2002

Hakkarainen, K., Lipponen, L. & Järvelä, S. (2002). Epistemology of inquiry and computer-supported collaborative learning. In T. Koschmann, N. Miyake, & R. Hall (Eds.), CSCL2: Carrying Forward the Conversation (pp. 129-156). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hakkarainen, K., Palonen, T., & Paavola, S. (2002) Three perspectives on studying expertise. In P. Bell, R. Stevens, & T. Satwicz (Eds.), Keeping learning complex: The Proceedings of the Fifth Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 131-138). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hakkarainen, K., Palonen, T., & Paavola, S. (2002). Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen. Psykologia 6, 448-464.

Hakkarainen, K., & Sintonen, M. (2002). Interrogative Model of Inquiry and Computer-Supported Collaborative Learning. Science & Education, 11(1), 25-43.

Hyppönen, O. (2002). Asynkroninen vuorovaikutus verkossa - Keskusteluanalyyttinen näkökulma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Aikuiskasvatustieteen laitos. Pro Gradu –työ.

Iivonen, M. (2002). Verkkokurssilla - Opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Pro Gradu -työ. Saatavilla verkossa.

Ilomäki, L. (toim.) (2002). Tietotekniikka koulun arjessa. Loppuraportti Helsingin kaupungin tietotekniikkaprojektista 1996-2000. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A2:2002. Saatavilla verkossa.

Ilomäki, L., Hakkarainen, K., Lakkala, M., Rahikainen1), M., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (2002). Uses of New Technology Across Genders and Generations: Comparing the Development of Students' And Teachers' ICT Skills and Practices of Using ICT. In K. Fernstrom (Ed.) The Proceedings of Third International Conference on Information Communication Technologies in Education (pp. 539 - 548). Athens: National and Kapodistrian University of Athens.

Ilomäki, L., Oravainen, K., Lakkala, M. & Iivonen, M. (2002). Espoon opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen. Espoon opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke. Työpapereita 2 / 2002. Saatavilla verkossa.

Isotalus, P., & Muukkonen, H. (2002). Animated agent immediacy and news services with handheld computers. Communication Quarterly, 50, 78-92.

Isotalus, P., Palosaari, A., & Muukkonen, H. (2002). Links with the past. Reading news from PDA and comparing it to other media. Nordicom Information, 24, 49-56.

Lakkala, M., Ilomäki, L., Iivonen, M., Tapola, A., & Hakkarainen, K. (2002). Tutkimusmalli koulujen kehittymisen seurantaan. Espoon opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke. Työpaperit 1 / 2002.

Lakkala, M., Ilomäki, L., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2002). Virtual communication in middle school students' and teachers' inquiry. In G. Stahl (Ed.), Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 443-452). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Available online.

Lakkala, M., & Lallimo, J. (2002). Verkko-oppimisen organisointi ja ohjaaminen kohti tutkivaa ongelmakeskeistä oppimista. Teoksessa K. Koskinen, T. Renko & E. Vihervaara (toim.), Etälukion käsikirja. Ohjeita ja malleja etäopetuksen aloittamiseen ja käytännön työhön. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla verkossa.

Leinonen, T., Virtanen, O., Hakkarainen, K., & Kligyte, G. (2002). Collaborative Discovering of Key Ideas in Knowledge Building. In G. Stahl (Ed.), Computer-supported collaborative learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 529-530). Mahwah: Erlbaum.

Lipponen, L. (2002). Exploring foundations for computer-supported collaborative learning. In G. Stahl (Ed.), Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 72-81). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Available online.

Lipponen, L., Rahikainen1), M., Hakkarainen, K., & Palonen, T. (2002). Effective participation and discourse through a computer network: Investigating elementary students' computer-supported interaction. Journal of Educational Computing Research, 27, 353-382.

Oravainen, K., Ilomäki, L., Hakkarainen, K., & Tapola, A. (2002). Information and communication technology in principal's work. A description about Dutch, Finnish and other European principals' opinions. School Managers Center, European Schoolnet. Available online.

Paavola, S. (2002). An Abductive Approach to the Learning/Meno Paradox. In S. Lehti & K. Merenluoto (Eds.) Proceedings of the Third European Symposium on Conceptual Change. A Process Approach to Conceptual Change (pp. 242-250). June 26.-28.2002, Turku, Finland, Faculty of Education. Available online.

Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2002). Epistemological Foundations for CSCL: A Comparison of Three Models of Innovative Knowledge Communities. In G. Stahl (Ed.), Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 24-32). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Available online.

Rahikainen1), M. (2002). Democratization of students' participation in computer-supported inquiry learning. In P. Bell, R. Stevens, & T. Satwicz (Eds.), Keeping learning complex: The Proceedings of the Fifth Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 375-382). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Rahikainen1), M., Emans, B., & Lakkala, M. (Eds.) (2002). Intermediate Field Test Report. A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2002). Three orientations of weaving design. In D. Durling & J. Shackleton (Eds.), Common ground: Design Research Society International Conference 2002 (pp. 1010-1022). Staffordshire, UK: Staffordshire University Press.

Siren, S. & Hakkarainen, K. (2002). The cognitive concept of expertise applied to expertise in translation. Across Languages and Cultures, 3(1), 71-82.

Verkasalo, M., & Hakkarainen, K. (2002) Teachers' information-society values and the use of information and communication technologies. In P. Bell, R. Stevens, & T. Satwicz (Eds.), Keeping learning complex: The Proceedings of the Fifth Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 481-488). Mahwah, NJ: Erlbaum.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K. (2002, November). Foundations of computer-supported inquiry - Between epistemology and ontology. An invited address presented at the State of the Art Conference of CSCL, Faculty of Education, University of Oslo, Oslo, Norway.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., & Pyysalo, R. (2002, August). From project learning to knowledge-building inquiry. A paper presented at Knowledge Forum summer school, Ontario Institution for Studies in Education, University of Toronto, Canada.

Iannaccone A., Ligorio, M.B., Talamo, A., Stahl, G., Scheltinga, H., Kollias, V., Mamalougos, N., Cesareni, D., Pontecorvo, C., Lakkala, M., Rahikainen1), M., Lipponen, L., Hakkarainen, K., Molenaar, I., Kraan, A., Simons, R.J., Sligte, H., Vosniadou, S., Dean, P., Leinonen, T., Gómez-Skarmeta, A., Appelt, W. (2002, June). Fostering A Shared Culture to Develop a Web-Based Platform for International Collaborative Learning. Symposium "Different worlds, diverse experiences: social interactions in Collaborative Virtual Environments (CVEs)". A paper presented at the 5th ISCRAT Conference (International Society for Cultural Research and Activity Theory), Amsterdam, the Netherlands.

Ilomäki, L. (2002, August). Pedagogical ICT in education. Finnish experiences of the OECD/CERI Study. A presentation at the conference Innovative Praxis mit Neuen Medien in Schulen, Dortmund, Germany.

Isotalus, P., & Muukkonen, H. (2002). How Do Users of PDAs React to an Animated Human Character in Online News? NCA Annual Convention 2001, Atlanta, USA.

Korhonen, K., Haatainen, E., Leinonen, T., Lallimo, J., & Rahikainen1), M. (2002). ITCOLE-projekti: Kohti modulaarista ja joustavaa opiskeluympäristöä. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 17.-19.4.2002, Hämeenlinna.

Laat, De, M., & Rahikainen1), M. (2002, August). Fostering communities of practice: How to facilitate e-learning and development of expertise throughout an organization. A poster presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, USA.

Lahti, H. (2002). Käsityötieteen verkkokurssi opiskelijoiden ja ohjaajien kokemana. Esitelmä Ainedidaktiikan symposiumissa, 1.2.2002, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Helsinki.

Lahti, H. (2002, August). Collaboration in Computer Supported Textile Designing. Poster presentation at the FILE symposium (Future Technological Development for Interactive and Inspirational Learning Environments), University of Oulu, Oulu, Finland.

Leinonen, T., Virtanen, O, Hakkarainen, K., & Kligyte, G (2002). Collaborative Discovering of Key Ideas in Knowledge Building. In G. Stahl (Ed.), Computer-supported collaborative learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 529-530). Mahwah: Erlbaum. Available online.

Paavola, S. (2002, May). Abduction versus Inference to the Best Explanation - How to Analyze Processes of Discovery?. A paper at the CENSS2002 Conference (Causation and Explanation in Natural and Social Sciences), Ghent, Belgium.

Paavola, S. (2002, June). Peircean "Semiotism" as an Alternative to Rationalism and Empiricism: A New Epistemology of Learning and Inquiry. A paper at the 21st Annual Meeting of the Semiotic Society of Finland, Imatra, Finland.

Paavola, S. (2002). Sävyt ja yksityiskohdat salapoliisipäättelyn lähtökohtana. Esitelmä Semiotiikan päivillä (Sävyt, nyanssit, karaktäärit), 30.11.02, Helsinki.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Lahti, H. (2002, August). Scenario for Facilitating Social Creativity and Knowledge Building in Collaborative Designing. PowerPoint and KnowledgeForum database presentation at Summer Institute 2002, Institute for Knowledge Innovation and Technology, University of Toronto, Toronto, Canada.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., Iivonen, M., & Hakkarainen, K. (2002). Computer-support for participatory designing - A pilot study. In G. Stahl (Ed.), Computer-supported collaborative learning: Foundations for a CSCL community. Proceedings of the Computer-supported Collaborative Learning 2002 Conference (pp. 652-653). Mahwah: Erlbaum.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans