhteisöllisen verkko-oppimisen tutkimiseen. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Psykologian laitos. Pro Gradu –työ. Saatavilla verkossa.

Veermans, M., & Cesareni, D. (2005). The nature of the discourse in collaborative virtual learning - Case studies from four different countries. Computers & Education, 45(3), 316–336.

Veermans, M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2005). Patterns of guidance in inquiry learning. Journal of Interactive Learning Research, 16(2), 179-194.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Björkstrand, R. & Lallimo, J. (2005). Socio-technical knowledge management - connecting 3d-cad design tools and designers' social environment. In Proceedings of ICPR-18, 18th International Conference on Production Research. University of Salerno, Spain, July 31st - August 4th 2005.

Hakkarainen, K. (2005) Asiantuntijuus ja oppiminen työelämässä. Esitelmä CompetenceA-killan seminaarissa Osaaminen murroksessa – työelämälähtöisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 12.4.2005, Hilton Strand, Helsinki. Saatavilla verkossa.

Hakkarainen, K. (2005) Duunarista dosentiksi: järjen, tunteiden ja kulttuurin voimavarat. Esitelmä YK:n lukutaitopäivän seminaarissa ja Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa 8.9.2005, Paasitorni, Helsinki. Saatavilla verkossa.

Iivonen, M., Lahti, H. & Mäki-Tuominen, J. (2005). Pukeutumisen tie - verkko-oppimateriaali yhteisöllisen ja ongelmaperustaisen prosessin tueksi. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 20.-22.4.2005, Hämeenlinna.

Iivonen, M., Seitamaa-Hakkarainen, P. (2005). Organizing the artifact project - Teachers reflection from knowledge building with the networked learning environment. A paper presented at the Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning Conference. 1.-2.12.2005, Helsinki, Finland.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2005). Tieto- ja viestintätekniikan erilaiset roolit opetustilanteissa. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2005, August). A framework for investigating school development through ICT. A paper presented at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus. Available online.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Paavola, S. (2005, August). Investigating the usage of learning objects in context. In R. McCormick (Chair), Learning objects in the classroom: a European perspective. Symposium conducted at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus. Available online.

Lakkala, M., & Veermans, M. (2005, August). Multiple levels in scaffolding primary students' collaborative inquiry efforts. A paper presented at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus.

Lakkala, M., Veermans, M. & Ilomäki, L. (2005, December). Comparative analysis of teachers’ practices in structuring and guiding primary students’ technology-supported collaborative inquiry. A paper presented at the InterLearn conference, Helsinki, Finland. Available online.

Lakkala, M., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (2005) Pedagogiset ratkaisut ja teknologian tukema tutkiva oppiminen. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo.

Lallimo, J., Björkstrand, R., Lipponen, L., Toikka, S., & Hakkarainen, K. (2005). Sosiaalisen ja teknisen infrastruktuurin yhdistäminen suunnittelutyövälineissä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo.

Lallimo, J., Muukkonen, H., Lipponen, L. & Hakkarainen, K. (2005, August). Future-oriented artefacts in multiprofessional teamwork. In P. Beers (Chair), Multiple research perspectives on shared understanding. Symposium conducted at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus.

Lallimo, J., Muukkonen, H., Lipponen, L. & Hakkarainen. K. (2005, September). Future-oriented artefacts as joint trails in multiprofessional teamwork. A paper presented in ISCAR (International society for cultural and activity research) 2005. Theme 'Acting in changing worlds: Learning and knowledge construction in social practice'. Seville, Spain.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2005, March). Exploring metaskills. A workshop conducted at the Research-Based Teaching in Higher Education Conference, University of Helsinki, Helsinki, Finland.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2005, August). Inquiry and Metaskills in Higher Education. A paper presented at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus.

Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2005, December). Metaskills for Inquiry in higher education. A paper presented at the InterLearn conference, Helsinki, Finland. Available online.

Paavola, S. (2005) Peirce's semeiotic pragmatism as a philosophical basis for distributed cognition. A paper at the ESPP European Society for Philosophy and Psychology Conference, 11-14 August, 2005, Lund, Sweden.

Paavola, S. (2005) Abductive Dialogues and Trialogues. A paper at the First Nordic Workshop on Abduction and Model-Based Reasoning 20.-21.10.2005, University of Jyväskylä, Finland.

Paavola, S. (2005). Keksimisprosessien abduktiivinen käsitteellistäminen ja todellisuuden vastarinta. Esitelmä Semiotiikan päivillä (Vastarinta/Resistanssi), 2.12.05, Helsinki.

Paavola, S., & Hakkarainen, K., (2005). Abduktivistinen metodologia välittyneisyyden näkökulmasta. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). Vygotskyan and Peircean approaches to mediated activity. A paper at the First ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research) Congress at Sevilla, Spain, 20.-24.2005.

Ryymin, E., & Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2005). Verkostoitunut asiantuntijuus pedagogisen yhteisön verkko-oppimisen edistäjänä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 16.-17.5.2005, TKK Dipoli, Espoo.

Veermans, M. & Lallimo, J. (2005, August). Multimethod approach for analyzing students' motivational profiles and their participation in virtual collaboration. In M. B. Ligorio (Chair), Asynchronous mediated communication in learning contexts: comparing methods. Symposium conducted at the 11th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus.