2000

Hakkarainen, K. (2000). Facilitating practices of knowledge building in education. In H. Van Der Meijden, R-J.Simons, F. de Jong (Eds.), Final Report, Computer-Supported Collaborative Learning Networks in Primary and Secondary Education, Project 2017, (pp. 25-30). University of Nijmegen.

Hakkarainen, K. (2000). Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus, 20, 84-98.

Hakkarainen, K., Hällfors, J., Kantola, P., Leminen, A., Merisaari, L., Saarniaho, R., & Sopenlehto, A.-M. (2000). Verkkokoulu projekti: Loppuraportti 24.09.2000. Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskuksen julkaisuja.

Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., Tuominen, T., Lakkala, M., & Lehtinen, E. (2000). Students' skills and practices of using ICT: Results of a national assessment in Finland. Computers and Education, 34(2), 103-117.

Hakkarainen, K., Syri, J., Golemati, M., Ilomäki, Kollias, V., L., Lakkala, M., Lehtinen, E., Lipponen, L., Mikkilä, M.-M., Muukkonen, H., Palonen, T., Rahikainen1), M., Vosniadou, S., Vlassa, M. (2000). A Final Evaluation Report of Netd@ys experience. A report presented to European Commission, DGXXII, January 2000. Available online.

Ilomäki, L. ja Lind, L. (2000). Tutkijapari Bereiter ja Scardamalia Suomessa. Tiedonrakentelun teoriaa ja käytäntöjä. Opetus ja teknologia, 6, 34-37.

Ilomäki, L., Tapola, A., Lakkala, M., Hakkarainen, K. sekä Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimusryhmä (2000). Tutkimus pedalyyttien ja LumaNetti-opettajien pedagogisista käsityksistä sekä tietotekniikan käytöstä ja osaamisesta. Espoon kaupungin opetusviraston tietotekniikkahanke. Työpaperit 1/2000.

Koivisto, J., Ilomäki, L., Syri, J., Lakkala, M., Hakkarainen, K. Lipponen, L., & Lehtinen, E. (2000). Ammatillisten oppilaitosten opettajat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä. Helsingin kaupungin opetusviraston tietotekniikkaprojektin seurantatutkimus. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A16:2000. Saatavilla verkossa.

Lakkala, M., Ilomäki, L., & Syri, J. (2000). Verkkokoulu oppimisympäristönä. Koulutuksen arviointi. Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, Mediakeskus. Työpapereita 1:2000.

Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen1), M., & Muukkonen, H. (2000). Computer Supported Collaborative Learning: A review. In H. Meijden, R. Simons, & F. de Jong (Eds.), Computer supported collaborative learning in primary and secondary education. A final report for the European Commission, Project 2017 (pp. 1-46). University of Nijmegen.

Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen1), M., Muukkonen, H., Lakkala, M., & Laine, P. (2000). Katsaus tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksiin. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A13: 2000. Saatavilla verkossa.

Lipponen, L. (2000). Towards knowledge building discourse: From facts to explanations in primary students' computer mediated discourse. Learning Environments Research, 3(2), 179-199.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., Rahikainen1), M. (2000). Introduction in schools: Addressing challenges for computer supported collaborative learning. In H. Meijden, R. Simons, & F. de Jong (Eds.), Computer supported collaborative learning in primary and secondary education. A final report for the European Commission, Project 2017 (pp. 127-138). University of Nijmegen.

Lonka, K., & Hakkarainen, K. (2000). Oppiminen vuonna 2020. Psykologia, 35 (2), 135-142.

Lonka, K., Hakkarainen, K., & Sintonen, M. (2000). Progressive Inquiry Learning for children: Experiences, Possibilities, and Limitations. European Early Childhood Education Research Journal, 8, 7-23.

Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2000). Patterns of Interaction in Computer-supported Learning: A Social Network Analysis. In B. Fishman & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 334-339). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Rahikainen1), M., Ilomäki, L., Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Lakkala, M., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (2000). Ala-asteen oppilaiden käsityksiä tietotekniikasta, oppimisesta ja tiedosta. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A6:2000.

Rahikainen1), M, Järvelä, S., & Salovaara, H. (2000). Motivational Processes in CSILE-based Learning. Proceedings of the Fourth International Conference on the Learning Sciences (pp. 50-51). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Rahikainen1), M., & Lallimo, J. (2000). Tietokoneavusteinen tutkivan oppimisen projekti ala-asteen ympäristötiedon opetuksessa. Teoksessa J. Sjöberg & S-E. Hansen (toim.): Kasvatus tulevaisuuteen - Pedagogik för framtiden (s. 75-83). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning. Rapporter Nr. 22, 2000.

Rahikainen1), M., Salovaara, H., Lipponen, L., Järvelä, S., Lallimo, J., Niemivirta, M., Syri, J., & Hakkarainen, K. (2000). Technology supported progressive inquiry in Finnish comprehensive school. In H. Van der Meijden, R.J. Simons & F. De Jong (Eds), Final report, Computer-supported collaborative learning networks in primary and secondary education, Project 2017, Annex 2: Case studies, (pp. 31-56). University of Nijmegen.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2000). Verkostopohjainen oppimisympäristö yhteisöllisen suunnittelun pohjana. Teoksessa J. Enkenberg & P. Väisänen & E. Savolainen (toim.), Opettajatiedon kipinöitä: kirjoituksia pedagogiikasta (87-101). Savonlinnan opettajakoulutuslaitos. Joensuun yliopisto. Saatavilla verkossa.

Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2000). Visualization and sketching in design process. Design Journal, 3, 3-14.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Lahti, H., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (2000). Collaborative designing in a networked learning environment. In S. A. R. Scrivener, L. J. Ball, & A. Woodcock (Eds.), Collaborative design (pp. 411-420). London: Springer.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Järvelä, S., Rahikainen1), M., Lipponen, L. & Salovaara, H. (2000). Yhteisöllisen verkko-oppimisen periaatteita ja menetelmiä. Motivationaaliset ja kognitiiviset haasteet. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 6.-8.4.2000, Aulanko, Hämeenlinna.

Lakkala, M., & Muukkonen, H., Lallimo, J., Ilomäki, L., & Hakkarainen, K. (2000, August-September). Analyzing tutor's contribution to progressive inquiry in CSCL environment. A paper presented at the Innovations in Higher Education 2000 Conference, Helsinki, Finland.

Lallimo, J. & Rahikainen1), M. (2000). Opettaja-oppilas -vuorovaikutus avoimessa oppimisympäristössä. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, 23.-25.11.2000, Turku.

Muukkonen, H. (2000, March). Progressive inquiry learning for virtual universities. A presentation at The Nordicinteractive event on collaboration support, UIAH Lume Centre, Helsinki, Finland.

Muukkonen, H. (2000). Virtuaalisen oppimisympäristön haasteita. MindTrek'00, Interaktiivinen tulevaisuus ja ihminen, 15.-16.11.2000, Tampere, Finland.

Muukkonen, H., Lakkala, M., & Hakkarainen, K. (2000, August-September). Engaging in a Progressive Inquiry Process with the Support of the Future Learning Environment (FLE-Tools). In H. Muukkonen (Chair), Computer supported collaborative inquiry: Theoretical and Practical Considerations. Symbosium conducted at the Innovations in Higher Education 2000 Conference, Helsinki, Finland.

Muukkonen, H., Lakkala, M. & Lallimo, J. (2000). Yhteisöllisen verkko-oppimisen hyviä käytäntöjä: Itsearviointi tutkivan oppimisen prosessissa sekä opettajan ohjauskäytäntöjen arviointi ja kehittäminen. Esitelmä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa, 8.-9.4.2000, Hämeenlinna.

Rahikainen1), M. (2000, May). Analyses of students' coping tendencies in computer supported progressive inquiry. A paper presented at the the 7th Workshop of Achievement and Task Motivation, Leuven, Belgium.

Rahikainen1), M. (2000, September). Computer supported inquiry-based learning -a motivational point of view. A paper presented in the Summer School of Interuniversity Center for Educational Research, Rhodes, Greece.

Seitamaa-Hakkarainen, P & Hakkarainen, K. (2000, July). Collaborative Cloth-design for Prematurely Born Babies in the Future Learning Environment (FLE). Paper presented at the Towards New Approaches in International Learning Conference, Savonlinna, Finland.

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Lahti, H. (2000). Future Learning Environment yhteisöllisen suunnittelun tukena. Esitelmä Ainedidaktiikan symposiumissa, 4.2.2000, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Sintonen, M., Hakkarainen, K., & Paavola, S. (2000, August-September). The interrogative model of inquiry in progressive inquiry. In H. Muukkonen (Chair), Computer supported collaborative inquiry: Theoretical and Practical Considerations. Symbosium conducted at the Innovations in Higher Education 2000 Conference, Helsinki, Finland.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans