1999

Hakkarainen, K., & Järvelä, S. (1999). Tieto- ja viestintätekniikka asiantuntijaksi oppimisen tukena. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus: työelämän ja koulutuksen näkökulmia (ss. 241-256). Porvoo: WSOY.

Hakkarainen, K., Lipponen, L., Ilomäki, L, Järvelä, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (1999). Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. Helsingin kaupungin opetusvirasto. Helsinki: Multiprint. Saatavilla verkossa.

Hakkarainen, K., Lipponen, L., Järvelä, S., & Niemivirta, M. (1999). The interaction of motivational orientation and knowledge-seeking inquiry in computer-supported collaborative learning. Journal of Educational Computing Research, 21, 263-281.

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L., (1999). Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Porvoo: WSOY.

Hakkarainen, K., & Sintonen, M. (1999). Interrogative approach on inquiry and computer-supported collaborative learning. Proceeding of the Fifth History, Philosophy, and Science Teaching Conference, September 14-19, University of Pavia, Italy.

Hakkarainen, K., Vosniadou, S., Laine, P., Syri, J., Keltanen, M., Muukkonen, H., Lipponen, L., Rahikainen1), M., Ilomäki, L., Lakkala, M., Kollias, V., & Mol, T. (1999). An intermediate evaluation report of Netd@ys 1998 experience. A report presented to European Commission, DGXXII, March 1999. Available online.

Ilomäki, L. (toim.) (1999) Etäpulpetista maailmalle. Loppuraportti Helsingin kahden yläasteen kannettavien tietokoneiden kokeilusta. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A11:1999. Saatavilla verkossa.

Ilomäki, L., Laine, P., Syri, J., Lallimo, J., Rahikainen1), M., Lakkala, M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, L., & Lehtinen, E. (1999). Tekniset ratkaisut ja pedagogiset mahdollisuudet. 2. seurantaraportti Helsingin koulujen tietoteknisistä edellytyksistä.. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A12:1999. Saatavilla verkossa.

Järvelä, S., & Lipponen, L (1999). Yhteisöllisen oppimisen pedagogisia haasteita. Täällä tietoyhteiskunnan alla. Interaktiivinen Teknologia Koulutuksessa 10-vuotisjuhlakonferenssi, Aulanko, Hämeenlinna, 15-17.4.1999. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 42-43.

Koivisto, J. Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., Lakkala, M., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (1999). The Utilisation of Information and Communications Technology in Vocational Education Institutions. City of Helsinki Publication Series A6a:1999.

Koivisto, J., Ilomäki, L., Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., Lakkala, M., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (1999). Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A6:1999.

Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen1), M., & Muukkonen, H. (1999). Computer supported collaborative learning: A review. The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 10. Department of Educational Sciences. University on Nijmegen. Available online.

Lipponen, L. (1999). Challenges for computer supported collaborative learning in elementary and secondary level: Finnish perspective. In C. Hoadley & J. Roschelle (Eds.), Proceedings of the CSCL '99: The Third International Conference on Computer Support for Collaborative Learning (pp. 368-375). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Lipponen, L. (1999). Kertomus kulttuurisesti suuntautuneen psykologian ydinmetaforana. Teoksessa J. Ihanus (toim.), Kulttuuri ja psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 49-76.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., Muukkonen, H., & Rahikainen1), M. (1999). Ala-asteen oppilaiden käsityksiä energiasta. CSILE-ympäristö osana tutkivan oppimisen projektia. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A3:1999.

Lipponen, L, Lakkala, M., Hakkarainen, K., Syri, J., Lallimo, J., Ilomäki, L., Muukkonen, H., & Rahikainen1), M. (1999). Learning through the Internet: A review of networked learning. A report to European Commission, DGXXII, November, 1999. Available online.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., & Lakkala, M. (1999). Collaborative Technology for Facilitating Progressive Inquiry: Future Learning Environment Tools. In C. Hoadley & J. Roschelle (Eds.), Proceedings of the CSCL '99: The Third International Conference on Computer Support for Collaborative Learning on title: Designing New Media for A New Millenium: Collaborative Technology for Learning, Education, and Training (pp. 406-415). Mahwah, NJ: Erlbaum. Available online.

Muukkonen, H., Rahikainen1), M., Hakkarainen, K., Lakkala, M., Lipponen, L., & Ilomäki, L., & Lehtinen, E. (1999). Oppilaiden tietotekninen osaaminen sekä oppimis- ja tietokäsitykset. Yläasteen ja lukion oppilaat. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A4:1999.

Paavola, S. (1999). Tarkennuksia salapoliisimetodologiaan, Sosiologia, 36 (2), 146-148. Saatavilla verkossa (Elektra-lisenssin kautta).

Seitamaa-Hakkarainen, P, & Hakkarainen, K., (1999). Vizualization and sketching in design process. Design Cultures. Design Cultures: an international conference of design research, The European Academy of Design, Sheffield, Hallam University, England, 30th March - 1st April, 1999.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K. (1999, April). Emergence of Scientific Culture of Inquiry in Computer-supported Collaborative Learning. A poster presented at an invited symposium on the title: "Knowledge Building in Diverse Contexts: Challenges for Teaching, Design, and Teacher Education", Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Montreal, Canada.

Hakkarainen, K. (1999, August). Learning Through the Internet. A keynote address presented at the meeting of European Association for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden.

Hakkarainen, K. (Chair), de Corte, E., Lehtinen, E., Pontecorvo, C., Simons, R.-J., & Vosniadou, S. (1999, Decemper). Analyzing Sociocognitive Effects of Computer-Supported Collaborative Learning: CL-NET Project. A panel organized at The Third Computer Support for Collaborative Learning Conference, Palo Alto, California, USA.

Hakkarainen, K. & Palonen, T. (1999, April). Analyzing patterns of interaction in a computer-supported classroom. A paper presented at the XX International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver, Canada.

Hakkarainen, K, Rahikainen1) M., & Lallimo, J. (1999, December). Progressive inquiry project in primary school biology lessons with CSILE. A poster presented at the Virtual Visits to Knowledge Society Network Sites Symposium, the Third Computer Support for Collaborative Learning Conference, Palo Alto, CA, USA.

Halinen, I., Ilomäki, L. & Rahikainen1), M. (1999). Oppilaiden ja opettajien tietotekninen osaaminen. Helsingin kaupungin tietotekniikkaprojektin tuloksia. Esitelmä Interaktiivinen Teknologia koulutuksessa -konferenssissa, 15.-17.4.1999, Aulanko, Hämeenlinna.

Ilomäki, L., & Rantanen, P. (1999, August). Intensive use of information and communication technology (ICT) in lower secondary school development of student expertise. In Towards knowledge building practices. Symbosium conducted at the meeting of European Association for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden.

Järvelä, S., Niemivirta, M., Salovaara, H., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (1999, August). Students' motivation in CSCL: How different students cope with knowledge building challenges and possibilities? In Towards knowledge building practices. Symbosium conducted at the meeting of European Association for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden.

Leinonen, T., & Muukkonen H. (1999, July). Future learning environment - A WWW-based learning environment for collaborative knowledge building. New Dimenssions of Learning in the Information Society - Oppimisen uudet ulottuvuudet tietoyhteiskunnassa konferenssi, Ministry of Education, Finnish EU presidency, Helsinki, Finland.

Leinonen, T., Raami A., Mielonen, S., Hakkarainen, K., & Muukkonen, H. (1999). FLE - Tools: A WWW-Based Application of Collaborative Learning. In the Proceedings of Communications and Networking in Education: Learning in networked Society (IFIP 3.1 & 3.5) Conference, Hämeenlinna, Finland.

Leinonen, T., Raami, A., Mielonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (1999, June). FLE - Tools Prototype: A WWW-Based Learning Environment for Collaborative Knowledge Building. A paper presented at the ENABLE99, Enabling Network-Based Learning International Conference, Espoo, Finland.

Leinonen, T., Raami, A., Mielonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (1999). FLE-Tools Prototype: A www-based learning environment for collaborative knowledge building and design. Presentation at Computers in Art and Design Education (CADE 99) Conference, University of Teesside, UK.

Leinonen, T., Wideroos, K., Muukkonen, H., & Hakkarainen, K. (1999, December). Future Learning Environment (FLE) - Server Software - a Tool for Collaborative Progresive Inquiry. A demonstration session at the Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL'99), Palo Alto, CA, USA.

Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (1999, August). Implementing CSCL in natural settings: Some challenges and constraints. A paper presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., & Muukkonen, H. (1999, August). Towards knowledge building discourse. In Towards knowledge building practices. Symbosium conducted at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Rahikainen1), M. (1999, June). Promoting educational change with computer supported collaborative learning: Finnish perspectives. A paper presented at the IFIP (International Federation of Information Processing) Open Conference: Communications and Networking in Education: Learning in a Networked Society. Hämeenlinna, Finland.

Lipponen, L., Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Rahikainen1), M. (1999, August). Challenges and constraints of implementing computer supported collaborative learning. A paper presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Lipponen, L. , Hakkarainen, K., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (1999, August). The nature and evolution of knowledge building discourse. In Towards knowledge building practices. Symbosium conducted at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Lipponen, L. & Lakkala, M. (1999, August). Cognitive scaffolding for inquiry learning process. A paper presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Ilomäki, L., & Lehtinen, E. (1999, April). Assessing Teachers' ICT Skills, Pedagogical Thinking and Practice. A paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K. , Lipponen, L., & Leinonen, T. (1999, February). Progressive inquiry process with FLE. A presentation at the Campus Futurum seminar, University of Oulu, Oulu, Finland.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Lipponen, L., & Leinonen, T. (1999, May). Computer support for knowledge building. A paper presented at the Ninth European Congress on Work and Organizational Psychology: Innovations for Work, Organization and Well-being, Espoo, Finland.

Muukkonen, H., Rahikainen1), M., Hakkarainen, K., Ilomäki, L., & Lipponen, L. (1999, August). Students' beliefs about practices of progressive inquiry and its prerequisites. A paper presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Palonen, T., Hakkarainen, K.& Lehtinen, E. (1999, April). Networking Practices and Change in Organizational Structure. A paper presented at the XX International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver, Canada.

Raami, A., Seitamaa-Hakkarainen, P., Hakkarainen, K., & Leinonen,T. (1999). Development Project of Collaborative Design Environment. A paper presented at IDATER conference.

Rahikainen1), M., Hakkarainen, K. , Lipponen, L., & Lehtinen, E. (1999, August). Collaborative learning with and without computers: A motivational analyses in primary school biology lessons. A poster presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Rahikainen1), M. & Lallimo, J. (1999). Tietokoneavusteinen tutkivan oppimisen projekti ala-asteen ympäristötiedon opetuksessa. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä, 25.-26.11.1999, Vaasa.

Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (1999, August). Design Process as Dual-space Search. A paper presented at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Seitamaa-Hakkarainen, P., Raunio, A-M., Lahti, H., Raami, A. , Hakkarainen, K., & Muukkonen, H. (1999, June). Collaborative Design and Distributed Expertise in Future Learning Environment (FLE). A paper presented in the 8th ETN (European Textile Network) Conference on the title "Textile Interface", Rovaniemi, Finland.

Simons, R.J., Meijden, J., deJong, F., Slighte, H., De Corte, E., Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Vosniadou, S., Kollias, V., Pontecorvo, C., Cesareni, D., Baldassarre, A., Ligorio, B., Caravita, S., & Berlinguer, L. (1999, August). CL-Net: Computer-supported collaborative learning networks in primary and secondary education. In Comparing systems of computer-supported collaborative learning. Symbosium conducted at the 8th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Göteborg, Sweden.

Slotte, V., Seppänen, I., Lonka, K. & Hakkarainen, K. (1999, April). Learning from hypertext versus paper text. An empirical comparison. A paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Montreal, Canada.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans