2004

Hakkarainen, K. (2004). Esipuhe suomalaiseen painokseen. Teoksessa J. Bransford, A. L. Brown, R. R. Cocking (toim.), Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu (s. 8-12). Helsinki: WSOY.

Hakkarainen, K. (2004). Pursuit of explanation within a computer-supported classroom. International Journal of Science Education, 26(8), 979-996.

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 6. uudistettu painos. Porvoo: WSOY.

Hakkarainen, K., Paavola, S., & Lipponen, L. (2004). From Communities of Practice to Innovative Knowledge Communities. LLine – Lifelong Learning in Europe, 9(2), 74-83.

Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S., & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

Ilomäki, L. (toim.) (2004). Opi ja onnistu verkossa - aihiot avuksi. Käsikirja opettajille, kouluttajille ja tekijöille. Helsinki: Opetushallitus.

Ilomäki, L. (red.) (2004). Kunskapa på nätet – med hjälp av lärobjekt. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2004). Pedagogisen tutkimuksen yhteenveto: koulu kehittämiskohteena. Espoon koulutoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke 2000-2004, Työpapereita 1/2004. Saatavilla verkossa.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (Eds.) (2004). Learning objects in classroom settings. A report of 13 case studies conducted in Finland, France, Hungary, Ireland and United Kingdom. A report for the European Commission, CELEBRATE Project, IST-2001-35188, delivered November 2004. Available online.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2004). Conscious ICT policy as a strategy to promote equity in school. In A. Kárpáti (Ed.), Promoting equity through ICT in education: projects, problems, prospects. Hungary: Hungarian Ministry of Education and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Lehtinen, E. (2004). A case study about ICT adoption within a teacher community at a Finnish lower secondary school. Education, Communication & Information, 4(1), 53-69.

Kangas, K., Lahti, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2004). Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen Esine-projektin tukena. Teoksessa J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen (toim.) Tutkiva opettajankoulutus - Taitava opettaja (ss. 185-198). Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa.

Lahti, H., Iivonen, M., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2004). Understanding cultural diversity of artifacts through collaborative knowledge building. In S. Karppinen (Ed.) Neothemi: cultural heritage and ICT: theory & practice. Helsinki: University of Helsinki. Studia paedagogica 32, 48-56.

Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2004). Collaboration patterns in computer-supported collaborative designing. Design Studies, 25, 351-371.

Lakkala, M., & Lipponen, L. (2004). Oppimisen infrastruktuurit verkko-oppimisen tukena. Teoksessa V. Korhonen (toim.), Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka (ss. 113-134). Tampere: Tampere University Press. Saatavilla verkossa.

Lehtinen, E., Hakkarainen, K. & Palonen, T. (2004). Organisationales Lernen und Expertennetzwerke. In H. Gruber, C.Herteis, H.Heid & B. Meier (Hrsg.) Kapital und Kompetenz. Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen aus erziehungswissenchaftlicher Sicht (pp. 199-224). VS verlag fur sozialwissenschaften.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2004). Practices and Orientations of CSCL. In J. Strijbos, P. Kirschner, & R. Martens (Eds.), What we know about CSCL in higher education (pp. 31-50). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

Lipponen, L., & Lallimo, J. (2004). Assessing applications for collaboration: From collaboratively usable applications to collaborative technology. British Journal of Educational Technology, 35(4), 433-442.

Lipponen, L., & Lallimo, J. (2004). From collaborative technology to collaborative use of technology: Designing learning oriented infrastructures. Educational Media International, 41(2), 111-116.

Mettinen S. (2004). Tietotekniikka tulee – onko opettaja valmis? Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro Gradu –työ 2004.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., & Lakkala, M. (2004). Computer-mediated progressive inquiry in higher education. In T. S. Roberts (Ed.), Online Collaborative Learning: Theory and Practice (pp. 28-53). Hershey, PA: Information Science Publishing.

Paavola, S. (2004). Abduction as a logic of discovery: The importance of strategies. Foundations of Science, 9(3), 267-283. Available online.

Paavola, S. (2004). Abduction through Grammar, Critic and Methodeutic. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 40(2), 245-270. Available online.

Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2004). Models of Innovative Knowledge Communities and Three Metaphors of Learning. Review of Educational Research, 74(4), 557-576.

Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J., & Lehtinen, E. (2004). Network ties, cognitive centrality, and team interaction within a telecommunication company. In H. Gruber, E. Boshuizen, & R. Bromme (Eds.), Professional development: Gaps and transitions on the way from novice to expert (pp. 273-294). Dordrecht: Kluwer Academic Press.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2004). Visualization and sketching in the design process. The design journal, 3(1), 3-14.

Sillanpää, H. (2004). Kehittyvä kouluyhteisö ja sen johtaminen. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Pro Gradu –työ. Saatavilla verkossa.

Veermans, M. (2004). Individual differences in computer-supported inquiry learning - motivational analyses (Annales Universitatis Turkuensis, B: 271). Turku, Finland: Painosalama Oy.

Veermans, M., & Järvelä, S. (2004). Generalized achievement goals and situational coping in inquiry learning. Instructional Science 32(4), 269-291.

Veermans, M., & Tapola, A. (2004). Primary school students' motivational profiles in longitudinal settings. Scandinavian Journal of Educational Research, 48, 373-395.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K., & Bollström-Huttunen, M. (2004) Kuinka tutkivan oppimisen kulttuuri rakennetaan. Pääesitelmä otsikolla "Parhaat paikalla: toimivia käytäntöjä arkeen" toteutetussa Interaktiivinen teknologia koulutuksessa konferenssissa (s. 32-33) 20-22.04.2004, Aulanko, Hämeenlinna.

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Paavola, S. (2004, June) Networked intelligence: How can human intelligence be augmented through artifacts, communities, and networks? A paper presented at the Scandinavian Summer Cruise at the Baltic Sea (theme: Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century), Organized by Karoliniska Institutet, EARLI SIG Higher Education, and IKIT, Stockholm, Sweden.Available online.

Kaartinen-Koutaniemi, M., Lindblom-Ylänne, S., Hakkarainen, K., & Lakkala, M. (2004, June). The development of scientific thinking in higher education. A paper presented at the Scandinavian Summer Cruise at the Baltic Sea (theme: Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century), (Organized by Karoliniska Institutet, EARLI SIG Higher Education, and IKIT), Stockholm, Sweden.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2004, September) Conceptual artifacts and a "trialogical" approach to learning. A paper at the 3rd Nordic Conference on Cultural and activity research , Copenhagen, Danmark.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2004, June). "Trialogical" processes of mediation through conceptual artifacts. A paper presented at the Scandinavian Summer Cruise at the Baltic Sea (theme: Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century), Organized by Karoliniska Institutet, EARLI SIG Higher Education, and IKIT, Stockholm, Sweden. Available online.

Paavola, S., Lakkala, M., & Ilomäki, L. (2004). Oppimisaihiot kehittyneiden tieto- ja oppimiskäsitysten välittäjinä? Symbosium-esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa 21-23.4.2004, Hämeenlinna.

Paavola, S., & Sintonen, M. (2004, August). Why (and How) Why-Questions? A paper at CogSci2004 Conference (26th Annual Meeting of the Cognitive Science Society), Chicago, USA.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Engeström, R., Kangas, K., Bollström-Huttunen, M., & Hakkarainen, K (2004, June). The Artifact Project: Hybrid Knowledge Building in a Networked Learning Environment. A paper presented at the Scandinavian Summer Cruise at the Baltic Sea (theme: Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century), Organized by Karoliniska Institutet, EARLI SIG Higher Education, and IKIT, Stockholm, Sweden. Available online.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., & Hakkarainen, K. (2004, June). Virtual Design Studio as a Learning Environment. A paper presented at the Scandinavian Summer Cruise at the Baltic Sea (theme: Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century), Organized by Karoliniska Institutet, EARLI SIG Higher Education, and IKIT, Stockholm, Sweden. Available online.