2003

Hakkarainen, K. (2003). Can cognitive explanations be eliminated? Science & Education, 12(7), 671-689.

Hakkarainen, K. (2003). Emergence of progressive inquiry culture in computer-supported collaborative learning. Learning Environments Research, 6(2), 199-220.

Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384-401.

Hakkarainen, K. (2003). Progressive inquiry in a computer-supported biology class. Journal of Research in Science Teaching 40(10), 1072-1088.

Hakkarainen, K. (2003). Tieteellinen kognitio, kulttuurinen oppiminen ja tiedon yhteisöllinen tuottaminen. Kasvatus, 34(1), 5-17.

Hakkarainen, K. (2003). Tieteellisen opettajan kunnioittaminen. Psykologia, 38(5), 363-364.

Hakkarainen, K., Paavola, S., & Lipponen, L. (2003). Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin. Aikuiskasvatus, 21(1), 4-13.

Hakkarainen, K., & Palonen, T. (2003). Patterns of Female and Male Students' Participation in Peer Interaction in Computer-supported Learning. Computers & Education, 40(4), 327-342.

Ilomäki, L., Jaakkola, T., Lakkala, M., Nirhamo, L., Nurmi, S., Paavola, S., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (2003). Principles, models and examples for designing learning objects (LOs). Pedagogical guidelines in CELEBRATE. A working paper for the European Commission, CELEBRATE Project, IST-2001-35188, delivered May 2003. Available online.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (Eds.) (2003). Computers in school's daily life. A final report of the Educational Technology Project of City of Helsinki 1996-2000. City of Helsinki Publication Series A3:2003. Available online.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Rahikainen, M.1), Sillanpää, H., & Iivonen, M. (2003). Tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppitunneilla. Espoon koulutoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke 2000-2004, Työpapereita 1/2003. Saatavilla verkossa.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Sillanpää, H. (2003). Tutkimuksen näkökulma koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Espoon koulutoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke 2000-2004, Työpapereita 2/2003. Saatavilla verkossa.

Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2003). Piloting Participatory Designing within a Collaborative Learning Environment. Journal of Interactive Learning Research 14(2), 185-207.

Lakkala, M., Ilomäki, L., Veermans, M. & Paavola, S. (2003). Using LOs in advanced pedagogical practice. A working paper for the European Commission, CELEBRATE Project, IST-2001-35188, delivered October 2003. Available online.

Lipponen, L. (2003). Katsaus yhteisöllisen verkko-oppimisen lupauksiin ja todellisuuteen. Kasvatus - Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 34, 296-302.

Lipponen, L., Rahikainen1), M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2003). Patterns of participation and discourse in elementary students' computer-supported collaborative learning. Learning and Instruction, 13(5), 487-509.

Nurmela, K., Palonen, T., Lehtinen, E., & Hakkarainen, K. (2003). Developing tools for analyzing CSCL process. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Designing for change in networked learning environments: Proceedings of the International Conference of Computer-supported Collaborative Learning 2003 (pp. 333-342). Dordrecht: Kluwer.

Paavola, S. (2003). Sävyt ja yksityiskohdat abduktiivisen salapoliisipäättelyn perustana. Synteesi 2, 48-57.

Paavola, S. (2003). Dualismeista dynamiikkaan - filosofian roolista yhteiskuntatieteiden metodologiassa. Teoksessa J. Eskola & S. Pihlström (toim.), Ihmistä tutkimassa. Yhteiskuntatieteiden metodologian ajankohtaisia kysymyksiä (ss. 31-52). Kuopio: Kuopio University Press.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2003). A Knowledge Creation Metaphor - an Emergent Epistemological Approach to Learning. In W. F McComas (Ed.) The Proceedings of the 6th International History, Philosophy & Science Teaching Conference. CD-Rom. November 7 - 11, 2001, Denver, Colorado, USA.

Palonen, T., Hakkarainen, K., Talvitie, J., & Lehtinen, E. (2003). Heikot ja vahvat verkostosidokset ja osaamisen keskittyminen tiimityössä - esimerkkinä telealan yritysympäristö. Aikuiskasvatus, 21(1), 14-27.

Salo, P., Järvelä, S., & Lipponen, L. (2003). The individual students' interpretations of their contribution to the computer mediated discussions. Journal of Interactive Learning Research, 14, 99-122.

Veermans, M., Ilomäki, L., Lakkala, M., & Sillanpää, H. (2003). Espoon tutkimuskoulujen oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö Espoon opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke, Työpapereita 3/2003.

Viemerö, V., & Hakkarainen, K. (2003). Psykologian reaalikokeen dialoginen kehittäminen. Teoksessa A. Lehtinen & L. Houtsonen (toim.), Oppi osaamiseksi - tieto tulokseksi: Ylioppilastutkinnon 150 -vuotisjuhlaseminaari (s. 134-152). Helsinki: Ylioppilastutkintolautakunta.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K. (2003). Tutkiva oppiminen: tiedon ja oman itsensä rakentaminen. Esitelmä "Solmut auki - ongelmasta oppimiseen" päivillä 8-9.9.2003, Oulu.

Hakkarainen (2003). Tiedon yhteisöllinen tuottaminen. Oulun yliopiston opetusteknologiatorilla esitetty keynote address, 17.10.2003, Oulu.

Hakkarainen, K. (2003, October). Networks, knowledge building, and epistemic agency. A keynote address presented at Joensuu University Learning and Instruction symposium, JULIS 03, Joensuu, Finland.

Hakkarainen, K. (2003). Episteeminen toimijuus ja vuorovaikutuksen muodot tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1.-2.12.2003, Työväen akatemia, Kauniainen.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. (2003, April). From project learning to progressive inquiry. A poster presented at a symposium on title "International Design Principles for Knowledge Building: Innovative Learning processes in Knowledge-rich Interactive Environments", the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, Chicago, USA.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., & Pyysalo, R. (2003, August). Progress toward knowledge-building inquiry. In S. Cacciamani (Chair), Towards a knowledge building culture: Knowledge Forum across contexts and cultures. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Paavola, S (2003). Käsitteellistä rock & rollia toimijaverkkoteoriasta kognitioon. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1-2 joulukuuta 2003, Työväen akatemia, Kauniainen.

Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2003). Teesejä tutkivasta oppimisesta. Esitelmä Korkealentoisia kokeiluja ja maanläheisiä mahdollisuuksia: Aktiivinen ja tutkiva oppiminen yliopistossa seminaarissa, 11. 04. 2003, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Hakkarainen, K., & Palonen, T. (2003). Patterns of knowledge building in computer-supported inquiry. In P. A. Kirschner (Chair), The social psychological dimension of social interaction and the effects of cultural backgrounds in CSCL. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Iivonen, M. (2003). Opiskelijoiden osallistuminen yhteisölliseen ja ongelmalähtöiseen työskentelytapaan - kokemuksia toiminnasta verkko-oppimisympäristössä. Esitelmä Interaktiivinen tietotekniikka koulutuksessa -konferessissa, 9.-11.4.2003, Hämeenlinna.

Iivonen, M., Lahti, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003, December). Student reflections in collaborative design process. A paper presented at the INTERLEARN Conference, Helsinki, Finland.

Ilomäki, L. (2003). Oppimisaihiot rikastamassa opetusta. Esitelmä ensimmäisillä valtakunnallisilla Virtuaalikoulupäivillä 10.-11.3.2003, Helsinki.

Ilomäki, L. (chair) (2003, August). Designing virtual learning material. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Ilomäki, L., & Hakkarainen, K. (2003, August). Effects of the use of technology on school management practice: an inquiry. A paper presented at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2003, December). A framework for evaluating school development with ICT. A paper presented at the INTERLEARN Conference, Helsinki, Finland.

Ilomäki, L., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2003, June). Conscious ICT policy as a strategy to promote equity in school? A case study from Finland. An invited presentation in OECD/Hungary Workshop Promoting equity through ICT in education: projects, problems, prospects, Budapest, Hungary.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Paavola, S. ja Rahikainen1), M. (2003). Oppimisaihiot tutkimuskohteena. Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, seminaari 31.1.2003, Helsinki.

Ilomäki, L., & Nurmi, S. (2003). Käyttäjät ja pedagogiset ratkaisut oppimisaihioiden suunnittelun perustaksi. Ajatuksia ja muutamia alustavia tuloksia CELEBRATE-tutkimusprojektista. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa Hämeenlinnassa 17.-19.4.2003.

Lahti, H. (2003). Käsityötuotteen yhteisöllinen suunnitteluprosessi verkko-oppimisympäristössä. Esitelmä Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa -seminaarissa 31.1.2003, Helsingin ylipisto, Helsinki.

Lahti, H., Iivonen, M., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003, December). Supporting experts' participatory designing in a higher educational setting. A paper presented at the INTERLEARN Conference, Helsinki, Finland.

Lahti, H., Iivonen, M., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2003). Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisen esine-projektin tukena. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 1.-2.12.2003, Kauniainen.

Lakkala, M., Lallimo, J. & Hakkarainen, K. (2003) Opettajien pedagogiset käytännöt teknologian tukeman tutkivan oppimisen toteuttamisessa. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1.-2.12.2003, Kauniainen.

Lakkala, M., Lipponen, L., Rahikainen1), M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2003, June). Developing a framework for evaluating the implementation of technology mediated collaborative inquiry. A poster presented at the CSCL2003 conference, Bergen, Norway.

Lakkala M., Muukkonen, H., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2003, August). Analysing the pedagogical implementation of progressive inquiry in a university course. In S. Lindblom-Ylänne, & Vermunt, J. (Chairs), Various perspectives on collaborative learning and the quality of knowledge construction in higher education. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Lakkala, M., Rahikainen1), M., & Lallimo, J. (2003). Tutkivan verkko-oppimisen pedagogisten käytäntöjen kehittäminen. Esitys Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa -seminaarissa 31.1.2003, Helsingin ylipisto, Helsinki.

Lakkala, M., Veermans, M., & Lallimo, J., (2003, August). Teachers' conceptions and practices in organising and scaffolding computer-mediated inquiry. In M. B. Ligorio (Chair), Implementing a pedagogically meaningful electronic learning environment in four different European school contexts. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Lallimo, J. (2003, August). Exploring expertise of networked knowledge-intensive work. A poster presented at the JURE pre-conference. The 10th Biennial EARLI Conference, Padova, Italy.

Lallimo, J., Lipponen, L., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (2003) Hybridinen asiantuntijuus moniammatillisessa työssä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1.-2.12.2003, Kauniainen.

Lallimo, J., Rahikainen1), M., & Lakkala, M. (2003). Tutkivan verkko-oppimisen pedagoginen organisointi ja oppimisympäristön opetukselliset tukirakenteet. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 9-11.4.2003, Hämeenlinna.

Lehtinen E., Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2003, August). Professional learning as building networked expertise?. In H. Gurber (Chair), Professional learning between ideology and reality. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2003) Kolme näkökulmaa yhteisölliseen oppimiseen ja teknologiaan. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1-2 joulukuuta 2003, Työväen akatemia, Kauniainen.

Muukkonen, H., Lallimo, J., Lipponen, l., & Hakkarainen, K. (2003). Hybrid expertise in multi-professional teamwork. Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa seminaari 31.01.2003, Helsingin yliopisto.

Muukkonen, H., Lipponen, L., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2003, August). Artifacts and talk: developing understanding of who knows what in a multi-professional team. A paper presented at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Muukkonen, H., Lipponen, L., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2003). Yhteisölliset verkkotyökalut moniammatillisten tiimien käytössä. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 9-11.4.2003, Hämeenlinna.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2003). Kolme näkökulmaa oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen. Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa seminaari 31.01.2003, Helsingin yliopisto.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2003, August). The meaning of mediation in the epistemology of innovative knowledge communities. A paper presented at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2003). Välittyneisyys ja trialogisuus innovatiivisten tietoyhteisöjen perustana. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät 1-2 joulukuuta 2003, Työväen akatemia, Kauniainen.

Paavola, S., Ilomäki, L., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2003, August). A framework for evaluating virtual learning materials through the three metaphors of learning. In L. Ilomäki (Chair), Designing virtual learning material. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Rahikainen1), M., & Järvelä, S. (2003, August). How students with different initial goal orientations are coping with computer-supported collaborative inquiry learning? In S. Narciss (Chair), Achievement and motivation in computer-based learning environments. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Rahikainen1), M., Lallimo, J., Lipponen, L., Lakkala, M., & Kleine Staarman, J. (2003, August). Use of scaffolds in collaborative networked learning environments. A paper presented at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Salovaara, H., Järvelä, S., & Rahikainen1), M. (2003, August). Students' motivation and cognitive self-regulation in a new pedagogical culture - context oriented and mixed method approach. In S. Volet (Chair), Motivation in educational contexts - Alternative approaches to look at the ways of acting from a motivational perspective. Symposium conducted at the 10th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Padova, Italy.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Hakkarainen, K., Iivonen, M., & Engeström, R. (2003). Luokkahuoneprosessit tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 1.-2.12.2003, Kauniainen.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Iivonen, M., & Lahti, H. (2003). Virtuaalinen design studio oppimisympäristönä. Toiminnan teorian ja sosiokulttuurisen tutkimuksen päivät, 1.-2.12.2003, Kauniainen.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., & Hakkarainen, K. (2003, June). A comparison of students' orientations in three educational settings. A poster presented at the CSCL2003 Conference, Bergen, Norway.

Sillanpää, H. & Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2003). Koulun kehittäminen ja tieto- ja viestintätekniikka. Oppimisen tutkimus käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, seminaari 31.1.2003, Helsinki.

Sillanpää, H., Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2003, December). Leadership and school development. A paper presented at the INTERLEARN Conference, Helsinki, Finland.

Sillanpää, H. , Ilomäki, L., & Lakkala, M. (2003). Tvt ja koulun muutoshaasteet rehtorin näkökulmasta. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa 9.-11.4.2003, Hämeenlinna.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans