2001

Dillenbourg, P., Eurelings, A., & Hakkarainen, K. (Eds.) (2001). European perspectives on Computer-supported collaborative learning: Proceedings of the First European Conference of Computer-supported Collaborative Learning. Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute.

Hakkarainen, K. (2001). Aikuisten oppiminen verkossa. Teoksessa P. Sallila & P. Kalli (toim.), Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja (16-52). Jyväskylä: Gummerus.

Hakkarainen, K. (2001). Learning as interaction. In H. Hyötyniemi (Ed.), Feedback to the future: Systems, cybernetics, and artificial intelligence. Proceedings of the 9th Finnish Artificial Intelligence Conference (143-158). Publications of the Finnish Artificial Intelligence Society 15. Helsinki: Copy-Set Oy.

Hakkarainen, K., Lakkala, M., Rahikainen1), M., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2001). Conclusions - pedagogical guidelines for designing ITCOLE CSCL. In M. Lakkala, M. Rahikainen1), M., & K. Hakkarainen (Eds.), Perspectives of CSCL in Europe: A Review (84-96). A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249.
Available online.

Hakkarainen, K., Lipponen, L., & Järvelä, S. (2001). Epistemology of inquiry and computer-supported collaborative learning. In T. Koschmann, R. Hall, & N. Miyake, (Eds.) CSCL2: Carrying forward the conversation, (pp. 128-156). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hakkarainen, K., & Lipponen, L. Muukkonen, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2001). Oppimisympäristöjen kognitiivinen tutkimus. Teoksessa P. Saariluoma, M. Kamppinen & A. Hautamäki (toim.), Moderni kognitiotiede (ss. 152-172). Helsinki: Gaudeamus.

Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Lipponen, L., Ilomäki, L., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (2001). Teachers' Skills and Practices of Using ICT and Their Pedagogical Thinking. Journal of Technology and Teacher Education, 9, 181-197.

Hakkarainen, K., Rahikainen1), M., Lakkala, M., Lipponen, L. (2001). Implementation of Progressive Inquiry in Finnish CSCL-settings. In M. Lakkala, M. Rahikainen1), M., & K. Hakkarainen (Eds.), Perspectives of CSCL in Europe: A Review (30-45). A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249.
Available online.

Ilomäki, L. ja Rahikainen1), M. (2001). Opettajat, oppilaat ja tietotekniikka: erilaiset käyttökulttuurit. Helsingin kaupungin tietotekniikkaprojektin tuloksia. Kasvatus, 1, 24 - 35.

Ilomäki, L., Syri, J. & Lehtinen, E. (2001). A Case Study of ICT and School Improvement at Länsimäki Lower Secondary School, Finland. OECD / CERI ICT Programme. Available online.

Ilomäki, L., Tapola. A, Hakkarainen, K., Koivisto, J., Lakkala, M. ja Lehtinen, E. (2001). Opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö sekä pedagoginen soveltaminen. Vertailututkimus helsinkiläisten opettajien käsityksistä vuosina 1997 ja 1999. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja, A3:2001. Saatavilla verkossa.

Järvelä, S., Hakkarainen, K. , Lehtinen, E., & Lipponen, L. (2001). Creating Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) Culture in Finnish Schools: Research Perspectives on Sociocognitive Effects. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 11 (4/5/6), 365-374.

Koivisto, J., Ilomäki, L., Hakkarainen, K., Lakkala, M., Lipponen, L., Syri, J. ja Lehtinen, E. (2001). Ammatillisten oppilaitosten opettajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä. In P. Sallila & P. Kalli (toim.), Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja (215-245). Jyväskylä: Gummerus.

Koivisto, J., Syri, J., Ilomäki, L. ja Tapola, A. sekä Hakkarainen, K., Lakkala, M., Lehtinen, E., Lipponen, L., Muukkonen, H. ja Rahikainen1), M. (2001). Vanhempien käsityksiä lastensa tieto- ja viestintätekniikan koulukäytöstä. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja A1:2001.

Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2001) Yhteistyön luonne tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Artelogi, 8, 19-28.

Lahti, H., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2001). The nature of collaboration in computer-supported designing. In P. Dillenbourg, A. Eurelings., & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (381-388). Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online.

Lakkala, M., Muukkonen, H., Ilomäki, L., Lallimo, J., Niemivirta, M., & Hakkarainen, K. (2001). Approaches for analysing tutor's role in a networked inquiry discourse. In P. Dillenbourg, A. Eurelings., & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (389-396). Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online.

Lakkala, M., Rahikainen1), M., & Hakkarainen, K. (Eds.) (2001). Perspectives of CSCL in Europe: A Review. A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249. Available online.

Lehtinen, E., Sinko, M., & Hakkarainen, K. (2001). ICT in Finnish Education: How to scale up best practices. The International Journal of Educational Policy, Research and Practice, 2(1), 77-89.

Leinonen, T., Hakkarainen, K., Appelt, W., Dean, P., Cesareni, D., Gómez-Skarmetav, A., Ligorio, B., Lipponen, L., Merisaari, L., Mielonen, S., Pontecorvo, C., Sligte, H., Talamo, A., & Vosniadou, S. (2001). ITCOLE Project - Designing Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building. In C. Montgomerie& J. Viteli (Eds.), Proceedings of EdMedia 2001, Norfolk, USA, Association for the Advancement of Computing in Education.

Lipponen, L. (2001). Computer-supported collaborative learning: From promises to reality. Doctoral dissertation, University of Turku, Series B, Humanoira, 245.

Lipponen, L. (2001). Supporting collaboration with computers. In M. Lakkala, M. Rahikainen1), M., & K. Hakkarainen (Eds.), Perspectives of CSCL in Europe: A Review (7-17). A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249. Available online.

Lipponen, L., Rahikainen1), M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2001). Analyzing patterns of participation and discourse in elementary students' online science discussion. In P. Dillenbourg, A. Eurelings., & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (pp. 421-428). Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online.

Muukkonen, H., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2001). Characteristics of university students' inquiry in individual and computer-supported collaborative study process. In P. Dillenbourg, A. Eurelings., & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (462-469). Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online.

Nurmi, S., Vuorela, M., Salo, P., Tapola, A., Ilomäki, L., & Lehtinen, E. (2001). A Case Study of ICT and School Improvement at Kupittaa Upper Secondary School, Finland. OECD/CERI ICT Program. Available online.

Paavola, S. (2001). Essential Tensions in Scientific Discovery. In P. Ylikoski & M. Kiikeri (Eds.), Explanatory Connections. Electronic essays dedicated to Matti Sintonen. Available online.

Pyysalo, R., Iivonen, M. & Lallimo, J. (2001). Overview of the Recent CSCL Research in Europe. In M. Lakkala, M. Rahikainen1), M., & K. Hakkarainen (Eds.), Perspectives of CSCL in Europe: A Review (23-29). A report for the European Commission, ITCOLE Project, IST-2000-26249. Available online.

Rahikainen1), M., Ilomäki, L., Hakkarainen, K., Lehtinen, E., Lipponen, L., & Muukkonen, H. (2001). Peruskoulu ja lukion oppilaiden käsityksiä tietotekniikasta ja oppimisesta. Vuosien 1998 ja 2000 aineistojen vertailu. Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, Mediakeskus. Työpapereita 1:2001. Saatavilla verkossa.

Rahikainen1), M., Lallimo, J., & Hakkarainen, K.(2001). Progressive inquiry in CSILE environment: teacher guidance and students' engagement. In P. Dillenbourg, A. Eurelings., & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (pp. 520-528). Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online.

Salo, P., Ilomäki, L, Tapola, A., Nurmi, S., Vuorela, M., & Lehtinen, E. (2001). A Case Study of ICT and School Improvement at Oulu Teacher Training Upper Level Comprehensive School, Finland. OECD/CERI ICT Program. Saatavilla verkossa.

Salovaara, H., Salo, P., Rahikainen1), M., Lipponen, L., & Järvelä, S. (2001). Developing technology-supported inquiry practices in two comprehensive school classrooms. In C. Montgomerie & J. Viteli (Eds.), Proceedings of EdMedia 2001, Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in Education.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2001). Construction and composition in experts' and novices' weaving design. Design Studies, 22 (1), 44-66.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Raami, A., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (2001). Computer-support for collaborative designing. International Journal of Technology and Design Education, 11, 181-202.

Tapola, A, Hakkarainen, K., Syri, J., Lipponen, L., Palonen, T., & Niemivirta, M. (2001). Motivation and Participation in Computer-supported Collaborative Learning. In P. Dillenbourg, A. Eurelings & K. Hakkarainen (Eds.), European Perspectives on Computer-Supported Collaborative Learning. Proceedings of the First European Conference on CSCL (pp. 585-592). McLuhan Maastricht, the Netherlands: Maastricht McLuhan Institute. Available online .

Tapola, A., Ilomäki, L. Nurmi, S., Vuorela, M., Salo, P., & Lehtinen, E. (2001). A Case Study of ICT and School Improvement at Aurora Primary School, Finland. OECD/CERI ICT Programme. Available online.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K. (2001). Metaphors of Learning and Computer-supported Collaborative Inquiry. An invited address presented at Simon Fraser University November 14, 2001, British Columbia, Canada.

Hakkarainen, K. (2001, November). Can cognitive explanations be eliminated? A paper presented at the 6th International History, Philosophy & Science Teaching Conference, Denver, Colorado, USA.

Hakkarainen, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P., and members of the Centre for Research on Networked Learning and Knowledge Building (2001, November). Facilitating progressive inquiry through computer-supported collaborative learning: An overview of Finnish experiences. A poster presented at the Telelearning 2001: The Future of (e)learning conference, Vancouver, BC, Canada.

Ilomäki, L. (2001, August-September). ICT as a possibility for school development. A poster presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Ilomäki, L., Lakkala, M., Tapola, A., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). The teacher community and ICT - what will change? A poster presented at the 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, Switzerland.

Ilomäki, L., Syri, J., & Rahikainen1), M. (2001, August-September). ICT as possibility for school development. A poster presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Järvelä, S., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (2001, August-September). Meaningful participation in a process of computer-supported inquiry - Analyses of students' motivational involvement. In Goldman, S. (Chair), Social and cognitive assessment of computer supported inquiry. Symposium conducted at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Laat, De, M. & Rahikainen1), M. (2001, August-September). Support for self-regulation in group learning. A poster presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Lahti, H. (2001). Käsityön virtuaaliverstas. Esitelmä Käsi- ja taideteollisuusalan pohjoismaisessa kongressissa (Kotiteollisuuskäräjät), 8.10.2001, Tampere.

Lakkala, M. & Syri, J. (2001). Uutta toimintakulttuuria yläasteelle - tutkivan verkko-oppimisen keinoin toteutetun etätyöprojektin arviointia. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 20.-21.4.2001, Hämeenlinna.

Lakkala, M., Syri, J., Lallimo, J. Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). New learning culture to school? Evaluating a virtual learning project in lower secondary school. A paper presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Lallimo, J., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). Building bridges for progressive inquiry in networked learning environments. A paper presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Leinonen, T., Hakkarainen, K., Appelt, W., Dean, P., Cesareni, D., Gómez-Skarmetav, A., Ligorio, B.5, Lipponen, L.2, Merisaari, L.9, Mielonen, S.1, Pontecorvo, C.6, Sligte, H.7, Talamo, A., & Vosniadou, S. (2001, March). The ITCOLE Software - A Web-based Environment for Collaborative Learning and Knowledge Building. A demonstration at the First European Conference of Computer-supported Collaborative Learning (Euro-CSCL), Maastricht, The Netherlands.

Lipponen, L., Lallimo, J., Rahikainen1), M., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). Exploring participation and quality of discourse in primary students' computer supported collaborative learning. A roundtable presentation at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Lipponen, L., Paavola S., Sintonen M., & Hakkarainen K. (2001, August-September). Where do thoughtful questions come from? Challenges of building a computer-supported inquiry culture. In S. Goldman (Chair), Social and cognitive assessment of computer supported inquiry. Symposium conducted at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Lonka, K., Hakkarainen, K. & Sintonen, M. (2001, November). Progressive Inquiry learning - How to foster scientific thinking and conceptual change in medicine. A paper presented at the Sixth Conference of the International History, Philosophy and Science Teaching Group, Denver, Colorado, USA.

Lonka, K, Lindblom-Ylänne, S., Nieminen, J., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). Conceptions of learning and personal epistemologies: Are they interwined? In C. De Brabander (Chair), Personal epistemology, a search for conceptual clarification. Symposium conducted at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Muukkonen, H. (2001). Mobiilius ja oppiminen. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa (ITK '01) 17.-19..4.2001, Hämeenlinna. Symposium-esitys.

Paavola, S., Hakkarainen, K., Sintonen, M. & Lonka, K. (2001, November). Progressive Inquiry Learning: Facilitating Scientific Thinking in Education. A symposium organized in the 6th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Denver, Colorado, USA.

Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). Abductive methodology as an instigation for conceptual change. A paper presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Palonen, T., Lehtinen, E., & Hakkarainen, K. (2001, August-September). Characteristics of expertise with process-oriented and knowledge-intensive organizations. In H. Gruber & J. Boshuizen (Chairs), Expert learning. Symposium conducted at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Rahikainen1), M. (2001, August-September). Developmental profiles of motivation in computer-supported inquiry-based learning: A four-year follow-up study. A paper presented at the 9th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Fribourg, Switzerland.

Seitamaa-Hakkarainen, P & Hakkarainen, K. (2001, July-August). Collaborative Cloth-design for Prematurely Born Babies in the Future Learning Environment (FLE). A paper presented at the Towards New Approaches in International Learning Conference, Savonlinna, Finland.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., & Hakkarainen, K. (2001, November). Collaborative Design within Future Learning Environment. A poster presented at the Telelearning 2001: The Future of (e)-learning conference, Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel, Vancouver, BC, Canada.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans